Przejdź do treści
Strona główna » Znamy pytanie na maturę z polskiego 2023!

Znamy pytanie na maturę z polskiego 2023!

 • przez

Przedstawiamy Wam listę pytań, które znajdują się na liście jawnych pytań na egzamin maturalny z języka polskiego. Na maturze zostaną zadane Ci dwa losowe pytania. Pierwsze z nich będzie pytaniem z puli pytań jawnych.

Publikujemy poniżej listę pytań z matury z języka polskiego na rok 2023 podzielone na dzieła literackie, których dotyczą.

Biblia

 1. Człowiek w relacji z Bogiem. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów
  Księgi Rodzaju. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Jak człowiek może się zachować w obliczu cierpienia? Omów zagadnienie na podstawie
  znanych Ci fragmentów Księgi Hioba. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany
  kontekst.
 3. Postawa człowieka wobec Boga. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci
  fragmentów Księgi Hioba. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. Jakich odpowiedzi na pytanie o sens życia udziela literatura? Omów zagadnienie na
  podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Hioba. W swojej odpowiedzi uwzględnij
  również wybrany kontekst.
 5. Motyw marności świata. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów
  Księgi Koheleta. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 6. Refleksje na temat sensu życia. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci
  fragmentów Księgi Koheleta. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 7. Obraz miłości w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów
  Pieśni nad Pieśniami. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 8. Człowiek w relacji z Bogiem. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów
  Księgi Psalmów. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 9. Literacki obraz końca świata. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów
  Apokalipsy św. Jana. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 10. Apokaliptyczna wizja Sądu Ostatecznego jako motyw literacki. Omów zagadnienie na
  podstawie znanych Ci fragmentów Apokalipsy św. Jana. W swojej odpowiedzi
  uwzględnij również wybrany kontekst.
 11. Dobro i zło – ich pochodzenie i miejsce w świecie. Omów zagadnienie na podstawie
  znanych Ci fragmentów Biblii. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany
  kontekst.

Jan Parandowski, Mitologia

 1. Jaki obraz ludzkiego losu kreuje literatura? Omów zagadnienie na podstawie mitu
  o Syzyfie z Mitologii Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również
  wybrany kontekst.
 2. Motyw matczynej miłości. Omów zagadnienie na podstawie mitu o Demeter i Korze
  z Mitologii Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany
  kontekst.
 3. Rola Fatum w świecie starożytnym. Omów zagadnienie na podstawie mitu o rodzie
  Labdakidów z Mitologii Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również
  wybrany kontekst.
 4. Motyw labiryntu w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie mitu o Tezeuszu
  i Ariadnie z Mitologii Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również
  wybrany kontekst.
 5. Jakie wizje zaświatów można odnaleźć w literaturze? Omów zagadnienie na podstawie
  Mitologii Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany
  kontekst.
 6. Mity jako metafory ludzkiego losu i działania. Omów zagadnienie na podstawie Mitologii
  Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 7. Dramat człowieka zmagającego się z przeciwnościami losu. Omów zagadnienie na
  podstawie mitu o Heraklesie z Mitologii Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi
  uwzględnij również wybrany kontekst.
 8. Problematyka winy i kary. Omów zagadnienie na podstawie wybranego mitu z Mitologii
  Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 9. Jaki jest los dobroczyńców ludzkości? Omów zagadnienie na podstawie Mitologii Jana
  Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Homer, Iliada (fragmenty)

 1. Konflikty jako źródło literackiego obrazu wojny. Omów zagadnienie na podstawie
  znanych Ci fragmentów Iliady Homera. W swojej odpowiedzi uwzględnij również
  wybrany kontekst.
 2. Cierpienie i heroizm jako dwa aspekty postawy człowieka w zmaganiu z losem. Omów
  zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Iliady Homera. W swojej odpowiedzi
  uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Troja jako symbol upadku świata. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci
  fragmentów Iliady Homera. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Homer, Odyseja (fragmenty)

 1. Ludzkie życie jako wędrówka. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów
  Odysei Homera. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Motyw powrotu do rodzinnego domu i jego znaczenie w utworze. Omów zagadnienie na
  podstawie znanych Ci fragmentów Odysei Homera. W swojej odpowiedzi uwzględnij
  również wybrany kontekst.
 3. Człowiek i jego zmagania z przeznaczeniem. Omów zagadnienie na podstawie znanych
  Ci fragmentów Odysei Homera. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany
  kontekst.

Sofokles, Antygona

 1. Motyw cierpienia po stracie bliskich. Omów zagadnienie na podstawie Antygony
  Sofoklesa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Konflikt racji moralnych. Omów zagadnienie na podstawie Antygony Sofoklesa. W swojej
  odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Jak literatura antyczna przedstawia tragizm ludzkiego losu? Omów zagadnienie na
  podstawie Antygony Sofoklesa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany
  kontekst.

Legenda o świętym Aleksym (fragmenty)

 1. Motyw pięknego umierania i jego rola w średniowiecznej literaturze. Omów zagadnienie
  na podstawie znanych Ci fragmentów Legendy o świętym Aleksym. W swojej
  odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Człowiek średniowieczny wobec spraw ostatecznych. Omów zagadnienie na podstawie
  znanych Ci fragmentów Legendy o świętym Aleksym. W swojej odpowiedzi uwzględnij
  również wybrany kontekst.
 3. Asceza jako wartość. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Legendy
  o świętym Aleksym. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Rozmowa mistrza Polikarpa ze Śmiercią (fragmenty)

 1. Groza i komizm w obrazie śmierci. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci
  fragmentów Rozmowy mistrza Polikarpa ze Śmiercią. W swojej odpowiedzi uwzględnij
  również wybrany kontekst.
 2. Średniowieczne kreacje obrazu społeczeństwa. Omów zagadnienie na podstawie
  znanych Ci fragmentów Rozmowy mistrza Polikarpa ze Śmiercią. W swojej odpowiedzi
  uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Satyryczny wizerunek grzesznej ludzkiej natury. Omów zagadnienie na podstawie
  znanych Ci fragmentów Rozmowy mistrza Polikarpa ze Śmiercią. W swojej odpowiedzi
  uwzględnij również wybrany kontekst.

Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu (fragmenty)

 1. Franciszkańska idea umiłowania natury. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci
  fragmentów Kwiatków świętego Franciszka z Asyżu. W swojej odpowiedzi uwzględnij
  również wybrany kontekst.
 2. Relacje z Bogiem i światem. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów
  Kwiatków świętego Franciszka z Asyżu. W swojej odpowiedzi uwzględnij również
  wybrany kontekst.
 3. Franciszkański ideał ubóstwa jako model ascezy. Omów zagadnienie na podstawie
  znanych Ci fragmentów Kwiatków świętego Franciszka z Asyżu. W swojej odpowiedzi
  uwzględnij również wybrany kontekst.

Pieśń o Rolandzie (fragmenty)

 1. Wzór rycerza idealnego. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów
  Pieśni o Rolandzie. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Średniowieczny etos rycerski. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów
  Pieśni o Rolandzie. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Gall Anonim, Kronika polska (fragmenty)

 1. Funkcja idealizowania bohaterów w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie
  znanych Ci fragmentów Kroniki polskiej Galla Anonima. W swojej odpowiedzi uwzględnij
  również wybrany kontekst.
 2. Tradycja narodowa i jej znaczenie w historiografii. Omów zagadnienie na podstawie
  znanych Ci fragmentów Kroniki polskiej Galla Anonima. W swojej odpowiedzi uwzględnij
  również wybrany kontekst.
 3. Średniowieczne kreacje literackie idealnego rycerza i władcy. Omów zagadnienie na
  podstawie znanych Ci fragmentów Kroniki polskiej Galla Anonima. W swojej odpowiedzi
  uwzględnij również wybrany kontekst.

Dante Alighieri, Boska komedia (fragmenty)

 1. Motyw winy i kary w tradycji literackiej. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci
  fragmentów Boskiej komedii Dantego Alighieri. W swojej odpowiedzi uwzględnij również
  wybrany kontekst.
 2. Motyw wędrówki i jego literackie realizacje. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci
  fragmentów Boskiej komedii Dantego Alighieri. W swojej odpowiedzi uwzględnij również
  wybrany kontekst.
 3. Literacki obraz piekła. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Boskiej
  komedii Dantego Alighieri. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Jan Kochanowski, Odprawa posłów greckich

 1. Tragiczny los jednostki i zbiorowości jako motyw literacki. Omów zagadnienie na
  podstawie Odprawy posłów greckich Jana Kochanowskiego. W swojej odpowiedzi
  uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Inspiracje mitologiczne i ich znaczenie w utworze literackim. Omów zagadnienie na
  podstawie Odprawy posłów greckich Jana Kochanowskiego. W swojej odpowiedzi
  uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Motyw władzy w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie Odprawy posłów greckich
  Jana Kochanowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. Rola kostiumu historycznego w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie Odprawy
  posłów greckich Jana Kochanowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również
  wybrany kontekst.

Piotr Skarga, Kazania sejmowe (fragmenty)

 1. Obraz Polski i Polaków. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów
  Kazań sejmowych Piotra Skargi. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany
  kontekst.
 2. Refleksje o polskich wadach narodowych. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci
  fragmentów Kazań sejmowych Piotra Skargi. W swojej odpowiedzi uwzględnij również
  wybrany kontekst.

Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki (fragmenty)

 1. Sarmacki portret polskiego szlachcica. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci
  fragmentów Pamiętników Jana Chryzostoma Paska. W swojej odpowiedzi uwzględnij
  również wybrany kontekst.
 2. Ideał życia ziemiańskiego i rodzinnego ładu. Omów zagadnienie na podstawie znanych
  Ci fragmentów Pamiętników Jana Chryzostoma Paska. W swojej odpowiedzi uwzględnij
  również wybrany kontekst.

William Szekspir, Makbet

 1. Moralna odpowiedzialność za czyny. Omów zagadnienie na podstawie Makbeta
  Williama Szekspira. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Wina jako motyw literacki. Omów zagadnienie na podstawie Makbeta Williama
  Szekspira. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Literacki wizerunek tyrana. Omów zagadnienie na podstawie Makbeta Williama
  Szekspira. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. Motyw władzy. Omów zagadnienie na podstawie Makbeta Williama Szekspira. W swojej
  odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 5. Wizerunek kobiety w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie Makbeta Williama
  Szekspira. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 6. Rola postaci fantastycznych i zjawisk nadprzyrodzonych w literaturze. Omów
  zagadnienie na podstawie Makbeta Williama Szekspira. W swojej odpowiedzi uwzględnij
  również wybrany kontekst.

William Szekspir, Romeo i Julia

 1. Motyw nieszczęśliwej miłości. Omów zagadnienie na podstawie Romea i Julii Williama
  Szekspira. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Jak literatura przedstawia świat ludzkich namiętności? Omów zagadnienie na podstawie
  Romea i Julii Williama Szekspira. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany
  kontekst.
 3. Konflikt racji jako motyw literacki. Omów zagadnienie na podstawie Romea i Julii
  Williama Szekspira. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Molier, Skąpiec

 1. Obraz obyczajów społecznych w XVIII wieku. Omów zagadnienie na podstawie Skąpca
  Moliera. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Relacje rodzinne w krzywym zwierciadle komedii. Omów zagadnienie na podstawie
  Skąpca Moliera. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Konflikt pokoleń jako motyw literacki. Omów zagadnienie na podstawie Skąpca Moliera.
  W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Ignacy Krasicki, wybrane satyry

 1. Obyczaje Sarmatów w krzywym zwierciadle satyry. Omów zagadnienie na podstawie
  znanych Ci satyr Ignacego Krasickiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również
  wybrany kontekst.
 2. Obraz życia XVIII-wiecznej szlachty. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci satyr
  Ignacego Krasickiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Źródła zła i moralnego upadku społeczeństwa. Omów zagadnienie na podstawie
  znanych Ci satyr Ignacego Krasickiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również
  wybrany kontekst.

