Kierunki

Poniżej znajdziesz kierunki, dla których posiadamy wzory i progi punktowe.

Kierunki
LiczbaKierunek
29Administracja
2Administracja Publiczna
2Agrobiznes
7Aktorstwo
2Amerykanistyka
2Analityka Chemiczna
6Analityka Gospodarcza
11Analityka Medyczna
1Analityka Żywności
2Anglistyka
2Animacja Kultury
12Archeologia
2Architecture
16Architektura
4Architektura Informacji
17Architektura Krajobrazu
15Architektura Wnętrz
2Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją
2Arteterapia
6Astronomia
26Automatyka i Robotyka
2Bezpieczeństwo i Certyfikacja Żywności
5Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
2Bezpieczeństwo Międzynarodowe
29Bezpieczeństwo Narodowe
13Bezpieczeństwo Wewnętrzne
2Bezpieczeństwo Żywności
6Biofizyka
6Biogospodarka
7Bioinformatyka
2Bioinżynieria Produkcji Żywności
2Bioinżynieria Zwierząt
27Biologia
2Biologia Człowieka
2Biologia Stosowana
42Biotechnologia
5Biotechnologia Medyczna
2Budowa i Eksploatacja Infrastruktury Transportu Szynowego
27Budownictwo
3Business Management
1Ceramika
25Chemia
3Chemia Budowlana
5Chemia Medyczna
2Civil Engineering
6Cyberbezpieczeństwo
25Dietetyka
2Doradztwo Inwestycyjno-Gospodarcze
7Dyrygentura
23Dziennikarstwo
1e-Historia
10Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
14Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
5Edukacja Techniczno-Informatyczna
3Edytorstwo
3Ekoenergetyka
36Ekonomia
2Electrical Engineering
3Elektronika
18Elektronika i Telekomunikacja
9Elektroradiologia
19Elektrotechnika
21Energetyka
3Energy Technologies
8Etnologia
8Europeistyka
14Farmacja
25Filologia Angielska
2Filologia Angielska z Językiem Niemieckim
5Filologia Francuska
21Filologia Germańska
6Filologia Hiszpańska
6Filologia Klasyczna
2Filologia Klasyczna i Studia Śródziemnomorskie
2Filologia Nowogrecka
24Filologia Polska
2Filologia Polska Jako Obca
9Filologia Romańska
1Filologia Romańska od Podstaw
23Filologia Rosyjska
2Filologia Rumuńska
2Filologia Szwedzka
2Filologia Ukraińska
7Filologia Włoska
19Filozofia
22Finanse i Rachunkowość
26Fizjoterapia
17Fizyka
5Fizyka Medyczna
12Fizyka Techniczna
3Genetyka i Biologia Eksperymentalna
16Geodezja i Kartografia
12Geografia
5Geoinformacja
7Geoinformatyka
6Geologia
3Geologia Stosowana
5Germanistyka
2Global Communication
2Górnictwo i Geologia
32Gospodarka Przestrzenna
15Grafika
3Higiena Stomatologiczna
2Hispanistyka
23Historia
10Historia Sztuki
5Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo
57Informatyka
12Informatyka i Ekonometria
2Informatyka Przemysłowa
14Informatyka Stosowana
5Informatyka Techniczna
2Informatyka w Biznesie
8Instrumentalistyka
3Intermedia
2International Relations
16Inżynieria Bezpieczeństwa
19Inżynieria Biomedyczna
7Inżynieria Chemiczna i Procesowa
4Inżynieria Danych
2Inżynieria Farmaceutyczna
4Inżynieria i Analiza Danych
5Inżynieria i Gospodarka Wodna
24Inżynieria Materiałowa
2Inżynieria Medyczna
1Inżynieria Morska i Brzegowa
2Inżynieria Nowoczesnych Materiałów
3Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii
2Inżynieria Produkcji
1Inżynieria Środków Transportu
