Buy Me A Coffee
Link do https://www.tiktok.com/@dostanesieLink do https://instagram.com/dostanesieLink do https://discord.gg/7RTy5Rtumr

Akademia Morska w Szczecinie

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Uczelnia: Akademia Morska w Szczecinie

Wydział: Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

Stopień: inżynierskie

Język: pl

Czas trwania: 7 semestrów

Forma: stacjonarne

Tagi: techniczne, inżynierskie, biznesowe, ekonomiczne

Brak możliwości obliczenia wyniku

Nie posiadamy informacji o progach i rekrutacjach na ten kierunek