Buy Me A Coffee
Link do https://www.tiktok.com/@dostanesieLink do https://instagram.com/dostanesieLink do https://discord.gg/7RTy5Rtumr

Kierunki studiów

Poniżej znajdziesz kierunki, dla których posiadamy wzory i progi punktowe.

LiczbaKierunek
30Administracja
2Administracja Publiczna
2Agrobiznes
0Aktorstwo
2Amerykanistyka
3Analityka Chemiczna
6Analityka Gospodarcza
12Analityka Medyczna
0Analityka Żywności
2Anglistyka
2Animacja Kultury
12Archeologia
2Architecture
19Architektura
5Architektura Informacji
17Architektura Krajobrazu
8Architektura Wnętrz
2Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją
2Arteterapia
6Astronomia
34Automatyka i Robotyka
2Bezpieczeństwo i Certyfikacja Żywności
5Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
1Bezpieczeństwo Międzynarodowe
30Bezpieczeństwo Narodowe
13Bezpieczeństwo Wewnętrzne
2Bezpieczeństwo Żywności
5Biofizyka
6Biogospodarka
8Bioinformatyka
2Bioinżynieria Produkcji Żywności
2Bioinżynieria Zwierząt
28Biologia
2Biologia Człowieka
2Biologia Stosowana
42Biotechnologia
5Biotechnologia Medyczna
2Budowa i Eksploatacja Infrastruktury Transportu Szynowego
33Budownictwo
2Business Management
1Ceramika
23Chemia
3Chemia Budowlana
5Chemia Medyczna
2Civil Engineering
3Coaching i Doradztwo Filozoficzne
6Cyberbezpieczeństwo
2Diagnostyka Sportowa
26Dietetyka
1Doradztwo Inwestycyjno-Gospodarcze
0Dyrygentura
26Dziennikarstwo
0e-Historia
8Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
7Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
5Edukacja Techniczno-Informatyczna
4Edytorstwo
3Ekoenergetyka
39Ekonomia
2Electrical Engineering
7Elektromobilność
3Elektronika
18Elektronika i Telekomunikacja
9Elektroradiologia
20Elektrotechnika
27Energetyka
3Energy Technologies
8Etnologia
8Europeistyka
14Farmacja
3Filologia
42Filologia Angielska
3Filologia Angielska z Językiem Niemieckim
5Filologia Francuska
27Filologia Germańska
7Filologia Hiszpańska
7Filologia Klasyczna
3Filologia Klasyczna i Studia Śródziemnomorskie
1Filologia Nowogrecka
27Filologia Polska
2Filologia Polska Jako Obca
17Filologia Romańska
1Filologia Romańska od Podstaw
23Filologia Rosyjska
2Filologia Rumuńska
1Filologia Szwedzka
3Filologia Ukraińska
7Filologia Włoska
10Filologia Wschodniosłowiańska
8Filologie Regionów
21Filozofia
27Finanse i Rachunkowość
28Fizjoterapia
19Fizyka
5Fizyka Medyczna
12Fizyka Techniczna
3Genetyka i Biologia Eksperymentalna
15Geodezja i Kartografia
17Geografia
4Geoinformacja
7Geoinformatyka
7Geologia
3Geologia Stosowana
7Germanistyka
1Global Communication
2Górnictwo i Geologia
29Gospodarka Przestrzenna
9Grafika
3Higiena Stomatologiczna
3Hispanistyka
24Historia
10Historia Sztuki
5Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo
59Informatyka
12Informatyka i Ekonometria
2Informatyka Przemysłowa
14Informatyka Stosowana
5Informatyka Techniczna
2Informatyka w Biznesie
1Instrumentalistyka
0Intermedia
1International Relations
15Inżynieria Bezpieczeństwa
21Inżynieria Biomedyczna
8Inżynieria Chemiczna i Procesowa
4Inżynieria Danych
2Inżynieria Farmaceutyczna
4Inżynieria i Analiza Danych
5Inżynieria i Gospodarka Wodna
21Inżynieria Materiałowa
2Inżynieria Medyczna
1Inżynieria Morska i Brzegowa
