Reklama Politechniki Świętokrzyskiej
Logo Warszawski Uniwersytet Medyczny

Kierunek Lekarsko-Dentystyczny

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Informacje o kierunku

Wydział

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny

Stopień

jednolite magisterskie

Język

en

Czas trwania

10 sem

Klasyfikacja ISCED

wkrótce

Opis kierunku

Kierunek lekarsko-dentystyczny

Studia na kierunku lekarsko-dentystycznym pozwalają zdobyć obszerną wiedzę medyczną oraz umiejętności z zakresu nauk przyrodniczych, niezbędnych do wykonywania zawodu lekarza dentysty. Program łączy teoretyczne nauczanie z intensywnym szkoleniem praktycznym. Zajęcia odbywają się w najnowocześniejszym w Polsce obiekcie – Uniwersyteckim Centrum Stomatologii WUM na terenie Kampusu Banacha.

Przygotowanie do zawodu

Warszawski Uniwersytet Medyczny umożliwia studentom zdobycie umiejętności prowadzenia praktyki stomatologicznej, wdrażania odpowiednich procedur profilaktyczno-terapeutycznych oraz podejmowania działań w zakresie edukacji i promocji zdrowia.

Program studiów

  • I rok: Skupia się na naukach podstawowych, takich jak anatomia, fizjologia, histologia, cytofizjologia, embriologia, profilaktyka stomatologiczna i stomatologia społeczna.
  • II rok: Rozpoczynają się zajęcia kliniczne, a studenci kontynuują naukę teoretyczną.
  • III rok: Rozpoczyna się faza praktyczna, organizowana w różnych jednostkach klinicznych, gdzie studenci współuczestniczą w realizacji świadczeń medycznych.

W trakcie praktyk studenci mogą liczyć na wsparcie doświadczonej kadry dydaktycznej. Program edukacyjny uwzględnia również aspekty etyczne i kształtowanie właściwej postawy moralnej.

Praktyki wakacyjne

Po zakończeniu każdego roku nauki studenci odbywają 4-tygodniową praktykę wakacyjną w wybranej placówce medycznej, zaakceptowanej przez władze wydziału. Praktyki te są kluczowe dla zdobycia wiedzy o organizacji ochrony zdrowia i umiejętności praktycznych.

Po studiach

Po ukończeniu studiów absolwenci muszą uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu. Wymaga to odbycia rocznego stażu, podczas którego doskonalą umiejętności pod nadzorem opiekuna, a następnie przystępują do egzaminu licencyjnego LDEK.

Perspektywy zawodowe

Ukończenie kierunku lekarsko-dentystycznego otwiera przed absolwentami ścieżki kariery z doskonałymi perspektywami zatrudnienia i godnym wynagrodzeniem. Stomatologia jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną medycyny, co czyni ją atrakcyjną na rynku pracy. Absolwenci mogą kontynuować naukę, zdobywając specjalizacje w różnych obszarach stomatologii lub aplikować do Szkoły Doktorskiej.

Dyscypliny wchodzące w skład kierunku

Nazwa dyscyplinyUdział procentowyWiodąca
wkrótcewkrótcewkrótce

Wykres historycznych progów punktowych

Tabela historycznych progów punktowych

RokTura rekrutacjiPrógKandydaciLimit przyjęćPrzyjęci
2023123883984brak danych

Ten kierunek znajdziesz również na 10 uczelniach:

Gdański Uniwersytet Medyczny

Gdański Uniwersytet Medyczny

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Zobacz pozostałe (2)
Messenger Logo

Kliknij i napisz do nas

Instagram Logo

dostanesie

Discord Logo

dostanesie.pl

Facebook Logo

dostanesie.pl