"Studia Last Minute z dostanesie.pl"

Akcja "Studia Last Minute z dostanesie.pl" skierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych studiowaniem, które jeszcze nie dostały się na swoje wymarzone studia. Poniżej znajdziesz zebrane przez nasz zespół informacje o wolnych miejscach na kierunkach z całej polski.

Pamiętaj! Rekrutacje to proces dynamiczny i zawsze upewnij się na stronie konkretnej uczelni czy poniższe dane są aktualne!

ostatnia aktualizacja: 28.07.2022

UczelniaKierunekWolne miejscaTerminRekrutacjaStan na dzień

AGH

Nowoczesne Technologie Paliwowe

50% - 70%

12.09.2022

Link

26.07.2022

AGH

Geofizyka

50% - 70%

12.09.2022

Link

26.07.2022

AGH

Chemia Budowlana

50% - 70%

12.09.2022

Link

26.07.2022

AGH

Mechatronic Engineering

50% - 70%

12.09.2022

Link

26.07.2022

AGH

Inżynieria Metali

50% - 70%

12.09.2022

Link

26.07.2022

AGH

Inżynieria Procesów Przemysłowych

50% - 70%

12.09.2022

Link

26.07.2022

AGH

Inżynieria Metali Nieżelaznych

50% - 70%

12.09.2022

Link

26.07.2022

AGH

Technologie Przemysłu 4.0

50% - 70%

12.09.2022

Link

26.07.2022

AGH

Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe

50% - 70%

12.09.2022

Link

26.07.2022

AGH

Technologia Chemiczna

30% - 50%

12.09.2022

Link

26.07.2022

AGH

Fizyka Medyczna

30% - 50%

12.09.2022

Link

26.07.2022

AGH

Nanoinżynieria Materiałów

30% - 50%

12.09.2022

Link

26.07.2022

AGH

Inżynieria i Monitoring Środowiska

30% - 50%

12.09.2022

Link

26.07.2022

AGH

Ekologiczne Źródła Energii

30% - 50%

12.09.2022

Link

26.07.2022

AGH

Inżynieria Górnicza

30% - 50%

12.09.2022

Link

26.07.2022

AGH

Inżynieria Kształtowania Środowiska

30% - 50%

12.09.2022

Link

26.07.2022

AGH

Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych

30% - 50%

12.09.2022

Link

26.07.2022

AGH

Inżynieria Materiałowa

30% - 50%

12.09.2022

Link

26.07.2022

AGH

Inżynieria Produkcji i Jakości

30% - 50%

12.09.2022

Link

26.07.2022

AGH

Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią

< 30%

12.09.2022

Link

26.07.2022

AGH

Fizyka Techniczna

< 30%

12.09.2022

Link

26.07.2022

AGH

Mikro- i Nanotechnologie w Biofizyce

< 30%

12.09.2022

Link

26.07.2022

AGH

Informatyka Geoprzestrzenna

< 30%

12.09.2022

Link

26.07.2022

AGH

Informatyka Stosowana

< 30%

12.09.2022

Link

26.07.2022

AGH

Geologia Stosowana

< 30%

12.09.2022

Link

26.07.2022

AGH

Inżynieria Ochrony Środowiska

< 30%

12.09.2022

Link

26.07.2022

AGH

Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi

< 30%

12.09.2022

Link

26.07.2022

AGH

Informatyka Społeczna

< 30%

12.09.2022

Link

26.07.2022

AGH

Socjologia

< 30%

12.09.2022

Link

26.07.2022

AGH

Electronics and Telecommunications

< 30%

12.09.2022

Link

26.07.2022

AGH

Elektronika

< 30%

12.09.2022

Link

26.07.2022

AGH

Nowoczesne Technologie w Kryminalistyce

< 30%

12.09.2022

Link

26.07.2022

AGH

Matematyka

< 30%

12.09.2022

Link

26.07.2022

AGH

Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskich

< 30%

12.09.2022

Link

26.07.2022

AGH

Tworzywa i Technologie Motoryzacyjne

< 30%

12.09.2022

Link

26.07.2022

AGH