Ignacy Krasicki, wybrane bajki

 1. Uniwersalizm prawdy o naturze ludzkiej w bajkach. Omów zagadnienie na podstawie
  znanych Ci bajek Ignacego Krasickiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również
  wybrany kontekst.
 2. Alegoryczność i jej znaczenie w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci
  bajek Ignacego Krasickiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Bajki jako opowieści o prawach rządzących światem. Omów zagadnienie na podstawie
  znanych Ci bajek Ignacego Krasickiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również
  wybrany kontekst.

Adam Mickiewicz, Romantyczność oraz wybrane ballady

 1. Świat ducha a świat rozumu. Omów zagadnienie na podstawie Romantyczności Adama
  Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Jak jest przedstawiana w literaturze relacja rozum – uczucia w odniesieniu do przemian
  ideowych przełomu epok? Omów zagadnienie na podstawie Romantyczności Adama
  Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Ludowość jako źródło inspiracji. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci ballad
  Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. Funkcja motywów fantastycznych i elementów grozy w literaturze. Omów zagadnienie
  na podstawie znanych Ci ballad Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij
  również wybrany kontekst.
 5. Motyw winy i kary w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci ballad
  Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Adam Mickiewicz, Konrad Wallenrod

 1. Tragizm losu bohatera. Omów zagadnienie na podstawie Konrada Wallenroda Adama
  Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Wzniosłość narodowej tradycji a dramat jednostki. Omów zagadnienie na podstawie
  Konrada Wallenroda Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również
  wybrany kontekst.
 3. Jakie problemy egzystencjalne i polityczne przedstawia literatura? Omów zagadnienie
  na podstawie Konrada Wallenroda Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij
  również wybrany kontekst.
 4. Podstępne metody walki z wrogiem jako zaprzeczenie etosu rycerskiego. Omów
  zagadnienie na podstawie Konrada Wallenroda Adama Mickiewicza. W swojej
  odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 5. W jaki sposób literatura przedstawia problem wyboru między życiem prywatnym
  a obowiązkiem wobec ojczyzny? Omów zagadnienie na podstawie Konrada Wallenroda
  Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz

 1. Funkcje obrazów przyrody w utworach literackich. Omów zagadnienie na podstawie
  Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany
  kontekst.
 2. Obraz dworu szlacheckiego w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie Pana
  Tadeusza Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany
  kontekst.
 3. Znaczenie kraju dzieciństwa dla człowieka. Omów zagadnienie na podstawie Pana
  Tadeusza Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany
  kontekst.
 4. Motyw tęsknoty za ojczyzną. Omów zagadnienie na podstawie Pana Tadeusza Adama
  Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 5. Zwyczaje i obyczaje szlacheckie w kulturze polskiej. Omów zagadnienie na podstawie
  Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany
  kontekst.
 6. Rola tradycji patriotycznych. Omów zagadnienie na podstawie Pana Tadeusza Adama
  Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 7. Literackie portrety polskiej szlachty. Omów zagadnienie na podstawie Pana Tadeusza
  Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 8. Czy szlachetnymi uczynkami można odkupić ciężką winę? Omów zagadnienie na
  podstawie Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij
  również wybrany kontekst.
 9. Motyw przemiany bohatera. Omów zagadnienie na podstawie Pana Tadeusza Adama
  Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 10. Emigracja jako doświadczenie Polaków. Omów zagadnienie na podstawie Pana
  Tadeusza Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany
  kontekst.

Adam Mickiewicz, Dziady część II

 1. Sprawiedliwość i moralność w kulturze ludowej. Omów zagadnienie na podstawie
  Dziadów część II Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany
  kontekst.
 2. Relacje między światem realnym i fantastycznym. Omów zagadnienie na podstawie
  Dziadów część II Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany
  kontekst.
 3. Kara za popełnione winy jako podstawa sprawiedliwości ludowej. Omów zagadnienie na
  podstawie Dziadów część II Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij
  również wybrany kontekst

Adam Mickiewicz, Dziady część III

 1. Funkcje snu i widzenia w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie Dziadów
  część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany
  kontekst.
 2. Motyw walki dobra ze złem o duszę ludzką. Omów zagadnienie na podstawie Dziadów
  część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany
  kontekst.
 3. Losy młodzieży polskiej jako temat utworów literackich. Omów zagadnienie na
  podstawie Dziadów część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij
  również wybrany kontekst.
 4. Ludzkie dążenie do wolności. Omów zagadnienie na podstawie Dziadów część III
  Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 5. Kreacje ludzi nieprzeciętnych. Omów zagadnienie na podstawie Dziadów część III
  Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 6. Przypowieść i jej funkcje w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie
  Dziadów część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również
  wybrany kontekst.
 7. Bohater literacki wobec samotności. Omów zagadnienie na podstawie Dziadów część III
  Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 8. Literacka kreacja Matki-Polki i jej symboliczne znaczenie. Omów zagadnienie na
  podstawie Dziadów część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij
  również wybrany kontekst.
 9. Dramat romantyczny i narodowy. Omów zagadnienie na podstawie Dziadów część III
  Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 10. Motywy biblijne i ich znaczenie w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie
  Dziadów część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również
  wybrany kontekst.
 11. Różne relacje bohaterów literackich z Bogiem. Omów zagadnienie na podstawie
  Dziadów część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również
  wybrany kontekst.
 12. Sybir jako symbol cierpienia narodu. Omów zagadnienie na podstawie Dziadów część III
  Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 13. Bunt wobec zła. Omów zagadnienie na podstawie Dziadów część III Adama
  Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Juliusz Słowacki, Balladyna

 1. Funkcja wątków baśniowych i fantastycznych w kreacji świata przedstawionego utworu.
  Omów zagadnienie na podstawie Balladyny Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi
  uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Motyw zbrodni i kary. Omów zagadnienie na podstawie Balladyny Juliusza Słowackiego.
  W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Matka jako postać tragiczna. Omów zagadnienie na podstawie Balladyny Juliusza
  Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. Konsekwencje dokonanych wyborów życiowych. Omów zagadnienie na podstawie
  Balladyny Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany
  kontekst.

