Reklama Politechniki Świętokrzyskiej

Lista uczelni oferujących kierunek:

Turystyka i Rekreacja

Opis kierunku

Kierunek Turystyka i Rekreacja to studia oferujące wszechstronną wiedzę na temat turystyki, jej organizacji, promocji i realizacji, korzystnej dla turystów, organizatorów i regionów. Program nauczania koncentruje się na tworzeniu ofert turystycznych, marketingu, obsłudze klienta i zarządzaniu czasem wolnym, przygotowując do pracy na rynku krajowym i międzynarodowym. Kierunek ten jest interdyscyplinarny, łącząc elementy nauk o zarządzaniu, przyrody, społeczeństwa oraz rolnictwa i leśnictwa. Studenci zgłębiają dziedziny takie jak zarządzanie, historia architektury i sztuki, pedagogika czasu wolnego, fizjologia człowieka, geografia turystyczna, krajoznawstwo oraz turystyka kwalifikowana. Program kształcenia przygotowuje absolwentów do tworzenia atrakcyjnych ofert turystycznych i rekreacyjnych dla różnych grup odbiorców, a także wyposaża ich w kluczowe umiejętności do efektywnej pracy z ludźmi i zarządzania własną działalnością gospodarczą. Absolwenci zdobywają wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne w dziedzinach takich jak nauki o kulturze fizycznej, nauki przyrodnicze, społeczne i ekonomiczne. W trakcie studiów nabywają również niezbędne kompetencje zawodowe, umożliwiające dostosowywanie ofert turystycznych do różnych środowisk społecznych oraz analizowanie mechanizmów rynkowych.

Absolwenci kierunku turystyka i rekreacja są wszechstronnie przygotowani do pracy w różnych sektorach związanych z turystyką i rekreacją. Mogą znaleźć zatrudnienie w biurach podróży, punktach informacji turystycznej, przewodnictwach miejskich, ośrodkach kultury, sportu i rekreacji, ośrodkach wypoczynkowych, uzdrowiskach i sanatoriach, a także w instytucjach organizujących usługi turystyczne i rekreacyjne. Ponadto, mogą pracować w stowarzyszeniach, fundacjach, mediach promujących regiony turystyczne, hotelach, pensjonatach, motelach oraz gospodarstwach agroturystycznych. Absolwenci mają również umiejętności niezbędne do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych. Są zatrudniani w przedsiębiorstwach turystycznych, takich jak biura podróży, agencje turystyczne, centra konferencyjno-biznesowe, firmy eventowe oraz turystyczne przedsiębiorstwa transportowe. Pracują również w przedsiębiorstwach hotelarskich i gastronomicznych, takich jak hotele, ośrodki wczasowe, obiekty agroturystyczne, restauracje i inne punkty gastronomiczne. Dodatkowo, znajdują zatrudnienie w ośrodkach sportowo-rekreacyjnych, takich jak zakłady uzdrowiskowe, ośrodki spa & wellness, fitness kluby, centra odnowy biologicznej, ośrodki sportowe i siłownie. Absolwenci mogą także pracować w jednostkach samorządu terytorialnego oraz organizacjach pozarządowych realizujących zadania związane z turystyką i rekreacją, takich jak urzędy marszałkowskie, starostwa powiatowe oraz urzędy miast i gmin.

Uczelnie oferujące studiowanie kierunku Turystyka i Rekreacja

Nazwa uczelniWydziałJęzyk prowadzenia zajęć
Uniwersytet Pomorski w SłupskuInstytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Turystykipl
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w GdańskuWydział Kultury Fizycznejpl
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w KatowicachWydział Wychowania Fizycznegopl
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w KrakowieWydział Turystyki i Rekreacjipl
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w PoznaniuWydział Nauk o Kulturze Fizycznejpl
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w WarszawieWydział Wychowania Fizycznegopl
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w WarszawieWydział Wychowania Fizycznego i Zdrowia w Białej Podlaskiejpl
Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we WrocławiuWydział Wychowania Fizycznego i Sportupl
Politechnika BiałostockaWydział Inżynierii Zarządzaniapl
Politechnika KoszalińskaWydział Nauk Ekonomicznychpl
Politechnika OpolskaWydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapiipl
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w WarszawieWydział Ekonomicznypl
Uniwersytet Jana Długosza w CzęstochowieWydział Nauk Społecznychpl
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w PoznaniuWydział Nauk Geograficznych i Geologicznychpl
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w KielcachWydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczychpl
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w BydgoszczyWydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystykipl
Uniwersytet ŁódzkiWydział Nauk Geograficznychpl
Uniwersytet ŁódzkiFilia W Tomaszowie Mazowieckimpl
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w LublinieWydział Nauk O Ziemi i Gospodarki Przestrzennejpl
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w ToruniuWydział Nauk O Ziemi i Gospodarki Przestrzennejpl
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w KrakowieInstytut Geografiipl
Uniwersytet w SiedlcachWydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiupl
Uniwersytet Przyrodniczy w LublinieWydział Agrobioinżynieriipl
Uniwersytet RzeszowskiKolegium Nauk Medycznychpl
Uniwersytet SzczecińskiWydział Ekonomii, Finansów i Zarządzaniapl
Uniwersytet Radomski im. Kazimierza PułaskiegoWydział Transportu, Elektrotechniki i Informatykipl
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieWydział Geoinżynieriipl
Uniwersytet ZielonogórskiWydział Nauk Biologicznychpl
Uniwersytet Ekonomiczny w KrakowieKolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakościpl
Messenger Logo

Kliknij i napisz do nas

Instagram Logo

dostanesie

Discord Logo

dostanesie.pl

Facebook Logo

dostanesie.pl