0Inżynieria Nowoczesnych Materiałów
3Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii
2Inżynieria Produkcji
1Inżynieria Środków Transportu
26Inżynieria Środowiska
2Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego
4Inżynieria Zarządzania
5Italianistyka
1Jakość i Bezpieczeństwo Żywności
5Japonistyka
2Jazz i Muzyka Estradowa
2Judaistyka
1Kierunek Ekonomiczno-Prawny
11Kognitywistyka
0Kompozycja i Teoria Muzyki
1Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki
22Kosmetologia
7Kryminologia
13Kulturoznawstwo
28Lekarski
11Lekarsko-Dentystyczny
8Leśnictwo
1Lingwistyka Dla Biznesu
19Lingwistyka Stosowana
39Logistyka
1Logistyka w Biznesie
8Logopedia
2Logopedia Ogólna i Kliniczna
3Logopedia z Audiologią
2Logopedia z Językiem Polskim Jako Obcym
8Lotnictwo i Kosmonautyka
4Malarstwo
2Marketing i Komunikacja Rynkowa
30Matematyka
2Matematyka i Ekonomia
5Matematyka Stosowana
2Mathematics
2Mechanical Engineering
35Mechanika i Budowa Maszyn
27Mechatronika
1Medycyna Roślin
3Metalurgia
7Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
2Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne
6Mikrobiologia
2Muzeologia
6Muzykologia
12Nanotechnologia
2Nauczanie Matematyki i Informatyki
7Nauki o Rodzinie
5Nawigacja
1Neurobiologia
779Nieprzydzielone
3Nowoczesne Technologie w Kryminalistyce
2Obronność
2Oceanografia
3Oceanotechnika
3Ochrona Dóbr Kultury
0Ochrona Przyrody i Edukacja Przyrodniczo - Leśna
24Ochrona Środowiska
7Odnawialne Źródła Energii
2Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami
6Ogrodnictwo
2Optometria
4Optyka
19Orientalistyka
2Papiernictwo i Poligrafia
45Pedagogika
4Pedagogika - Pozostałe
3Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza
30Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna
4Pedagogika Resocjalizacyjna
25Pedagogika Specjalna
27Pielęgniarstwo
20Politologia
5Polityka Społeczna
17Położnictwo
2Power Engineering
19Praca Socjalna
1Prawno - Biznesowy
26Prawo
2Prawo Kanoniczne
25Psychologia
2Psychologia Zdrowia
2Rachunkowość i Controlling
2Rachunkowość i Finanse Biznesu
16Ratownictwo Medyczne
0Rewitalizacja Miast
1Reżyseria
1Reżyseria Dźwięku
11Rolnictwo
2Romanistyka
2Rosjoznawstwo
1Rybactwo
0Rzeźba
0Scenografia
3Sinologia
4Skandynawistyka
11Slawistyka
27Socjologia
1Społeczeństwo Informacyjne
14Sport
22Stosunki Międzynarodowe
2Studia Miejskie
3Studia Wschodnie
0Sztuka Mediów
2Sztuka Mediów i Edukacja Wizualna
2Sztuka Pisania
1Sztuki Wizualne
0Technika Rolnicza i Leśna
6Techniki Dentystyczne
17Technologia Chemiczna
2Technologia Drewna
10Technologia Żywności i Żywienia
1Technologie Kosmiczne i Satelitarne
2Technologie Ochrony Środowiska
8Teleinformatyka
21Teologia
7Terapia Zajęciowa
2Tourism Management
5Towaroznawstwo
17Transport
5Transport i Logistyka
1Turystyka
3Turystyka Historyczna
29Turystyka i Rekreacja
2Ukrainistyka z Językiem Angielskim
7Weterynaria
3Wiedza o Teatrze
4Wojskoznawstwo
0Wokalistyka
13Wychowanie Fizyczne
7Wzornictwo
51Zarządzanie
33Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
2Zarządzanie Publiczne
4Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
11Zdrowie Publiczne
1Zdrowie Środowiskowe
2Zielarstwo
1Zintegrowane Planowanie Rozwoju
9Zootechnika
3Żywienie Człowieka