Juliusz Słowacki, Kordian

 1. Wartości, dla których człowiek gotów jest poświęcić życie. Omów zagadnienie na
  podstawie Kordiana Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również
  wybrany kontekst.
 2. Postawy dekadencji, zwątpienia i nudy. Omów zagadnienie na podstawie Kordiana
  Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Motyw poświęcenia życia dla dobra ojczyzny. Omów zagadnienie na podstawie
  Kordiana Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany
  kontekst.
 4. Droga do dojrzałości romantycznego indywidualisty. Omów zagadnienie na podstawie
  Kordiana Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany
  kontekst.
 5. Motyw podróży w wymiarze rzeczywistym i wewnętrznym. Omów zagadnienie na
  podstawie Kordiana Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również
  wybrany kontekst.
 6. Poszukiwanie sensu życia i osąd świata przez bohatera literackiego. Omów zagadnienie
  na podstawie Kordiana Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również
  wybrany kontekst.
 7. Winkelriedyzm jako romantyczna idea poświęcenia. Omów zagadnienie na podstawie
  Kordiana Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany
  kontekst.

Aleksander Fredro, Zemsta

 1. Sposoby przedstawiania konfliktów. Omów zagadnienie na podstawie Zemsty
  Aleksandra Fredry. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Komedia charakterów. Omów zagadnienie na podstawie Zemsty Aleksandra Fredry.
  W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Ironiczny i uniwersalny obraz polskich wad. Omów zagadnienie na podstawie Zemsty
  Aleksandra Fredry. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Zygmunt Krasiński, Nie-Boska komedia

 1. Postawa człowieka w sytuacji wyboru. Omów zagadnienie na podstawie Nie-Boskiej
  komedii Zygmunta Krasińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany
  kontekst.
 2. Dramat rodzinny – inna wizja drogi romantycznego bohatera. Omów zagadnienie na
  podstawie Nie-Boskiej komedii Zygmunta Krasińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij
  również wybrany kontekst.
 3. Konflikt racji rewolucjonistów i arystokratów. Omów zagadnienie na podstawie NieBoskiej komedii Zygmunta Krasińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również
  wybrany kontekst.
 4. Niszcząca siła rewolucji. Omów zagadnienie na podstawie Nie-Boskiej komedii
  Zygmunta Krasińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Bolesław Prus, Lalka

 1. Obowiązki jednostki wobec zbiorowości. Omów zagadnienie na podstawie Lalki
  Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Jaką rolę odgrywa majątek i pochodzenie w relacjach międzyludzkich? Omów
  zagadnienie na podstawie Lalki Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij
  również wybrany kontekst.
 3. Jak literatura przedstawia kontrast między światem biedy a światem bogactwa? Omów
  zagadnienie na podstawie Lalki Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij
  również wybrany kontekst.
 4. Kreacje kobiece w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie Lalki Bolesława Prusa.
  W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 5. Motyw walki człowieka o własne szczęście. Omów zagadnienie na podstawie Lalki
  Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 6. Miłość jako siła motywująca do działania. Omów zagadnienie na podstawie Lalki
  Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 7. Praca jako pasja człowieka. Omów zagadnienie na podstawie Lalki Bolesława Prusa.
  W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 8. Różne oblicza przyjaźni. Omów zagadnienie na podstawie Lalki Bolesława Prusa.
  W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 9. Obraz polskiego społeczeństwa. Omów zagadnienie na podstawie Lalki Bolesława
  Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 10. Rola wspomnień w życiu człowieka. Omów zagadnienie na podstawie Lalki Bolesława
  Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 11. Momenty przełomowe w życiu bohaterów. Omów zagadnienie na podstawie Lalki
  Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 12. Różne wizerunki człowieka zakochanego. Omów zagadnienie na podstawie Lalki
  Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 13. Cena bycia idealistą. Omów zagadnienie na podstawie Lalki Bolesława Prusa. W swojej
  odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 14. Miasto jako metropolia w ujęciu realistów. Omów zagadnienie na podstawie Lalki
  Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 15. Kto lub co decyduje o życiu ludzkim? Omów zagadnienie na podstawie Lalki Bolesława
  Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Bolesław Prus, Z legend dawnego Egiptu

 1. Człowiek wobec wyroków losu. Omów zagadnienie na podstawie noweli Z legend
  dawnego Egiptu Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany
  kontekst.
 2. Strategie władzy i model władcy. Omów zagadnienie na podstawie utworu Z legend
  dawnego Egiptu Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany
  kontekst.

Eliza Orzeszkowa, Gloria victis

 1. Motyw bohaterów zapomnianych przez naród. Omów zagadnienie na podstawie utworu
  Gloria victis Elizy Orzeszkowej. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany
  kontekst.
 2. Historyczna pamięć o powstaniu styczniowym. Omów zagadnienie na podstawie utworu
  Gloria victis Elizy Orzeszkowej. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany
  kontekst.
 3. Przyroda jako świadek historii. Omów zagadnienie na podstawie utworu Gloria victis
  Elizy Orzeszkowej. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Henryk Sienkiewicz, Potop

 1. Postawy odwagi i tchórzostwa. Omów zagadnienie na podstawie Potopu Henryka
  Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Sposoby ukazania zbiorowości w sytuacji zagrożenia. Omów zagadnienie na podstawie
  Potopu Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany
  kontekst.
 3. Jak okoliczności mogą wpływać na zmianę zachowania i postaw człowieka? Omów
  zagadnienie na podstawie Potopu Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi
  uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. Motyw przemiany duchowej bohatera. Omów zagadnienie na podstawie Potopu Henryka
  Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 5. Sposoby i cel ukazywania wydarzeń historycznych w literaturze. Omów zagadnienie na
  podstawie Potopu Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również
  wybrany kontekst.
 6. Motyw winy, kary i odpuszczenia. Omów zagadnienie na podstawie Potopu Henryka
  Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 7. Wizerunek obrońcy ojczyzny. Omów zagadnienie na podstawie Potopu Henryka
  Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 8. Obraz Polski i Polaków w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie Potopu Henryka
  Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 9. Etos rycerski jako punkt odniesienia dla kreacji bohaterów literackich. Omów
  zagadnienie na podstawie Potopu Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi
  uwzględnij również wybrany kontekst.

Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara

 1. Walka człowieka ze swoimi słabościami. Omów zagadnienie na podstawie Zbrodni i kary
  Fiodora Dostojewskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Miasto jako przestrzeń destrukcji. Omów zagadnienie na podstawie Zbrodni i kary
  Fiodora Dostojewskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Obraz przemiany wewnętrznej bohatera. Omów zagadnienie na podstawie Zbrodni i kary
  Fiodora Dostojewskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. Obraz miasta i jego mieszkańców. Omów zagadnienie na podstawie Zbrodni i kary
  Fiodora Dostojewskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 5. Literackie portrety kobiet. Omów zagadnienie na podstawie Zbrodni i kary Fiodora
  Dostojewskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 6. Jakie są sposoby walki ze złem i moralnym upadkiem człowieka? Omów zagadnienie na
  podstawie Zbrodni i kary Fiodora Dostojewskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij
  również wybrany kontekst.
 7. Czego można dowiedzieć się o naturze ludzkiej z literatury? Omów zagadnienie na
  podstawie Zbrodni i kary Fiodora Dostojewskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij
  również wybrany kontekst.

Stanisław Wyspiański, Wesele

 1. Artysta jako bohater literacki. Omów zagadnienie na podstawie Wesela Stanisława
  Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Jak realizowany jest w literaturze motyw tańca? Omów zagadnienie na podstawie
  Wesela Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany
  kontekst.
 3. Rola duchów, widm i zjaw w utworach literackich. Omów zagadnienie na podstawie
  Wesela Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany
  kontekst.
 4. Symbolika narodowa i jej funkcja w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie
  Wesela Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany
  kontekst.
 5. Kreacja postaci inteligenta. Omów zagadnienie na podstawie Wesela Stanisława
  Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 6. Funkcje przedmiotów i postaci symbolicznych w utworze literackim. Omów zagadnienie
  na podstawie Wesela Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij
  również wybrany kontekst.
 7. Relacje między przedstawicielami różnych grup społecznych. Omów zagadnienie na
  podstawie Wesela Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również
  wybrany kontekst.
 8. Funkcja proroctw i przepowiedni w utworach literackich. Omów zagadnienie na
  podstawie Wesela Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również
  wybrany kontekst.
 9. Refleksja nad narodem jako temat utworów literackich. Omów zagadnienie na podstawie
  Wesela Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany
  kontekst.
 10. Symboliczny sens chocholego tańca w kontekście polskiej kultury i historii. Omów
  zagadnienie na podstawie Wesela Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi
  uwzględnij również wybrany kontekst.
 1. Relacja świata realistycznego i fantastycznego. Omów zagadnienie na podstawie
  Wesela Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany
  kontekst.
 2. Rozprawa z narodowymi mitami. Omów zagadnienie na podstawie Wesela Stanisława
  Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Jaką ocenę dziejów Polski zawiera literatura? Omów zagadnienie na podstawie Wesela
  Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. Krytyczny obraz rzeczywistych relacji społecznych. Omów zagadnienie na podstawie
  Wesela Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany
  kontekst.
 5. Motyw wesela i jego znaczenie w kreacji świata przedstawionego. Omów zagadnienie
  na podstawie Wesela Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij
  również wybrany kontekst.

Władysław Stanisław Reymont, Chłopi (tom I – Jesień)

 1. Rola przyrody w życiu jednostki i zbiorowości. Omów zagadnienie na podstawie
  Chłopów (tomu I – Jesień) Władysława Stanisława Reymonta. W swojej odpowiedzi
  uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Obyczaj i tradycja w życiu społeczeństwa. Omów zagadnienie na podstawie Chłopów
  (tomu I – Jesień) Władysława Stanisława Reymonta. W swojej odpowiedzi uwzględnij
  również wybrany kontekst.
 3. Literacka kreacja chłopskiego bohatera. Omów zagadnienie na podstawie Chłopów
  (tomu I – Jesień) Władysława Stanisława Reymonta. W swojej odpowiedzi uwzględnij
  również wybrany kontekst.
 4. Konflikt pokoleń. Omów zagadnienie na podstawie Chłopów (tomu I – Jesień)
  Władysława Stanisława Reymonta. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany
  kontekst.
 5. Zasady moralne mieszkańców wsi. Omów zagadnienie na podstawie Chłopów (tomu I –
  Jesień) Władysława Stanisława Reymonta. W swojej odpowiedzi uwzględnij również
  wybrany kontekst.
 6. Ład świata i przyczyny jego destrukcji. Omów zagadnienie na podstawie Chłopów (tomu
  I – Jesień) Władysława Stanisława Reymonta. W swojej odpowiedzi uwzględnij również
  wybrany kontekst.
 7. Motyw kobiety fatalnej. Omów zagadnienie na podstawie Chłopów (tomu I – Jesień)
  Władysława Stanisława Reymonta. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany
  kontekst.