Inżynieria Naftowa i Gazownicza

< 30%

12.09.2022

Link

26.07.2022

AGH

Zarządzanie

< 30%

12.09.2022

Link

26.07.2022

AGH

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

< 30%

12.09.2022

Link

26.07.2022

AGH

Computer Science

< 5%

12.09.2022

Link

26.07.2022

AGH

Automatyka i Robotyka

< 5%

12.09.2022

Link

26.07.2022

AGH

Elektrotechnika

< 5%

12.09.2022

Link

26.07.2022

AGH

Informatyka i Systemy Inteligentne

< 5%

12.09.2022

Link

26.07.2022

AGH

Inżynieria Biomedyczna

< 5%

12.09.2022

Link

26.07.2022

AGH

Geodezja i Kartografia

< 5%

12.09.2022

Link

26.07.2022

AGH

Geoinformatyka

< 5%

12.09.2022

Link

26.07.2022

AGH

Geoturysytka

< 5%

12.09.2022

Link

26.07.2022

AGH

Kulturoznawstwo

< 5%

12.09.2022

Link

26.07.2022

AGH

Cyberbezpieczeństwo

< 5%

12.09.2022

Link

26.07.2022

AGH

Elektronika i Telekomunikacja

< 5%

12.09.2022

Link

26.07.2022

AGH

Teleinformatyka

< 5%

12.09.2022

Link

26.07.2022

AGH

Budownictwo

< 5%

12.09.2022

Link

26.07.2022

AGH

Ceramika

< 5%

12.09.2022

Link

26.07.2022

AGH

Automatyka Przemysłowa i Robotyka

< 5%

12.09.2022

Link

26.07.2022

AGH

Inżynieria Akustyczna

< 5%

12.09.2022

Link

26.07.2022

AGH

Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa

< 5%

12.09.2022

Link

26.07.2022

AGH

Inżynieria Mechatroniczna

< 5%

12.09.2022

Link

26.07.2022

AGH

Mechanika i Budowa Maszyn

< 5%

12.09.2022

Link

26.07.2022

AGH

Informatyka i Ekonometria

< 5%

12.09.2022

Link

26.07.2022

AWF Kraków

Terapia zajęciowa – studia I stopnia

13%

30.08-14.09.2022

Link

29.07.2022

AWF Kraków

Turystyka Przygodowa – studia I stopnia

4%

30.08-14.09.2022

Link

29.07.2022

AWF Kraków

Turystyka i Rekreacja - studia I stopnia

44%

30.08-14.09.2022

Link

29.07.2022

AWF Kraków

Wychowanie Fizyczne – studia I stopnia

24%

30.08-16.09.2022

Link

29.07.2022

AWF Kraków

Sport – studia I stopnia

29%

30.08-16.09.2022

Link

29.07.2022

AWF Kraków

Kultura Fizyczna Osób Starszych – studia I stopnia

83%

30.08-16.09.2022

Link

29.07.2022

AWF Kraków

Wychowanie Fizyczne w Służbach Mundurowych – studia I stopnia

4%

30.08-16.09.2022

Link

29.07.2022

Pol Łódzka

Advanced Biobased and Bioinspired Materials

13

14.09.2022

Link

26.07.2022

Pol Łódzka

analityka chemiczna

50

14.09.2022

Link

26.07.2022

Pol Łódzka

biogospodarka

20

14.09.2022

Link

26.07.2022

Pol Łódzka

biotechnologia

25

14.09.2022

Link

26.07.2022

Pol Łódzka

chemia

50

14.09.2022

Link

26.07.2022

Pol Łódzka

chemia budowlana

15

14.09.2022

Link

26.07.2022

Pol Łódzka

energetyka

25

14.09.2022

Link

26.07.2022

Pol Łódzka

fizyka techniczna

10

14.09.2022

Link

26.07.2022

Pol Łódzka

Gestion et Technologie

19

14.09.2022

Link

26.07.2022

Pol Łódzka

informatyka w ochronie środowiska

25

14.09.2022

Link

26.07.2022

Pol Łódzka

inżynieria bezpieczeństwa pracy

20

14.09.2022

Link

26.07.2022

Pol Łódzka

inżynieria chemiczna i biochemiczna

40

14.09.2022

Link

26.07.2022

Pol Łódzka

inżynieria materiałowa

8

14.09.2022

Link

26.07.2022

Pol Łódzka

inżynieria ochrony środowiska

30

14.09.2022

Link

