Akademia Morska w Szczecinie

Wydział Mechaniczny

Mechanika i Budowa Maszyn

Uczelnia: Akademia Morska w Szczecinie

Wydział: Wydział Mechaniczny

Stopień: inżynierskie

Język: pl

Czas trwania: 7 semestrów

Forma: stacjonarne

Brak możliwości obliczenia wyniku

Nie posiadamy informacji o progach i rekrutacjach na ten kierunek