Reklama Politechniki Świętokrzyskiej
Logo Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Psychologia

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Informacje o kierunku

Wydział

Instytut Psychologii

Stopień

jednolite magisterskie

Język

pl

Czas trwania

10 sem

Klasyfikacja ISCED

wkrótce

Opis kierunku

Psychologia jako kierunek studiów

Psychologia to nauka skoncentrowana na badaniu mechanizmów wpływających na procesy psychiczne i zachowania ludzi. Studia z psychologii pozwalają na zdobycie umiejętności w zakresie:

  • Nawiązywania i prowadzenia interwencji psychologicznych z osobami i grupami,
  • Stosowania technik diagnostycznych w zakresie funkcjonowania poznawczego, emocjonalnego, osobowościowego i zachowań społecznych,
  • Prowadzenia badań naukowych zgodnie z metodologią psychologii.

Ten kierunek jest przeznaczony dla osób zainteresowanych mechanizmami kierującymi działaniem człowieka w zdrowiu i chorobie, od narodzin do starości, zarówno w życiu codziennym, jak i w kontekście badań empirycznych, postrzegając jednostkę jako niezależnego aktora i element grupy społecznej.

Zalety kierunku

  • Program nauczania odpowiadający wymaganiom rynku pracy,
  • Możliwość kontaktów dydaktycznych z doświadczonymi naukowcami i psychologami praktykami,
  • Zorganizowany system praktyk zawodowych, który zapewnia zdobycie praktycznej wiedzy, umiejętności, kontaktów zawodowych i zwiększa szanse zatrudnienia w instytucjach partnerskich.

Jednolite studia magisterskie z psychologii

Psychologia proponuje pięcioletnie, jednolite studia magisterskie, które kończą się uzyskaniem tytułu magistra psychologii i kwalifikacjami do pracy w zawodzie psychologa. Program kształcenia jest atrakcyjny, nowoczesny i dostosowany do potrzeb rynku pracy. Absolwenci są przygotowani do profesjonalnej pomocy psychologicznej dla osób w różnym wieku, wspierania ich rozwoju, realizacji potencjału i działań na rzecz społeczności. Posiadają wiedzę merytoryczną i metodologiczną z zakresu badań i teorii psychologicznych, umiejętność wykorzystania narzędzi diagnostycznych oraz skuteczną interwencję.

Dyscypliny wchodzące w skład kierunku

Nazwa dyscyplinyUdział procentowyWiodąca
wkrótcewkrótcewkrótce

Wykres historycznych progów punktowych

Tabela historycznych progów punktowych

RokTura rekrutacjiPrógKandydaciLimit przyjęćPrzyjęci
20191476brak danychbrak danychbrak danych
20201468brak danychbrak danychbrak danych
20211490brak danychbrak danychbrak danych
20221510brak danychbrak danychbrak danych
20231526brak danychbrak danychbrak danych

Ten kierunek znajdziesz również na 22 uczelniach:

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Zobacz pozostałe (14)
Messenger Logo

Kliknij i napisz do nas

Instagram Logo

dostanesie

Discord Logo

dostanesie.pl

Facebook Logo

dostanesie.pl