Stefan Żeromski, Przedwiośnie

 1. Młodość jako czas buntu. Omów zagadnienie na podstawie Przedwiośnia Stefana
  Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Wojna i rewolucja jako źródło skrajnych doświadczeń człowieka. Omów zagadnienie na
  podstawie Przedwiośnia Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również
  wybrany kontekst.
 3. Wpływ otoczenia na życiowe wybory ludzi. Omów zagadnienie na podstawie
  Przedwiośnia Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany
  kontekst.
 1. Różnice i podziały społeczne jako źródło konfliktów. Omów zagadnienie na podstawie
  Przedwiośnia Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany
  kontekst.
 2. Relacje między rodzicami a dziećmi. Omów zagadnienie na podstawie Przedwiośnia
  Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Rola marzeń w życiu człowieka i zbiorowości. Omów zagadnienie na podstawie
  Przedwiośnia Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany
  kontekst.
 4. Problem dorastania i społecznej inicjacji bohatera. Omów zagadnienie na podstawie
  Przedwiośnia Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany
  kontekst.
 5. Literacki wizerunek matki. Omów zagadnienie na podstawie Przedwiośnia Stefana
  Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 6. Jak bunt i samotność kształtują bohatera literackiego? Omów zagadnienie na podstawie
  Przedwiośnia Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany
  kontekst.
 7. Utracone złudzenia jako źródło dramatu bohatera. Omów zagadnienie na podstawie
  Przedwiośnia Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany
  kontekst.
 8. Utopijny i realny obraz rzeczywistości. Omów zagadnienie na podstawie Przedwiośnia
  Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Stefan Żeromski, Rozdzióbią nas kruki, wrony…

 1. Tragiczny wymiar ludzkiego losu. Omów zagadnienie na podstawie opowiadania Stefana
  Żeromskiego Rozdzióbią nas kruki, wrony…. W swojej odpowiedzi uwzględnij również
  wybrany kontekst.
 2. Samotność powstańca i jej tragiczne znaczenie. Omów zagadnienie na podstawie
  opowiadania Stefana Żeromskiego Rozdzióbią nas kruki, wrony…. W swojej odpowiedzi
  uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Realizm, naturalizm, symbolizm – ich rola w sposobie ukazania klęski powstania
  styczniowego. Omów zagadnienie na podstawie opowiadania Stefana Żeromskiego
  Rozdzióbią nas kruki, wrony…. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany
  kontekst.
 4. Człowiek i natura jako bohaterowie literaccy. Omów zagadnienie na podstawie
  opowiadania Stefana Żeromskiego Rozdzióbią nas kruki, wrony…. W swojej odpowiedzi
  uwzględnij również wybrany kontekst.
 5. Krytyczna refleksja o losach powstańców. Omów zagadnienie na podstawie
  opowiadania Stefana Żeromskiego Rozdzióbią nas kruki, wrony…. W swojej odpowiedzi
  uwzględnij również wybrany kontekst.

Witold Gombrowicz, Ferdydurke

 1. Znaczenie schematów w życiu człowieka. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci
  fragmentów Ferdydurke Witolda Gombrowicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również
  wybrany kontekst.
 2. Groteskowy obraz świata. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów
  Ferdydurke Witolda Gombrowicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany
  kontekst.
 3. Człowiek wobec presji otoczenia. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci
  fragmentów Ferdydurke Witolda Gombrowicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również
  wybrany kontekst.
 4. Człowiek wtłoczony w „Formę”. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci
  fragmentów Ferdydurke Witolda Gombrowicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również
  wybrany kontekst.
 5. Bohater w poszukiwaniu własnej tożsamości. Omów zagadnienie na podstawie znanych
  Ci fragmentów Ferdydurke Witolda Gombrowicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij
  również wybrany kontekst.

Tadeusz Borowski, Proszę państwa do gazu

 1. Literacki obraz zdehumanizowanego świata. Omów zagadnienie na podstawie
  opowiadania Proszę państwa do gazu Tadeusza Borowskiego. W swojej odpowiedzi
  uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Sytuacje tragicznych wyborów. Omów zagadnienie na podstawie opowiadania Proszę
  państwa do gazu Tadeusza Borowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również
  wybrany kontekst.
 3. Hierarchia wartości w sytuacjach granicznych. Omów zagadnienie na podstawie
  opowiadania Proszę państwa do gazu Tadeusza Borowskiego. W swojej odpowiedzi
  uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. „Człowiek zlagrowany” jako ofiara zbrodniczego systemu. Omów zagadnienie na
  podstawie opowiadania Proszę państwa do gazu Tadeusza Borowskiego. W swojej
  odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Tadeusz Borowski, Ludzie, którzy szli

 1. Kaci i ofiary – obraz międzyludzkich relacji w obozie. Omów zagadnienie na podstawie
  opowiadania Ludzie, którzy szli Tadeusza Borowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij
  również wybrany kontekst.
 2. Jak świadectwa ludobójstwa uobecniane są w literaturze? Omów zagadnienie na
  podstawie opowiadania Ludzie, którzy szli Tadeusza Borowskiego. W swojej odpowiedzi
  uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Na czym polega dehumanizacja człowieka? Omów zagadnienie na podstawie
  opowiadania Ludzie, którzy szli Tadeusza Borowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij
  również wybrany kontekst.
 4. Obozowa codzienność jako czas trudnych doświadczeń egzystencjalnych. Omów
  zagadnienie na podstawie opowiadania Ludzie, którzy szli Tadeusza Borowskiego.
  W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat

 1. Postawy człowieka w sytuacji ekstremalnej. Omów zagadnienie na podstawie Innego
  świata Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również
  wybrany kontekst.
 2. Refleksje na temat wartości ludzkiego życia. Omów zagadnienie na podstawie Innego
  świata Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również
  wybrany kontekst.
 3. Literatura dokumentu osobistego jako świadectwo pamięci. Omów zagadnienie na
  podstawie Innego świata Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W swojej odpowiedzi
  uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. Pamięć o historii utrwalona w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie Innego
  świata Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również
  wybrany kontekst.
 5. Jakie znaczenie ma tytuł do zrozumienia sensu utworu? Omów zagadnienie na
  podstawie Innego świata Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W swojej odpowiedzi
  uwzględnij również wybrany kontekst.
 6. Moralność obozowa jako wynik zniewolenia człowieka. Omów zagadnienie na podstawie
  Innego świata Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij
  również wybrany kontekst.
 7. Granice ludzkiej godności i upodlenia. Omów zagadnienie na podstawie Innego świata
  Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany
  kontekst.
 8. Jak zachować człowieczeństwo w sytuacji ekstremalnej? Omów zagadnienie na
  podstawie Innego świata Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W swojej odpowiedzi
  uwzględnij również wybrany kontekst.
 9. Człowiek wobec zła. Omów zagadnienie na podstawie Innego świata Gustawa HerlingaGrudzińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Hanna Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem

 1. Literatura faktu jako źródło wiedzy o przeszłości. Omów zagadnienie na podstawie
  książki Zdążyć przed Panem Bogiem Hanny Krall. W swojej odpowiedzi uwzględnij
  również wybrany kontekst.
 2. Świadectwo heroizmu – obraz egzystencji i walki Żydów w getcie warszawskim. Omów
  zagadnienie na podstawie książki Zdążyć przed Panem Bogiem Hanny Krall. W swojej
  odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Ile jest warte ludzkie życie? Omów zagadnienie na podstawie książki Zdążyć przed
  Panem Bogiem Hanny Krall. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. Świat za murem –perspektywy życia w okupowanej Warszawie. Omów zagadnienie na
  podstawie książki Zdążyć przed Panem Bogiem Hanny Krall. W swojej odpowiedzi
  uwzględnij również wybrany kontekst.
 5. Zagłada z perspektywy świadka i uczestnika wydarzeń w getcie. Omów zagadnienie na
  podstawie książki Zdążyć przed Panem Bogiem Hanny Krall. W swojej odpowiedzi
  uwzględnij również wybrany kontekst.
 6. Dwie perspektywy wyścigu w walce o życie – wojenna i powojenna. Omów zagadnienie
  na podstawie książki Zdążyć przed Panem Bogiem Hanny Krall. W swojej odpowiedzi
  uwzględnij również wybrany kontekst

Albert Camus, Dżuma

 1. Motyw cierpienia niezawinionego i jego znaczenie dla przesłania utworu. Omów
  zagadnienie na podstawie Dżumy Alberta Camusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij
  również wybrany kontekst.
 2. Trudne wybory w sytuacjach krańcowych. Omów zagadnienie na podstawie Dżumy
  Alberta Camusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Powinności moralne człowieka w obliczu zagrożenia. Omów zagadnienie na podstawie
  Dżumy Alberta Camusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. Człowiek w obliczu zła. Omów zagadnienie na podstawie Dżumy Alberta Camusa.
  W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 5. Pytania egzystencjalne w obliczu doświadczenia cierpienia i śmierci. Omów zagadnienie
  na podstawie Dżumy Alberta Camusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany
  kontekst.
 6. Topos oblężonego miasta. Omów zagadnienie na podstawie Dżumy Alberta Camusa.
  W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst

George Orwell, Rok 1984

 1. Funkcjonowanie jednostki w państwie totalitarnym. Omów zagadnienie na podstawie
  powieści Rok 1984 George’a Orwella. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany
  kontekst.
 2. Raj zbudowany na ziemi, czyli o antyutopii. Omów zagadnienie na podstawie powieści
  Rok 1984 George’a Orwella. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Idealistyczne wizje społeczeństwa przyszłości. Omów zagadnienie na podstawie
  powieści Rok 1984 George’a Orwella. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany
  kontekst.
 4. Od szlachetnych idei doskonałego państwa do tyranii. Omów zagadnienie na podstawie
  powieści Rok 1984 George’a Orwella. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany
  kontekst.
 5. Relacje międzyludzkie w rzeczywistości państwa totalitarnego. Omów zagadnienie na
  podstawie powieści Rok 1984 George’a Orwella. W swojej odpowiedzi uwzględnij
  również wybrany kontekst.
 6. Literacka refleksja nad kondycją świata i jego przyszłością. Omów zagadnienie na
  podstawie powieści Rok 1984 George’a Orwella. W swojej odpowiedzi uwzględnij
  również wybrany kontekst.
 7. Nowomowa jako sposób na ograniczenie wolności człowieka. Omów zagadnienie na
  podstawie powieści Rok 1984 George’a Orwella. W swojej odpowiedzi uwzględnij
  również wybrany kontekst.
 8. Wizja społeczeństwa przyszłości. Omów zagadnienie na podstawie powieści Rok 1984
  George’a Orwella. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Józef Mackiewicz, Droga donikąd

 1. Zagłada polskich kresów podczas okupacji sowieckiej. Omów zagadnienie na podstawie
  znanych Ci fragmentów Drogi donikąd Józefa Mackiewicza. W swojej odpowiedzi
  uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Pisarz jako świadek historii. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów
  Drogi donikąd Józefa Mackiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany
  kontekst.
 3. Literacka polemika ze stereotypami zbiorowych wyobrażeń o historii. Omów zagadnienie
  na podstawie znanych Ci fragmentów Drogi donikąd Józefa Mackiewicza. W swojej
  odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. Literatura o niszczeniu życia jednostek i narodów. Omów zagadnienie na podstawie
  znanych Ci fragmentów Drogi donikąd Józefa Mackiewicza. W swojej odpowiedzi
  uwzględnij również wybrany kontekst.

