Reklama Politechniki Świętokrzyskiej

Lista uczelni oferujących kierunek:

Transport i Logistyka

Opis kierunku

Kierunek Transport i Logistyka oferuje kompleksowe zrozumienie oraz specjalistyczne kompetencje w obszarach takich jak konstrukcja, eksploatacja, projektowanie, niezawodność i zarządzanie bezpieczeństwem w sektorze transportu i logistyki. Studenci zdobywają umiejętności związane z zaawansowanymi technikami komputerowymi wspierającymi prace inżynierskie, modelowaniem systemów transportowych oraz zarządzaniem procesami eksploatacji i serwisowania pojazdów lądowych i urządzeń transportowych. Kierunek oferuje dwie specjalności: Inżynieria transportu i spedycja oraz Transport specjalistyczny. Pierwsza specjalność skupia się na projektowaniu i organizacji procesów logistycznych i spedycyjnych, a druga na organizacji transportu w szczególnych warunkach i obszarach działalności. Absolwent jest przygotowany do realizacji zadań usługowych z zakresu nowoczesnego transportu, w tym organizowania i kierowania działalnością przewozową, spedycyjną, obsługowo-naprawczą i inwestycyjną. Łączy wiedzę z zakresu techniki, transportu, logistyki, nauk społecznych, ochrony środowiska oraz oddziaływania na środowisko systemów transportowych.

Absolwenci kierunku Transport i Logistyka posiadają wiedzę, umiejętności i kompetencje, które umożliwiają im podjęcie pracy na stanowiskach analitycznych, specjalistycznych i kierowniczych w różnych podmiotach gospodarczych. Mogą znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcyjno-usługowych, centrach logistycznych i dystrybucyjnych, firmach transportowo-spedycyjnych oraz zakładach komunikacji miejskiej. Po ukończeniu studiów, absolwenci mogą pracować w jednostkach eksploatacji środków transportu samochodowego, szynowego i lotniczego, zakładach obsługowo-naprawczych, jednostkach organizacyjnych i zarządczych ruchu drogowego i szynowego oraz firmach logistycznych i centrach dystrybucyjnych. Kompetencje zdobyte podczas studiów pozwalają na prowadzenie własnej firmy transportowo-spedycyjnej lub logistycznej, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie jakością oraz pracę na stanowiskach kierowniczych. Absolwenci kierunku Logistyka zdobywają wiedzę dotyczącą nowoczesnych systemów logistycznych oraz kompetencje w zakresie zarządzania logistycznego. Mogą pracować na stanowiskach kierowniczych w dużych przedsiębiorstwach i korporacjach, w branży TSL, a także w małych i średnich przedsiębiorstwach prowadzących działalność logistyczną. Przykładowe stanowiska to menedżer ds. logistyki, kierownik działu logistyki, specjalista w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej i organizacjach non-profit, pracownik instytutów naukowo-badawczych, właściciel małych i średnich przedsiębiorstw w branży TSL oraz analityk rynku i branży TSL w firmach doradczych i konsultingowych.

Uczelnie oferujące studiowanie kierunku Transport i Logistyka

Nazwa uczelniWydziałJęzyk prowadzenia zajęć
Politechnika GdańskaWydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwapl
Politechnika Krakowska im. Tadeusza KościuszkiWydział Mechanicznypl
Uniwersytet Przyrodniczy w LublinieWydział Inżynierii Produkcjipl
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w KrakowieWydział Inżynierii Produkcji i Energetykipl
Uniwersytet Radomski im. Kazimierza PułaskiegoWydział Transportu, Elektrotechniki i Informatykipl
Messenger Logo

Kliknij i napisz do nas

Instagram Logo

dostanesie

Discord Logo

dostanesie.pl

Facebook Logo

dostanesie.pl