Reklama Politechniki Świętokrzyskiej
Logo Gdański Uniwersytet Medyczny

Lekarski

Gdański Uniwersytet Medyczny

Informacje o kierunku

Wydział

Wydział Lekarski

Stopień

jednolite magisterskie

Język

en

Czas trwania

12 sem

Klasyfikacja ISCED

wkrótce

Opis kierunku

Oferta edukacyjna Wydziału Lekarskiego

Wydział Lekarski proponuje edukację na trzech podstawowych kierunkach studiów: lekarskim (6-letnie jednolite studia magisterskie), lekarsko-dentystycznym (5-letnie jednolite studia magisterskie) oraz techniki dentystyczne (3-letnie studia licencjackie). Wydział współpracuje również z Politechniką Gdańską i Uniwersytetem Gdańskim w ramach międzyuczelnianych studiów z inżynierii mechaniczno-medycznej oraz logopedii. Od 2002 roku na kierunku lekarskim dostępna jest English Division dla studentów mówiących po angielsku. Jakość kształcenia potwierdzają pięcioletnie akredytacje od Państwowej Komisji Akredytacyjnej i Komisji Akredytacyjnej Uczelni Medycznych.

Baza dydaktyczna i osiągnięcia

Wydział posiada nowoczesne obiekty dydaktyczne, w tym Centrum Medycyny Inwazyjnej, umożliwiające prowadzenie zajęć praktycznych. Studenci mają możliwość zdobywania doświadczenia w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym i w wybranych szpitalach. Ponadto, wydział dysponuje nowoczesnym Centrum Medycyny Laboratoryjnej. Poziom naukowy i dydaktyczny kadry został doceniony przez Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego, co umożliwiło zaliczenie Wydziału do I kategorii jednostek badawczych.

Kadra naukowa

Kadra Wydziału Lekarskiego to badacze i klinicyści uznani w Polsce i na świecie, aktywnie uczestniczący w międzynarodowych radach naukowych i periodykach. Dzięki temu poziom realizowanych programów dydaktycznych i działalności naukowej jest bardzo wysoki. Zajęcia odbywają się w małych grupach, co sprzyja efektywnemu przyswajaniu wiedzy teoretycznej oraz praktycznej.

Dyscypliny wchodzące w skład kierunku

Nazwa dyscyplinyUdział procentowyWiodąca
wkrótcewkrótcewkrótce

Wykres historycznych progów punktowych

Tabela historycznych progów punktowych

RokTura rekrutacjiPrógKandydaciLimit przyjęćPrzyjęci

Ten kierunek znajdziesz również na 21 uczelniach:

Gdański Uniwersytet Medyczny

Gdański Uniwersytet Medyczny

Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Zobacz pozostałe (13)
Messenger Logo

Kliknij i napisz do nas

Instagram Logo

dostanesie

Discord Logo

dostanesie.pl

Facebook Logo

dostanesie.pl