Reklama Politechniki Świętokrzyskiej

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Kierunki prowadzone na wydziale

  • Kultura Fizyczna w Służbach Mundruowych
  • Sport
  • Wychowanie Fizyczne
  • Wychowanie Fizyczne w Służbach Mundurowych
  • Kultura Fizyczna Osób Starszych
  • Sport w Szkolnym Wychowaniu Fizycznym
  • Trener Zdrowia i Sprawności Fizycznej
Messenger Logo

Kliknij i napisz do nas

Instagram Logo

dostanesie

Discord Logo

dostanesie.pl

Facebook Logo

dostanesie.pl