Reklama Politechniki Świętokrzyskiej
Link do https://www.tiktok.com/@dostanesieLink do https://instagram.com/dostanesieLink do https://discord.gg/7RTy5Rtumr

Akademia Morska w Szczecinie

Wydział Nawigacyjny

Navigation (in English) (j. ang)

Uczelnia: Akademia Morska w Szczecinie

Wydział: Wydział Nawigacyjny

Stopień: inżynierskie

Język: en

Czas trwania: 8 semestrów

Forma: stacjonarne

Brak możliwości obliczenia wyniku

Nie posiadamy informacji o progach i rekrutacjach na ten kierunek