Sławomir Mrożek, Tango

 1. Konflikt idei społecznych. Omów zagadnienie na podstawie Tanga Sławomira Mrożka.
  W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Problem upadku wartości. Omów zagadnienie na podstawie Tanga Sławomira Mrożka.
  W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Konflikt i spór pokoleń. Omów zagadnienie na podstawie Tanga Sławomira Mrożka.
  W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. Koncepcja teatru absurdu. Omów zagadnienie na podstawie Tanga Sławomira Mrożka.
  W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 5. Konserwatyzm i postępowość jako sprzeczne idee społeczne. Omów zagadnienie na
  podstawie Tanga Sławomira Mrożka. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany
  kontekst.
 6. Groteskowa reinterpretacja motywu tańca. Omów zagadnienie na podstawie Tanga
  Sławomira Mrożka. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Marek Nowakowski, wybrane opowiadanie z tomu Raport o stanie wojennym

 1. Literacki zapis historii najnowszej. Omów zagadnienie na podstawie wybranego
  opowiadania z tomu Raport o stanie wojennym Marka Nowakowskiego. W swojej
  odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Dystans między władzą i obywatelem. Omów zagadnienie na podstawie wybranego
  opowiadania z tomu Raport o stanie wojennym Marka Nowakowskiego. W swojej
  odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Bunt i bezradność – postawy bohaterów wobec realiów stanu wojennego. Omów
  zagadnienie na podstawie wybranego opowiadania z tomu Raport o stanie wojennym
  Marka Nowakowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. Stan wojenny z perspektywy zwykłego człowieka. Omów zagadnienie na podstawie
  wybranego opowiadania z tomu Raport o stanie wojennym Marka Nowakowskiego.
  W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Marek Nowakowski, Górą „Edek”

 1. Znaczenie tytułu i jego rola w odczytaniu sensu utworu. Omów zagadnienie na
  podstawie opowiadania Górą „Edek” Marka Nowakowskiego. W swojej odpowiedzi
  uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Hiperbolizacja i jej znaczenie w kompozycji i budowaniu sensu utworu. Omów
  zagadnienie na podstawie opowiadania Górą „Edek” Marka Nowakowskiego. W swojej
  odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Metafora jako sposób ukazania rzeczywistości. Omów zagadnienie na podstawie
  opowiadania Górą „Edek” Marka Nowakowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij
  również wybrany kontekst.

Jacek Dukaj, Katedra

 1. Człowiek jako cząstka kosmicznej katedry. Omów zagadnienie na podstawie Katedry
  Jacka Dukaja. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Symboliczny sens odradzającej się wiecznie budowli. Omów zagadnienie na podstawie
  Katedry Jacka Dukaja. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Symboliczne znaczenie światła i mroku w kreacji obrazu świata. Omów zagadnienie na
  podstawie Katedry Jacka Dukaja. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany
  kontekst.
 4. Nauka i metafizyka jako dwa sposoby mówienia o świecie. Omów zagadnienie na
  podstawie Katedry Jacka Dukaja. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany
  kontekst.
 5. Człowiek w poszukiwaniu prawdy o sobie i świecie. Omów zagadnienie na podstawie
  Katedry Jacka Dukaja. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Antoni Libera, Madame

 1. Rola autorytetu w kształtowaniu postaw młodych ludzi. Omów zagadnienie na podstawie
  Madame Antoniego Libery. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Realia epoki PRL-u i sposoby ich ukazania w literaturze. Omów zagadnienie na
  podstawie Madame Antoniego Libery. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany
  kontekst.
 3. Sztuka jako narzędzie porozumienia między ludźmi. Omów zagadnienie na podstawie
  Madame Antoniego Libery. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. Literacki portret kobiety. Omów zagadnienie na podstawie Madame Antoniego Libery.
  W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 5. Prawda i legenda jako dwa sposoby ukazania wydarzeń w powieści. Omów zagadnienie
  na podstawie Madame Antoniego Libery. W swojej odpowiedzi uwzględnij również
  wybrany kontekst.
 6. Kreacja bohatera jako obraz „przygód człowieka myślącego”. Omów zagadnienie na
  podstawie Madame Antoniego Libery. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany
  kontekst.

Andrzej Stasiuk, Miejsce

 1. Motyw przemijania i jego znaczenie w kreacji świata przedstawionego. Omów
  zagadnienie na podstawie Miejsca Andrzeja Stasiuka. W swojej odpowiedzi uwzględnij
  również wybrany kontekst.
 2. Kultura i tradycja jako źródła tożsamości człowieka. Omów zagadnienie na podstawie
  Miejsca Andrzeja Stasiuka. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Jaką wartość dla człowieka ma pamięć o przeszłości? Omów zagadnienie na podstawie
  Miejsca Andrzeja Stasiuka. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. Powojenna historia kresów i próba jej ocalenia. Omów zagadnienie na podstawie
  Miejsca Andrzeja Stasiuka. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 5. Miejsca jako przestrzeń kształtowania tożsamości jednostkowej i zbiorowej. Omów
  zagadnienie na podstawie Miejsca Andrzeja Stasiuka. W swojej odpowiedzi uwzględnij
  również wybrany kontekst.

Olga Tokarczuk, Profesor Andrews w Warszawie

 1. Literacki obraz stanu wojennego. Omów zagadnienie na podstawie opowiadania
  Profesor Andrews w Warszawie Olgi Tokarczuk. W swojej odpowiedzi uwzględnij
  również wybrany kontekst.
 2. Obraz Warszawy i jej mieszkańców w dramatycznym momencie historycznym. Omów
  zagadnienie na podstawie opowiadania Profesor Andrews w Warszawie Olgi Tokarczuk.
  W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Ryszard Kapuściński, Podróże z Herodotem (fragmenty)

 1. Refleksja nad procesami, które rządzą historią. Omów zagadnienie na podstawie
  znanych Ci fragmentów Podróży z Herodotem Ryszarda Kapuścińskiego. W swojej
  odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Reporter jako obserwator i komentator rzeczywistości. Omów zagadnienie na podstawie
  znanych Ci fragmentów Podróży z Herodotem Ryszarda Kapuścińskiego. W swojej
  odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Podróż jako doświadczanie siebie i świata. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci
  fragmentów Podróży z Herodotem Ryszarda Kapuścińskiego. W swojej odpowiedzi
  uwzględnij również wybrany kontekst.

Zostaw komentarzCancel reply