Reklama Politechniki Świętokrzyskiej
Logo Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Lekarski

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Informacje o kierunku

Wydział

Collegium Medicum

Stopień

jednolite magisterskie

Język

pl

Czas trwania

12 sem

Klasyfikacja ISCED

wkrótce

Opis kierunku

Studia na kierunku lekarskim

Studia na kierunku lekarskim kończą się uzyskaniem dyplomu i tytułu zawodowego lekarza. Absolwenci przystępują do Lekarskiego Egzaminu Końcowego, po którego zdaniu otrzymują prawo wykonywania zawodu lekarza. Dzięki temu mogą pracować w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, ośrodkach naukowo-badawczych, instytucjach edukacyjnych oraz klinikach wyższych uczelni medycznych.

Możliwości po ukończeniu studiów

Po ukończeniu studiów absolwenci mogą:

 • Podnosić kwalifikacje w ramach specjalizacji lekarskich.
 • Uczestniczyć w kursach uzupełniających i dokształcających.
 • Kontynuować naukę na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Wykonywanie zawodu lekarza

Zawód lekarza polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w tym:

 • Badaniu stanu zdrowia.
 • Rozpoznawaniu i zapobieganiu chorobom.
 • Leczeniu i rehabilitacji chorych.
 • Udzielaniu porad lekarskich.
 • Wydawaniu opinii i orzeczeń lekarskich.

Kompetencje absolwenta kierunku lekarskiego

Absolwent kierunku lekarskiego:

 • Posiada wiedzę z zakresu podstawowych nauk medycznych dotyczących struktury i funkcjonowania organizmu ludzkiego.
 • Ma praktyczne umiejętności w zakresie profilaktyki, diagnostyki, leczenia i rehabilitacji.
 • Potrafi skutecznie udzielać pierwszej pomocy oraz rozpoznawać stany zagrożenia życia.
 • Posiada zdolność przeprowadzania analizy i syntezy w ocenie funkcjonowania organizmu ludzkiego.
 • Umie nawiązywać i utrzymywać etyczne, społeczne i prawne relacje z pacjentami oraz współpracownikami.

Dyscypliny wchodzące w skład kierunku

Nazwa dyscyplinyUdział procentowyWiodąca
wkrótcewkrótcewkrótce

Wykres historycznych progów punktowych

Tabela historycznych progów punktowych

RokTura rekrutacjiPrógKandydaciLimit przyjęćPrzyjęci
20211137.294brak danychbrak danychbrak danych
20221138.079brak danych106106
20231143.383brak danych106106

Ten kierunek znajdziesz również na 21 uczelniach:

Gdański Uniwersytet Medyczny

Gdański Uniwersytet Medyczny

Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Zobacz pozostałe (13)
Messenger Logo

Kliknij i napisz do nas

Instagram Logo

dostanesie

Discord Logo

dostanesie.pl

Facebook Logo

dostanesie.pl