Reklama Politechniki Świętokrzyskiej
Logo Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Kierunek Lekarski

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Informacje o kierunku

Wydział

Wydział Lekarski

Stopień

licencjackie

Język

pl

Czas trwania

6 sem

Klasyfikacja ISCED

wkrótce

Opis kierunku

Program studiów na kierunku lekarskim

Program pierwszych trzech lat studiów na kierunku lekarskim obejmuje nauczanie z zakresu teoretycznych dyscyplin nauk medycznych, takich jak:

 • anatomia prawidłowa
 • biologia z embriologią
 • histologia z cytofizjologią
 • chemia ogólna i organiczna
 • biochemia
 • fizjologia
 • biofizyka
 • mikrobiologia
 • immunologia
 • genetyka
 • patomorfologia
 • patofizjologia
 • farmakologia

Od czwartego do szóstego roku studiów prowadzone jest nauczanie podstawowych dyscyplin klinicznych, w tym:

 • pediatria z chirurgią dziecięcą
 • choroby wewnętrzne
 • chirurgia
 • ortopedia i traumatologia
 • ginekologia i położnictwo
 • okulistyka
 • choroby zakaźne
 • psychiatria
 • neurologia z neurochirurgią
 • laryngologia
 • higiena
 • radiologia
 • toksykologia kliniczna i środowiskowa
 • medycyna ratunkowa
 • zdrowie publiczne
 • medycyna nuklearna
 • medycyna pracy i choroby zawodowe
 • immunologia i mikrobiologia kliniczna

Kursy fakultatywne: W trakcie studiów studenci mają możliwość wyboru licznych kursów fakultatywnych.

Praktyki zawodowe

W ramach programu studiów na kierunku lekarskim, studenci są zobowiązani do odbycia praktyk zawodowych. Program realizowany jest w oparciu o zaplecze dydaktyczne i badawcze Wydziału Lekarskiego UJ CM we współpracy z jednostkami zewnętrznymi. Dzięki temu studenci mają możliwość rozwijania umiejętności praktycznych w różnorodnych warunkach, co przygotowuje ich do przyszłej pracy w zawodzie lekarza.

Wydział Lekarski UJ CM

Wydział Lekarski jest nowoczesną i największą jednostką Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum. Wydział szczyci się doskonałą kadrą naukową i dydaktyczną. Wysoki poziom kształcenia potwierdzony jest nadaniem kategorii naukowej A w klasyfikacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz prestiżowym statusem Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego KNOW. Kierunki prowadzone na Wydziale od lat zajmują czołowe miejsca w rankingach Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”. Uzdolnieni studenci Wydziału są laureatami programu Diamentowy Grant.

Szkoła Medyczna dla Obcokrajowców: Wydział Lekarski kształci również w ramach Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców WL UJ CM, oferując dwa programy studiów medycznych, w których nauczanie prowadzone jest w języku angielskim.

Tradycja i badania

Wielowiekowa tradycja, doświadczenie i odpowiedzialność w poznawaniu wiedzy i edukacji przed- i podyplomowej pomagają Wydziałowi sprostać wyzwaniom XXI wieku. Badania prowadzone na Wydziale Lekarskim są na wysokim poziomie, co potwierdzają publikacje w międzynarodowych czasopismach. Jednostki Wydziału uczestniczą w Programach Ramowych Unii Europejskiej.

Miejsce zajęć

Zajęcia na kierunku lekarskim odbywają się w budynku przy ul. św. Anny 12 w Krakowie. Zajęcia praktyczne prowadzone są w oparciu o bazę szpitalną i laboratoryjną Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie oraz jednostek współpracujących z Wydziałem.

Absolwenci

Absolwenci kierunku lekarskiego otrzymują dyplom i tytuł zawodowy lekarza. Są przygotowani do pracy w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej
 • szkolnictwie
 • instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych
 • instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej

Możliwości dalszej edukacji

 • Szkoła Doktorska: np. Szkoła Doktorska Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
 • Studia podyplomowe: np. studia podyplomowe w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum
 • Studia II stopnia

Dyscypliny wchodzące w skład kierunku

Nazwa dyscyplinyUdział procentowyWiodąca
wkrótcewkrótcewkrótce

Wykres historycznych progów punktowych

Tabela historycznych progów punktowych

RokTura rekrutacjiPrógKandydaciLimit przyjęćPrzyjęci
2019175.671134240brak danych
2020178.671092240brak danych
20211751146240243
2022177.671082240243
2023181.331249240244

Ten kierunek znajdziesz również na 21 uczelniach:

Gdański Uniwersytet Medyczny

Gdański Uniwersytet Medyczny

Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Zobacz pozostałe (13)
Messenger Logo

Kliknij i napisz do nas

Instagram Logo

dostanesie

Discord Logo

dostanesie.pl

Facebook Logo

dostanesie.pl