Link do https://www.tiktok.com/@dostanesieLink do https://instagram.com/dostanesieLink do https://discord.gg/7RTy5Rtumr

IV Lo Specjalne Dla Uczniów Słabowidzącychniewidomych, Słabosłyszącychniesłyszących, z Autyzmem, w Tym z Zespołem Aspergera, z Niepeł. Ruchową, w Tym z Afazją Oraz z Niepeł. Sprzężonymi

im. Z. Książek-Bregułowej

Adres

ul. Swobodna 59

41-303 Dąbrowa Górnicza

RSPO: 130571

Kontakt

tel. +48322612245

e-mail: [email protected]

O szkole

Lo Specjalne Dla Uczniów Słabowidzącychniewidomych, Słabosłyszącychniesłyszących, Z Autyzmem, W Tym Z Zespołem Aspergera, Z Niepeł. Ruchową, W Tym Z Afazją Oraz Z Niepeł. Sprzężonymi. Psycholog jest dostępny w tej placówce na miejscu. Uczniowie mogą w tej szkole skorzystać z pomocy pedagogicznej. Logopeda nie jest dostępny w tej placówce na miejscu. Z instytucją szkolną można skontaktować się pod numerem telefonu +48322612245 lub mailowo pod adresem [email protected]. Szkoła jest prowadzona pod patronatem Z. Książek-Bregułowej. Szkoła znajduje się przy ulicy ul. Swobodna 59 w mieście Dąbrowa Górnicza, województwo śląskie. Strona internetowa placówki jest dostępna pod adresem http://www.osw.dabrowa.pl .
pedagog
logopeda
psycholog

Zdawalność dla całego egzaminu dojrzałości: 100% (2022)

Wyniki egzaminu maturalnego:

PrzedmiotRokZdającychZdawalnośćOlimpijczykówŚredni wynik
j. polski (pp)20221--
j. angielski (pp)20221--
matematyka (pp)20221--
informatyka (pr)20221--
j. angielski (pr)20221--