27Inżynieria Środowiska
2Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego
4Inżynieria Zarządzania
3Italianistyka
2Jakość i Bezpieczeństwo Żywności
5Japonistyka
7Jazz i Muzyka Estradowa
2Judaistyka
3Kierunek Ekonomiczno-Prawny
9Kognitywistyka
5Kompozycja i Teoria Muzyki
4Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki
20Kosmetologia
5Kryminologia
11Kulturoznawstwo
10Lakarsko-Dentystyczny
19Lekarski
8Leśnictwo
2Lingwistyka Dla Biznesu
10Lingwistyka Stosowana
36Logistyka
2Logistyka w Biznesie
5Logopedia
2Logopedia Ogólna i Kliniczna
3Logopedia z Audiologią
6Lotnictwo i Kosmonautyka
13Malarstwo
2Marketing i Komunikacja Rynkowa
29Matematyka
2Matematyka i Ekonomia
5Matematyka Stosowana
2Mathematics
2Mechanical Engineering
34Mechanika i Budowa Maszyn
27Mechatronika
1Medycyna Roślin
2Metalurgia
7Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
2Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne
5Mikrobiologia
2Muzeologia
7Muzykologia
9Nanotechnologia
2Nauczanie Matematyki i Informatyki
5Nauki o Rodzinie
6Nawigacja
2Neurobiologia
881Nieprzydzielone
3Nowoczesne Technologie w Kryminalistyce
2Oceanografia
3Oceanotechnika
3Ochrona Dóbr Kultury
1Ochrona Przyrody i Edukacja Przyrodniczo - Leśna
21Ochrona Środowiska
5Odnawialne Źródła Energii
2Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami
7Ogrodnictwo
3Optometria
2Papiernictwo i Poligrafia
35Pedagogika
21Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna
17Pedagogika Specjalna
24Pielęgniarstwo
19Politologia
6Polityka Społeczna
13Położnictwo
2Power Engineering
20Praca Socjalna
2Prawno - Biznesowy
25Prawo
2Prawo Kanoniczne
20Psychologia
2Psychologia Zdrowia
2Rachunkowość i Controlling
2Rachunkowość i Finanse Biznesu
12Ratownictwo Medyczne
1Rewitalizacja Miast
6Reżyseria
2Reżyseria Dźwięku
11Rolnictwo
2Rosjoznawstwo
2Rybactwo
6Rzeźba
4Scenografia
3Sinologia
2Skandynawistyka
8Slawistyka
25Socjologia
2Społeczeństwo Informacyjne
11Sport
18Stosunki Międzynarodowe
2Studia Miejskie
3Studia Wschodnie
3Sztuka Mediów
2Sztuka Mediów i Edukacja Wizualna
1Sztuki Wizualne
3Technika Rolnicza i Leśna
6Techniki Dentystyczne
17Technologia Chemiczna
2Technologia Drewna
12Technologia Żywności i Żywienia
1Technologie Kosmiczne i Satelitarne
2Technologie Ochrony Środowiska
8Teleinformatyka
13Teologia
7Terapia Zajęciowa
3Tourism Management
5Towaroznawstwo
19Transport
4Transport i Logistyka
1Turystyka
3Turystyka Historyczna
25Turystyka i Rekreacja
2Ukrainistyka z Językiem Angielskim
6Weterynaria
4Wiedza o Teatrze
3Wojskoznawstwo
7Wokalistyka
13Wychowanie Fizyczne
17Wzornictwo
48Zarządzanie
32Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
2Zarządzanie Publiczne
2Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
10Zdrowie Publiczne
1Zdrowie Środowiskowe
2Zielarstwo
2Zintegrowane Planowanie Rozwoju
9Zootechnika
3Żywienie Człowieka

Strona wykorzystuje ciasteczka do poprawnego działania strony oraz zapisuje wpisane wyniki maturalne w celach statystycznych. Więcej informacji znajdziesz w klauzuli informacyjnej.