Buy Me A Coffee
Link do https://www.tiktok.com/@dostanesieLink do https://instagram.com/dostanesieLink do https://discord.gg/7RTy5Rtumr

Uczelnie oferujące kierunek "Zdrowie Środowiskowe"

1. Podaj swoje wyniki z matury (min. 4):

    %

    Twoje wyniki:

    Podaj co najmniej 4 przedmioty