Reklama Politechniki Świętokrzyskiej
Logo Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Lekarski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Informacje o kierunku

Wydział

Wydział Lekarski

Stopień

jednolite magisterskie

Język

pl

Czas trwania

12 sem

Klasyfikacja ISCED

wkrótce

Opis kierunku

Opis kierunku

Celem edukacyjnym kierunku lekarskiego jest przygotowanie przyszłych lekarzy do profesjonalnej opieki nad pacjentem poprzez zapewnienie im kompleksowej wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności. Program obejmuje naukę podstaw medycyny, technik komunikacji z pacjentem i zarządzania zespołami medycznymi. Studenci zdobywają wiedzę z przedmiotów przedklinicznych i klinicznych, a także z informatyki, biostatystyki, etyki medycznej i historii medycyny. Inicjatywy takie jak Operacja Sukces i Operacja Integracja przyczyniły się do poprawy jakości kształcenia.

Profil absolwenta

Absolwenci są przygotowani do pracy w zawodzie lekarza, wyróżniając się doskonałym przygotowaniem klinicznym, zdolnością do rozwiązywania problemów, etyczną postawą oraz gotowością do nauki i pracy zespołowej. Posiadają umiejętności takie jak zbieranie wywiadu, diagnozowanie, interpretacja badań i szybka interwencja w stanach zagrożenia życia, a także umiejętność komunikacji z pacjentem i zespołem.

A co po studiach?

Absolwenci kierunku lekarskiego mają szerokie możliwości zawodowe, w tym pracę w zakładach opieki zdrowotnej, instytucjach badawczych, uczelniach medycznych, pogotowiu ratunkowym i poradnictwie prozdrowotnym. Mogą również pełnić funkcje menedżerskie w ochronie zdrowia lub otwierać własne praktyki. Po studiach konieczne jest odbycie stażu podyplomowego i zdanie Lekarskiego Egzaminu Końcowego, co jest warunkiem do specjalizacji i dalszego kształcenia.

Dyscypliny wchodzące w skład kierunku

Nazwa dyscyplinyUdział procentowyWiodąca
wkrótcewkrótcewkrótce

Wykres historycznych progów punktowych

Tabela historycznych progów punktowych

RokTura rekrutacjiPrógKandydaciLimit przyjęćPrzyjęci
20191280773150brak danych
20192268773150brak danych
20211266brak danychbrak danychbrak danych
20221260brak danych200brak danych
20222236brak danychbrak danychbrak danych
202312701054200brak danych
202322561054200brak danych

Ten kierunek znajdziesz również na 21 uczelniach:

Gdański Uniwersytet Medyczny

Gdański Uniwersytet Medyczny

Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Zobacz pozostałe (13)
Messenger Logo

Kliknij i napisz do nas

Instagram Logo

dostanesie

Discord Logo

dostanesie.pl

Facebook Logo

dostanesie.pl