Reklama Politechniki Świętokrzyskiej
Logo Uniwersytet Opolski

Kierunek Lekarski

Uniwersytet Opolski

Informacje o kierunku

Wydział

Wydział Lekarski

Stopień

jednolite magisterskie

Język

pl

Czas trwania

12 sem

Klasyfikacja ISCED

wkrótce

Opis kierunku

Kształcenie na kierunku lekarskim

Kierunek lekarski ma na celu wyposażenie absolwentów w teoretyczne i praktyczne umiejętności oraz kompetencje niezbędne do wykonywania zawodu lekarza.

Kwalifikacje absolwenta

Absolwent jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarskim będzie posiadał:

 • Wiedzę z zakresu podstawowych nauk medycznych dotyczących struktury i funkcji organizmu ludzkiego.
 • Znajomość wpływu stylu życia i czynników ryzyka na zdrowie jednostki i populacji.
 • Umiejętności rozwiązywania problemów medycznych, diagnostycznych i terapeutycznych zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy opartej na dowodach naukowych.
 • Umiejętności komunikowania się z pacjentami i ich rodzinami.
 • Umiejętności rozpoznawania stanów zagrożenia życia i podejmowania odpowiednich działań lekarskich.

Przygotowanie do zawodu

Absolwent kierunku lekarskiego będzie:

 • Znał i przestrzegał praw pacjenta.
 • Znał i stosował normy etyczne w badaniach medycznych.
 • Świadomy odpowiedzialności zawodowej i prawnej.
 • Rozumiał potrzebę ciągłego doskonalenia wiedzy i umiejętności.
 • Rozumiał interdyscyplinarność działań terapeutycznych.

Nowatorska oferta Uniwersytetu Opolskiego

Uniwersytet Opolski oferuje nowatorskie i innowacyjne podejście do kształcenia na kierunku lekarskim, obejmujące:

 • Program studiów oparty na modułach integrujących różne przedmioty.
 • Organizację kształcenia umożliwiającą dostęp do trudnych diagnostycznie przypadków chorobowych i korzystanie z wiedzy doświadczonych lekarzy.
 • Metody kształcenia ukierunkowane na praktykę, w tym zajęcia w warunkach symulowanych w nowoczesnym Centrum Symulacji Medycznych.
 • Metody weryfikacji wiedzy takie jak egzaminy ustne, testowe oraz egzaminy w warunkach symulowanych.
 • Dobór kadry nauczycielskiej z dorobkiem naukowym i doświadczeniem dydaktycznym.

Możliwości rozwoju dla studentów

Studenci kierunku lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego mają możliwość:

 • Wybierania zajęć fakultatywnych rozwijających osobowość i zainteresowania medyczne.
 • Pracy w kołach naukowych przygotowujących do przyszłej pracy naukowej.

Infrastruktura dydaktyczna

Uniwersytet Opolski zapewnia nowoczesne warunki kształcenia w Collegium Medicum oraz Collegium Biotechnologicum, wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne i laboratoria.

Kształcenie kliniczne

Uniwersytet Opolski współpracuje z wieloma specjalistycznymi szpitalami i placówkami zdrowotnymi, umożliwiając studentom zdobycie praktycznych umiejętności w różnorodnych warunkach.

Pomoc materialna

Uniwersytet Opolski zapewnia studentom kierunku lekarskiego dostęp do różnych form pomocy materialnej, zakwaterowania oraz aktywności sportowej i kulturalnej.

Egzamin końcowy i staż podyplomowy

Absolwent kierunku lekarskiego jest zobowiązany do przystąpienia do Lekarskiego Egzaminu Końcowego oraz odbycia rocznego stażu podyplomowego, co umożliwia:

 • Podjęcie pracy na stanowisku lekarza.
 • Podjęcie kształcenia specjalizacyjnego.

Możliwości zatrudnienia

Kompetencje zawodowe absolwenta kierunku lekarskiego umożliwiają zatrudnienie w:

 • Oświacie i szkolnictwie wyższym.
 • Systemie opieki społecznej.
 • Przemyśle farmaceutycznym.
 • Instytucjach zajmujących się poradnictwem i edukacją prozdrowotną.

Dyscypliny wchodzące w skład kierunku

Nazwa dyscyplinyUdział procentowyWiodąca
wkrótcewkrótcewkrótce

Wykres historycznych progów punktowych

Tabela historycznych progów punktowych

RokTura rekrutacjiPrógKandydaciLimit przyjęćPrzyjęci
2021190brak danychbrak danychbrak danych
20221145.8brak danychbrak danych120
20231150.87brak danychbrak danychbrak danych

Ten kierunek znajdziesz również na 21 uczelniach:

Gdański Uniwersytet Medyczny

Gdański Uniwersytet Medyczny

Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Zobacz pozostałe (13)
Messenger Logo

Kliknij i napisz do nas

Instagram Logo

dostanesie

Discord Logo

dostanesie.pl

Facebook Logo

dostanesie.pl