26.07.2022

Pol Łódzka

inżynieria środowiska w budownictwie

50

14.09.2022

Link

26.07.2022

Pol Łódzka

inżynieria wzornictwa przemysłowego

15

14.09.2022

Link

26.07.2022

Pol Łódzka

mechanika i budowa maszyn

40

14.09.2022

Link

26.07.2022

Pol Łódzka

menedżer żywności i żywienia

60

14.09.2022

Link

26.07.2022

Pol Łódzka

nanotechnologia

40

14.09.2022

Link

26.07.2022

Pol Łódzka

papiernictwo i poligrafia

25

14.09.2022

Link

26.07.2022

Pol Łódzka

technologia chemiczna

50

14.09.2022

Link

26.07.2022

Pol Łódzka

technologia żywności i żywienie człowieka

50

14.09.2022

Link

26.07.2022

Pol Łódzka

włókiennictwo i przemysł mody

20

14.09.2022

Link

26.07.2022

Pol Łódzka

włókiennictwo i przemysł mody (język angielski)

20

14.09.2022

Link

26.07.2022

Pol Łódzka

wzornictwo

20

14.09.2022

Link

26.07.2022

UP Lublin

Agrobiznes

15

19.09.2022

Link

29.07.2022

UP Lublin

Bioinżynieria

15

19.09.2022

Link

29.07.2022

UP Lublin

Gospodarka przestrzenna

15

19.09.2022

Link

30.07.2022

UP Lublin

Ekonomia

25

19.09.2022

Link

31.07.2022

UP Lublin

Rolnictwo

15

19.09.2022

Link

01.08.2022

UP Lublin

Turystyka i rekreacja

25

19.09.2022

Link

02.08.2022

UP Lublin

Leśnictwo

20

19.09.2022

Link

03.08.2022

UP Lublin

Ogrodnictwo stacjonarne

25

19.09.2022

Link

04.08.2022

UP Lublin

Architektura Krajobrazu

10

19.09.2022

Link

05.08.2022

UP Lublin

Sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne

15

19.09.2022

Link

06.08.2022

UP Lublin

Zielarstwo i fitoprodukty stacjonarne

15

19.09.2022

Link

07.08.2022

UP Lublin

Zielarstwo i fitoprodukty niestacjonarne

15

19.09.2022

Link

08.08.2022

UP Lublin

Ekoenergetyka

20

19.09.2022

Link

09.08.2022

UP Lublin

Inżynieria środowiska

11

19.09.2022

Link

10.08.2022

UP Lublin

Technika rolnicza i agrotronika

23

19.09.2022

Link

11.08.2022

UP Lublin

Zarządzanie i inżynieria produkcji

28

19.09.2022

Link

12.08.2022

UP Lublin

biologia

20

19.09.2022

Link

13.08.2022

UP Lublin

biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe

15

19.09.2022

Link

14.08.2022

UP Lublin

biokosmetologia

15

19.09.2022

Link

15.08.2022

UP Lublin

Biotechnologia

15

19.09.2022

Link

16.08.2022

UP Lublin

Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

49

19.09.2022

Link

17.08.2022

UP Lublin

Gastronomia i sztuka kulinarna

47

19.09.2022

Link

18.08.2022

UP Lublin

Aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana

30

19.09.2022

Link

19.08.2022

UP Lublin

Bezpieczeństwo i higiena pracy

15

19.09.2022

Link

20.08.2022

UP Lublin

Hipologia i jeździectwo

30

19.09.2022

Link

21.08.2022

UP Lublin

Kryminalistyka w biogospodarce

30

19.09.2022

Link

22.08.2022

UP Lublin

Pielęgnacja zwierząt i animaloterapia

30

19.09.2022

Link

23.08.2022

UP Lublin

Pszczelarstwo w agroekosystemach

30

19.09.2022

Link

24.08.2022

UP Lublin

Zootechnika

30

19.09.2022

Link

25.08.2022

Strona wykorzystuje ciasteczka do poprawnego działania strony oraz zapisuje wpisane wyniki maturalne w celach statystycznych. Więcej informacji znajdziesz w klauzuli informacyjnej.