Klauzula informacyjna RODO

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest jednoosobowa działalność gospodarcza Mateusz Legięcki-Ziemski zarejestrowana w CEiDG pod numerem NIP 8361872524, email: [email protected]
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  1. statycznych – w wyniku wpisania przez Ciebie wyników maturalnych w kalkulatorze oraz zastosowania filtrów wyszukiwania,
  2. marketingowych – w wyniku wyrażenia zgody na powiadomienia web push.
 3. Odbiorcą Twoich danych osobowych będą nasi współpracownicy oraz podmioty:
  1. Google LLC – dostarczające narzędzie Google Analytics,
  2. PushPushGo Sp. z o.o. – dostarczające narzędzie do wysyłania powiadomień web push.
 4. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie.
 5. Masz prawo do dostępu do wglądu w przetwarzane przez nas dane, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie.
 6. Wycofanie zgody możesz nam zgłosić przesyłając wiadomość pocztą elektroniczną na [email protected]
 7. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów RODO, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Messenger Logo

Kliknij i napisz do nas

Instagram Logo

dostanesie

Discord Logo

dostanesie.pl

Facebook Logo

dostanesie.pl