Akademia Morska w Szczecinie

Wydział Nawigacyjny

Nawigacja

Uczelnia: Akademia Morska w Szczecinie

Wydział: Wydział Nawigacyjny

Stopień: inżynierskie

Język: pl

Czas trwania: 8 semestrów

Forma: stacjonarne

Brak możliwości obliczenia wyniku

Nie posiadamy informacji o progach i rekrutacjach na ten kierunek