Przejdź do treści
Strona główna » Zmiany w egzaminach maturalnych 2021

Zmiany w egzaminach maturalnych 2021

 • przez
plecak i zeszyt
Matury w 2021 roku będą wyjątkowe. Pandemia koronawirusa wpłynęła również na sposób, w jaki przeprowadzone zostaną egzaminy. W ubiegłych latach to opanowanie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego było warunkiem zdania matury. Jak będzie w 2021 roku? Szykują się zmiany w egzaminach maturalnych 2021!

Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało tak zwane „wymagania egzaminacyjne”, które będą podstawą do zdania egzaminu dojrzałości. 16 grudnia Minister Edukacji i Nauki, Przemysław Czarnek podpisał, wcielając w życie, rozporządzenie dotyczące tychże wymagań.

Jedną z najważniejszych zmian, będzie (podobnie jak w 2020 roku) brak obowiązkowego ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej i języka obcego nowożytnego. Jak informuje Ministerstwo Edukacji Narodowej, decyzja ta podyktowana została licznymi prośbami przesłanymi do resortu. Do egzaminu przystąpić mogą uczniowie, którym wynik z matury ustnej potrzebny jest w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelniach zagranicznych lub do realizacji umów międzynarodowych.
Osoby chętne zdawać maturę ustną będą musiały przekazać dyrektorowi ukończonej szkoły lub dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej, do której składały deklarację, informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do egzaminu ustnego. Jeśli wyniki z egzaminu ustnego muszą być przedstawione w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną, absolwent musi dodatkowo złożyć oświadczenie w tej sprawie.

Drugą ważną zmianą jest to, że egzamin odbędzie się tylko w części pisemnej z trzech przedmiotów obowiązkowych – język polski, matematyka, język obcy nowożytny. Do matury pisemnej na poziomie podstawowym z języka mniejszości narodowej przystępują również absolwenci z językiem nauczania mniejszości narodowej. Warunkiem zdania matury pisemnej będzie osiągnięcie 30% z możliwych do uzyskania punktów. Maturzyści nie będą musieli obowiązkowo zdawać przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, jednak zdający przystąpić mogą do egzaminu z nawet 6 przedmiotów dodatkowych, jeśli potrzebują wyników w procesie rekrutacji na uczelnie wyższe. Przedmioty dodatkowe można wybrać spośród takich jak:

 • biologia,
 • chemia,
 • filozofia,
 • fizyka,
 • geografia,
 • historia,
 • historia muzyki,
 • historia sztuki,
 • informatyka,
 • matematyka,
 • język polski,
 • język łaciński i kultura antyczna,
 • język mniejszości etnicznej (język łemkowski),
 • język mniejszości narodowej (białoruski, litewski, niemiecki, ukraiński),
 • język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski),
 • język regionalny (język kaszubski),
 • wiedza o społeczeństwie.

W przypadku niepowodzenia na maturze, do egzaminu w terminie poprawkowym mogą przystąpić osoby, które nie zdały wyłącznie jednego egzaminu z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej, pod warunkiem, że przystąpiły one do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został unieważniony. Egzamin poprawkowy odbędzie się 24 sierpnia 2021 roku. Jeśli chodzi o egzaminy ustne – w terminie poprawkowym nie będą one przeprowadzane. Chęć poprawienia matury należy wyrazić w ciągu siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (do 12 lipca 2021 roku), składając przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym.

Terminy matur w 2021 roku

 • matura w terminie głównym część pisemna: 4-20 maja 2021 r.
 • matura w terminie głównym część ustna: 19-21 maja 2021 r.
 • matura w terminie dodatkowym część pisemna: 1-16 czerwca 2021 r.
 • matura w terminie dodatkowym część pisemna: 7-8 czerwca 2021 r.
 • matura w terminie poprawkowym: 24 sierpnia 2021 r.
 • wyniki matury: 5 lipca 2021 r.
 • wyniki matury poprawkowej: 10 września 2021 r.

Szczegółowe zmiany w maturze 2021

Język polski

Za rozwiązanie zadań uzyskać można maksymalnie 70 punktów, a składa się na nie:

 • czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 20 pkt (około 12-15 zadań, głównie otwartych, opartych na dwóch tekstach)
 • wypracowanie (do wyboru dwie rozprawki na dany temat oraz interpretacja tekstu poetyckiego) – 50 pkt.

Czas trwania egzaminu – 170 minut.

Matematyka

 • ograniczono wymagania dotyczące funkcji i graniastosłupów, w całości zredukowano wymagania dotyczące brył obrotowych i wymagania z IV etapu edukacyjnego dotyczące ostrosłupów.
 • za zadania zamknięte będzie do zdobycia 28 punktów, a za zadania otwarte będzie do zdobycia 17 punktów i będzie ich 7 (o 2 mniej niż w latach 2015-2020), zatem w takim samym czasie, jak w ubiegłych latach, do rozwiązania będzie mniej zadań

Czas trwania egzaminu – 170 minut.

Język obcy nowożytny

 • egzamin przeprowadzany będzie na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych
 • oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2+ (B1 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).
 • za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 50 punktów, w tym: 40 pkt – zadania zamknięte, 10 pkt – zadania otwarte

Czas trwania egzaminu – 120 minut.

Choć pandemia koronawirusa mocno wpłynęła na życie uczniów, ich naukę i przygotowanie do egzaminów, należy pamiętać, że wszelkie decyzje podjęte zostały na korzyść absolwentów klas maturalnych. Matura to czas ogromnego stresu, który przejawiał się szczególnie podczas matur ustnych. W tym roku zostały one odwołane. Podobnie jak egzaminy na poziomie rozszerzonym – wiele osób skarżyło się na brak uzasadnienia w związku z obowiązkiem zdawania matury rozszerzonej. W tym roku decyzje te podejmowane są wyłącznie przez samych zdających – to oni decydują, czy egzamin z matury rozszerzonej jest im potrzebny, czy też nie. I wreszcie – ograniczenie materiału do opanowania z matematyki, z której to wyniki nie należały do tych najlepszych. Brak konieczności przyswojenia skomplikowanego materiału i mniej zadań mogą przełożyć się na większe powodzenie maturzystów i zmniejszenie niepotrzebnego stresu.

Podsumowując, choć zmiany w maturze 2021 wprowadziły niemałe zamieszanie, wprowadzone zostały na korzyść dla uczniów i z myślą szczególnie o nowych realiach, w których przyszło im się przygotowywać do egzaminów.

Nie zapomnij sprawdzić swoich wyników w naszym kalkulatorze 🙂

Zostaw komentarzCancel reply