Reklama Politechniki Świętokrzyskiej

Lista uczelni oferujących kierunek:

Archeologia

Opis kierunku

Archeologia to doskonały wybór dla osób zafascynowanych historią, a w szczególności okresem starożytnym. Jeżeli marzy się o odkrywaniu skarbów z przeszłości i poznawaniu życia naszych przodków, ten kierunek jest skierowany właśnie do takich osób. Zapewnia on wszechstronną wiedzę o pradziejach i okresie wczesnohistorycznym Polski w kontekście europejskim. Studenci uczą się metod badań archeologicznych, co pozwala na eksplorowanie tajemnic przeszłości.

Program studiów archeologicznych na Uniwersytecie Warszawskim uwzględnia nowe kierunki badań w archeologii oraz jej społeczne funkcjonowanie. Jest on wynikiem konsultacji z potencjalnymi pracodawcami, takimi jak muzea i instytucje państwowe. Studia te oferują zdobycie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie archeologii oraz przygotowanie do wykonywania zawodu archeologa zgodnie ze standardami europejskimi.

Studenci mają możliwość uczestniczenia w terenowych ćwiczeniach wykopaliskowych realizowanych zarówno w kraju, jak i za granicą, co umożliwia zdobycie niezbędnego doświadczenia i umiejętności. Aktywnie działające koła naukowe organizują wykłady, konferencje, pikniki naukowe i warsztaty o charakterze archeologicznym. Program studiów zapewnia również kontakt z aktualnymi trendami w archeologii europejskiej i światowej, oferując fascynującą podróż w przeszłość.

Studia na kierunku archeologia przygotowują do pracy w różnych instytucjach, takich jak muzea, instytucje kulturalne, urzędy konserwatorskie, jednostki ochrony zabytków oraz ośrodki badawcze. Absolwenci mogą również kontynuować naukę na studiach magisterskich. W trakcie studiów zdobywają umiejętności niezbędne do udziału w pracach terenowych, zarówno naukowych, ratowniczych, jak i komercyjnych. Są przygotowani do pracy w muzeach archeologicznych i regionalnych, placówkach konserwatorskich, kulturalno-oświatowych oraz turystycznych, a także w prywatnych firmach archeologicznych specjalizujących się w ratownictwie archeologicznym. Ponadto, absolwenci potrafią zaprojektować wystawę muzealną, napisać artykuł naukowy i popularnonaukowy, sporządzić kalkulację kosztów prac ratowniczych, zaprojektować organizację tych prac oraz przedstawić ofertę wykonania wykopalisk. Mają również kompetencje do uczestnictwa w projektach krajowych i międzynarodowych.

Uczelnie oferujące studiowanie kierunku Archeologia

Nazwa uczelniWydziałJęzyk prowadzenia zajęć
Uniwersytet GdańskiWydział Historycznypl
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w PoznaniuWydział Archeologiipl
Uniwersytet Jagielloński w KrakowieWydział Historycznypl
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w WarszawieWydział Nauk Historycznychpl
Uniwersytet ŁódzkiWydział Filozoficzno-Historycznypl
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w LublinieWydział Historii i Archeologiipl
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w ToruniuWydział Nauk Historycznychpl
Uniwersytet RzeszowskiKolegium Nauk Humanistycznychpl
Uniwersytet SzczecińskiWydział Humanistycznypl
Uniwersytet WarszawskiWydział Historycznypl
Uniwersytet WarszawskiWydział Historycznypl
Uniwersytet WrocławskiWydział Nauk Historycznych i Pedagogicznychpl
Messenger Logo

Kliknij i napisz do nas

Instagram Logo

dostanesie

Discord Logo

dostanesie.pl

Facebook Logo

dostanesie.pl