Reklama Politechniki Świętokrzyskiej

Lista uczelni oferujących kierunek:

Historia Sztuki

Opis kierunku

Kierunek Historia Sztuki oferuje dogłębne zrozumienie dzieł sztuki i architektury w kontekście historycznym, społecznym i politycznym. Studenci zdobywają wszechstronne wykształcenie humanistyczne, ucząc się interpretacji i krytycznej oceny dzieł sztuki oraz poznając najnowsze tendencje w sztuce współczesnej i architekturze miejskiej. Program studiów obejmuje różnorodne formy zajęć, w tym teoretyczne lekcje, warsztaty oraz wyjazdy studyjne do ważnych ośrodków artystycznych w kraju i za granicą. Współpraca z organizacjami kultury umożliwia zdobywanie praktycznych umiejętności w prestiżowych muzeach i innych instytucjach artystycznych. Studenci mają możliwość wyboru przedmiotów fakultatywnych, co pozwala na personalizację programu studiów zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami, oferując szeroki wybór tematów od sztuki średniowiecznej po współczesne zjawiska artystyczne. Główne przedmioty obejmują historię sztuki od starożytności po czasy współczesne, malarstwo, rzeźbę i architekturę, ikonografię oraz przedmioty fakultatywne, takie jak techniki plastyczne czy muzealnictwo. Absolwent kierunku posiada wszechstronną wiedzę o sztuce polskiej, europejskiej i światowej, przygotowany jest do pracy w instytucjach kultury, muzeach, galeriach, a także jako dziennikarz czy nauczyciel. Kierunek umożliwia kontynuację nauki na studiach magisterskich oraz rozwój umiejętności analizy i interpretacji dzieł sztuki, znajomości zasad kompozycji, krytyki artystycznej i języków obcych. Perspektywy zawodowe obejmują pracę w instytucjach kultury, firmach zajmujących się działalnością kulturową i artystyczną, na rynku sztuki, w krytyce artystycznej oraz redakcji tekstów dotyczących działalności kulturalnej i artystycznej.

Ukończenie kierunku historia sztuki otwiera przed absolwentami szerokie możliwości zatrudnienia w sektorze kultury i edukacji. Mogą oni znaleźć pracę w muzeach, galeriach, obsłudze ruchu turystycznego, wydawnictwach artystycznych, środkach masowego przekazu, urzędach konserwatorskich, referatach i wydziałach kultury jednostek samorządowych lub centralnych, urzędach celnych, odpowiednich wydziałach policji i innych służb państwowych zwalczających przemyt dzieł sztuki oraz w edukacji szkolnej na różnych poziomach. Absolwenci historii sztuki są przygotowani do pracy w instytucjach zajmujących się ochroną dziedzictwa kulturowego, muzeach oraz ochronie zabytków. Posiadają umiejętności takie jak opis i analiza dzieła sztuki, umieszczenie dzieła w kontekście kulturowym i artystycznym, inwentaryzacja zabytków, przygotowanie programów prac konserwatorskich, opracowanie recenzji dzieł sztuki oraz organizacja wystaw.

Uczelnie oferujące studiowanie kierunku Historia Sztuki

Nazwa uczelniWydziałJęzyk prowadzenia zajęć
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w LublinieWydział Nauk Humanistycznychpl
Uniwersytet GdańskiWydział Historycznypl
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w PoznaniuWydział Historiipl
Uniwersytet Jagielloński w KrakowieWydział Historycznypl
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w WarszawieWydział Nauk Historycznychpl
Uniwersytet ŁódzkiWydział Filozoficzno-Historycznypl
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w ToruniuWydział Sztuk Pięknychpl
Uniwersytet Śląski w KatowicachWydział Humanistycznypl
Uniwersytet WarszawskiWydział Historycznypl
Uniwersytet WrocławskiWydział Nauk Historycznych i Pedagogicznychpl
Messenger Logo

Kliknij i napisz do nas

Instagram Logo

dostanesie

Discord Logo

dostanesie.pl

Facebook Logo

dostanesie.pl