Kierunki studiów

Poniżej znajdziesz kierunki, dla których posiadamy wzory i progi punktowe.

LiczbaKierunek
29Administracja
2Administracja Publiczna
2Agrobiznes
0Aktorstwo
2Amerykanistyka
2Analityka Chemiczna
6Analityka Gospodarcza
11Analityka Medyczna
0Analityka Żywności
2Anglistyka
2Animacja Kultury
11Archeologia
2Architecture
15Architektura
4Architektura Informacji
16Architektura Krajobrazu
8Architektura Wnętrz
2Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją
2Arteterapia
6Astronomia
26Automatyka i Robotyka
2Bezpieczeństwo i Certyfikacja Żywności
4Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
1Bezpieczeństwo Międzynarodowe
29Bezpieczeństwo Narodowe
13Bezpieczeństwo Wewnętrzne
2Bezpieczeństwo Żywności
4Biofizyka
6Biogospodarka
7Bioinformatyka
2Bioinżynieria Produkcji Żywności
2Bioinżynieria Zwierząt
28Biologia
2Biologia Człowieka
2Biologia Stosowana
42Biotechnologia
4Biotechnologia Medyczna
2Budowa i Eksploatacja Infrastruktury Transportu Szynowego
28Budownictwo
3Business Management
1Ceramika
23Chemia
3Chemia Budowlana
5Chemia Medyczna
2Civil Engineering
6Cyberbezpieczeństwo
27Dietetyka
1Doradztwo Inwestycyjno-Gospodarcze
0Dyrygentura
22Dziennikarstwo
0e-Historia
8Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
7Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
5Edukacja Techniczno-Informatyczna
4Edytorstwo
3Ekoenergetyka
39Ekonomia
2Electrical Engineering
3Elektronika
18Elektronika i Telekomunikacja
9Elektroradiologia
19Elektrotechnika
20Energetyka
3Energy Technologies
8Etnologia
8Europeistyka
14Farmacja
25Filologia Angielska
2Filologia Angielska z Językiem Niemieckim
5Filologia Francuska
20Filologia Germańska
6Filologia Hiszpańska
6Filologia Klasyczna
2Filologia Klasyczna i Studia Śródziemnomorskie
1Filologia Nowogrecka
24Filologia Polska
1Filologia Polska Jako Obca
8Filologia Romańska
1Filologia Romańska od Podstaw
18Filologia Rosyjska
1Filologia Rumuńska
1Filologia Szwedzka
1Filologia Ukraińska
7Filologia Włoska
19Filozofia
22Finanse i Rachunkowość
28Fizjoterapia
16Fizyka
5Fizyka Medyczna
12Fizyka Techniczna
3Genetyka i Biologia Eksperymentalna
15Geodezja i Kartografia
13Geografia
4Geoinformacja
7Geoinformatyka
6Geologia
3Geologia Stosowana
6Germanistyka
1Global Communication
2Górnictwo i Geologia
29Gospodarka Przestrzenna
9Grafika
3Higiena Stomatologiczna
2Hispanistyka
24Historia
10Historia Sztuki
5Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo
57Informatyka
11Informatyka i Ekonometria
2Informatyka Przemysłowa
14Informatyka Stosowana
5Informatyka Techniczna
2Informatyka w Biznesie
1Instrumentalistyka
0Intermedia
2International Relations
15Inżynieria Bezpieczeństwa
18Inżynieria Biomedyczna
7Inżynieria Chemiczna i Procesowa
4Inżynieria Danych
2Inżynieria Farmaceutyczna
4Inżynieria i Analiza Danych
5Inżynieria i Gospodarka Wodna
21Inżynieria Materiałowa
2Inżynieria Medyczna
1Inżynieria Morska i Brzegowa
2Inżynieria Nowoczesnych Materiałów
3Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii
2Inżynieria Produkcji
1Inżynieria Środków Transportu
25Inżynieria Środowiska
2Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego
4Inżynieria Zarządzania
3Italianistyka
1Jakość i Bezpieczeństwo Żywności
5Japonistyka
2Jazz i Muzyka Estradowa
2Judaistyka
1Kierunek Ekonomiczno-Prawny
11Kognitywistyka
0Kompozycja i Teoria Muzyki
1Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki
22Kosmetologia
5Kryminologia
13Kulturoznawstwo
11Lakarsko-Dentystyczny
19Lekarski
8Leśnictwo
1Lingwistyka Dla Biznesu
10Lingwistyka Stosowana
36Logistyka
1Logistyka w Biznesie
5Logopedia
2Logopedia Ogólna i Kliniczna
3Logopedia z Audiologią
5Lotnictwo i Kosmonautyka
4Malarstwo
2Marketing i Komunikacja Rynkowa
30Matematyka
2Matematyka i Ekonomia
5Matematyka Stosowana
2Mathematics
2Mechanical Engineering
34Mechanika i Budowa Maszyn
27Mechatronika
1Medycyna Roślin
2Metalurgia
7Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
2Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne
6Mikrobiologia
2Muzeologia
6Muzykologia
8Nanotechnologia
2Nauczanie Matematyki i Informatyki
5Nauki o Rodzinie
5Nawigacja
1Neurobiologia
853Nieprzydzielone
3Nowoczesne Technologie w Kryminalistyce
2Oceanografia
3Oceanotechnika
3Ochrona Dóbr Kultury
0Ochrona Przyrody i Edukacja Przyrodniczo - Leśna
22Ochrona Środowiska
5Odnawialne Źródła Energii
2Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami
6Ogrodnictwo
2Optometria
2Papiernictwo i Poligrafia
41Pedagogika
21Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna
17Pedagogika Specjalna
26Pielęgniarstwo
19Politologia
5Polityka Społeczna
14Położnictwo
2Power Engineering
19Praca Socjalna
2Prawno - Biznesowy
26Prawo
2Prawo Kanoniczne
23Psychologia
2Psychologia Zdrowia
2Rachunkowość i Controlling
2Rachunkowość i Finanse Biznesu
12Ratownictwo Medyczne
0Rewitalizacja Miast
1Reżyseria
1Reżyseria Dźwięku
11Rolnictwo
2Rosjoznawstwo
1Rybactwo
0Rzeźba
0Scenografia
3Sinologia
1Skandynawistyka
7Slawistyka
27Socjologia
2Społeczeństwo Informacyjne
11Sport
18Stosunki Międzynarodowe
2Studia Miejskie
3Studia Wschodnie
0Sztuka Mediów
2Sztuka Mediów i Edukacja Wizualna
1Sztuki Wizualne
0Technika Rolnicza i Leśna
6Techniki Dentystyczne
17Technologia Chemiczna
2Technologia Drewna
10Technologia Żywności i Żywienia
1Technologie Kosmiczne i Satelitarne
2Technologie Ochrony Środowiska
8Teleinformatyka
14Teologia
7Terapia Zajęciowa
3Tourism Management
5Towaroznawstwo
16Transport
4Transport i Logistyka
1Turystyka
3Turystyka Historyczna
23Turystyka i Rekreacja
2Ukrainistyka z Językiem Angielskim
7Weterynaria
3Wiedza o Teatrze
3Wojskoznawstwo
0Wokalistyka
13Wychowanie Fizyczne
7Wzornictwo
48Zarządzanie
32Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
2Zarządzanie Publiczne
2Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
10Zdrowie Publiczne
1Zdrowie Środowiskowe
2Zielarstwo
1Zintegrowane Planowanie Rozwoju
9Zootechnika
3Żywienie Człowieka