Reklama Politechniki Świętokrzyskiej

Lista uczelni oferujących kierunek:

Budownictwo

Opis kierunku

Kierunek Budownictwo oferuje kompleksowe wykształcenie w zakresie stosowania materiałów budowlanych, projektowania elementów budowlanych oraz prostych konstrukcji. Studenci zostają wprowadzeni w zasady wytrzymałości materiałów oraz mechaniki budowli, ucząc się formułować i stosować modele obliczeniowe dla podstawowych konstrukcji inżynierskich. Program nauczania obejmuje również tworzenie i interpretację rysunków technicznych oraz zarządzanie robotami budowlanymi. Istotnym elementem kształcenia jest wykorzystanie technik komputerowych wspierających projektowanie konstrukcji i procesów budowlanych. Kierunek łączy elementy techniczne z naukami przyrodniczymi, oferując przedmioty takie jak geologia, hydraulika, wytrzymałość materiałów, mechanika budowli oraz fizyka budowli. Absolwenci są przygotowani do pracy jako projektanci, wykonawcy inwestycji budowlanych, eksperci w administracji publicznej, jednostkach samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstwach zajmujących się dystrybucją materiałów budowlanych. W trakcie studiów studenci uczą się projektowania różnorodnych obiektów budowlanych, w tym budynków mieszkalnych, przemysłowych, użyteczności publicznej oraz infrastruktury komunikacyjnej. Proces kształcenia obejmuje również naukę wyboru i zastosowania odpowiednich materiałów oraz zapoznanie się z nowoczesnymi technologiami i metodami komputerowymi. Absolwenci są przygotowani do zarządzania projektami i przedsiębiorstwami w branży budowlanej, organizacji procesów produkcyjnych oraz stosowania metodologii BIM.

Absolwenci kierunku budownictwo są doskonale przygotowani do pracy w szeroko rozumianym sektorze budowlanym. Posiadają solidne podstawy w zakresie technologii materiałów budowlanych oraz realizacji prac budowlanych. W trakcie studiów zdobywają umiejętności projektowania, w tym z wykorzystaniem metod numerycznych, a także kompetencje w zakresie zarządzania projektami budowlanymi. Są doskonałymi kandydatami na stanowiska związane z organizacją procesów budowlanych oraz pracą w biurach projektowych. Ceni się ich również jako specjalistów w dziedzinie nadzoru budowlanego, zarówno w organach samorządowych, jak i inspektoratach. Mają również możliwość założenia własnej firmy budowlanej. Po odbyciu odpowiednich praktyk mogą ubiegać się o uzyskanie uprawnień do pełnienia niezależnych funkcji w branży, zgodnie z wymogami dla absolwentów studiów I stopnia. Mogą znaleźć zatrudnienie w biurach projektowych, firmach budowlanych, nadzorze budowlanym, produkcji betonu i elementów budowlanych oraz przemyśle materiałów budowlanych. Mogą również pracować w administracji państwowej i samorządowej związanej z budownictwem, a także w instytucjach doradztwa technicznego.

Uczelnie oferujące studiowanie kierunku Budownictwo

Nazwa uczelniWydziałJęzyk prowadzenia zajęć
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w KrakowieWydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobamipl
Uniwersytet Bielsko-BialskiWydział Inżynerii Materiałów, Budownictwa i Środowiskapl
Politechnika BiałostockaWydział Budownictwa i Nauk O Środowiskupl
Politechnika CzęstochowskaWydział Budownictwapl
Politechnika CzęstochowskaWydział Budownictwapl
Politechnika GdańskaWydział Inżynierii Lądowej i Środowiskapl
Politechnika KoszalińskaWydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezjipl
Politechnika Krakowska im. Tadeusza KościuszkiWydział Inżynierii Lądowejpl
Politechnika Krakowska im. Tadeusza KościuszkiWydział Inżynierii Lądowejen
Politechnika LubelskaWydział Budownictwa i Architekturypl
Politechnika ŁódzkaWydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiskapl
Politechnika OpolskaWydział Budownictwa i Architekturypl
Politechnika PoznańskaWydział Inżynierii Lądowej i Transportupl
Politechnika PoznańskaWydział Inżynierii Lądowej i Transportuen
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego ŁukasiewiczaWydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architekturypl
Politechnika ŚląskaWydział Budownictwapl
Politechnika ŚwiętokrzyskaWydział Budownictwa i Architekturypl
Politechnika ŚwiętokrzyskaWydział Budownictwa i Architekturyen
Politechnika WarszawskaWydział Inżynierii Lądowejpl
Politechnika WarszawskaWydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii - Oddział W Płockupl
Politechnika WrocławskaWydział Budownictwa Lądowego i Wodnegopl
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w WarszawieWydział Budownictwa i Inżynierii Środowiskapl
Uniwersytet Przyrodniczy we WrocławiuWydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezjipl
Uniwersytet Radomski im. Kazimierza PułaskiegoWydział Mechanicznypl
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja ŚniadeckichWydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiskapl
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieWydział Geoinżynieriipl
Uniwersytet ZielonogórskiWydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiskapl
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława DąbrowskiegoWydział Inżynierii Lądowej i Geodezjipl
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława DąbrowskiegoWydział Inżynierii Lądowej i Geodezjipl
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława DąbrowskiegoWydział Inżynierii Lądowej i Geodezjipl
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w SzczecinieWydział Budownictwapl
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w SzczecinieWydział Budownictwapl
Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława WojciechowskiegoWydział Politechnicznypl
Messenger Logo

Kliknij i napisz do nas

Instagram Logo

dostanesie

Discord Logo

dostanesie.pl

Facebook Logo

dostanesie.pl