Reklama Politechniki Świętokrzyskiej
Logo Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Psychologia

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Informacje o kierunku

Wydział

Wydział Nauk Społecznych

Stopień

jednolite magisterskie

Język

pl

Czas trwania

10 sem

Klasyfikacja ISCED

wkrótce

Opis kierunku

Studia przygotowują do:

 • Formułowania diagnoz psychologicznych, opiniowania i orzekania psychologicznego oraz świadczenia pomocy psychologicznej.
 • Pracy wymagającej umiejętności w zakresie Psychologii Wspierania Jakości Życia oraz Psychologii Biznesu i Przedsiębiorczości.
 • Podjęcia studiów doktoranckich na kierunku Psychologia oraz uzyskania kwalifikacji potrzebnych do pracy w szkolnictwie wyższym.
 • Podejmowania specjalistycznych studiów podyplomowych, gdzie wymagany jest tytuł magistra psychologii.

Kwalifikacje psychologiczne

Studia umożliwiają zdobycie kwalifikacji psychologicznych: konceptualnych, praktycznych i społecznych, zgodnych z wymaganiami rynku pracy. Istnieje możliwość profilowania studiów zgodnie z wybraną ścieżką specjalizacyjną.

Psychologia wspierania jakości życia

Absolwent zdobywa uniwersalny zestaw kompetencji obejmujący wiedzę o ludzkiej naturze i kulturze, wzbogaconą o aspekty filozofii, etyki, antropologii filozoficznej, logiki, metodologii nauk, katolickiej nauki społecznej oraz deontologii zawodu psychologa. Posiada wiedzę z zakresu psychologii ogólnej, społecznej, różnic indywidualnych, metodologii badań psychologicznych, teorii osobowości, psychometrii, poradnictwa psychologicznego, zasad komunikacji, psychoterapii, psychoprofilaktyki, psychologii klinicznej, religii, wychowawczej, szkolnej, rodziny, rehabilitacji, pracy, organizacji i zarządzania, marketingu oraz standardów konstruowania metod diagnostyki psychologicznej.

Psychologia biznesu i przedsiębiorczości

Absolwent zdobywa podstawowy, uniwersalny zestaw kompetencji obejmujący wiedzę o ludzkiej naturze i kulturze, wzbogaconą o aspekty filozofii, etyki, antropologii filozoficznej, logiki, metodologii nauk, katolickiej nauki społecznej oraz deontologii zawodu psychologa. W zakresie przedmiotów psychologicznych zdobywa kompetencje takie jak: rozwiązywanie konfliktów, zarządzanie zasobami ludzkimi, selekcja pracowników, doradztwo zawodowe, techniki negocjacji, rozwiązywanie problemów osobistych, program wspierania pracowników (EAP), public relations, komunikacja w organizacji, umiejętności trenera szkoleń grupowych, psychologia sportu, marketing, psychologia reklamy, psychologia komunikacji społecznej, psychologia zarządzania, psychologia rynku pracy, kształtowanie wizerunku firmy, psychologia inżynieryjna i bezpieczeństwa pracy, przekwalifikowanie pracowników, pomoc psychologiczna w efektywnym wykorzystywaniu czasu wolnego, przygotowanie pracowników do przejścia na emeryturę, rehabilitacja zawodowa.

Kompetencje indywidualne i społeczne

Studia pozwalają rozwijać kompetencje indywidualne, poszerzone o sferę kompetencji społecznych, głównie poprzez bogatą ofertę zajęć konwersatoryjnych, które umożliwiają nabycie umiejętności prowadzenia debat oraz innych cech indywidualnych z perspektywy przyszłych ról zawodowych psychologa.

Tytuł zawodowy magistra

Tytuł zawodowy magistra uprawnia do:

 • Starania się o przyjęcie do szkoły doktorskiej (dyscyplina Psychologia) oraz uzyskania kwalifikacji potrzebnych do pracy w szkolnictwie wyższym.
 • Podejmowania specjalistycznych studiów podyplomowych, gdzie wymagany jest tytuł magistra psychologii.

Praktyki obowiązkowe

Na studiach jednolitych magisterskich, studenci psychologii odbywają obowiązkową praktykę zawodową po czwartym roku studiów:

 • 100 godzin praktyki wakacyjnej
 • 120 godzin praktyki pedagogicznej dla studentów realizujących moduł „Psychologia edukacji i komunikacji”

Praktyki nadobowiązkowe

Studenci mogą korzystać z oferty praktyk i staży dostępnej w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebami rynku pracy.

Staże

W ostatnich latach studenci Instytutu Psychologii KUL uczestniczyli w stażach:

 • „Najlepsi u Najlepszych”
 • „Energia Kompetencji”
 • „Aktywny Student Aktywny Absolwent”
 • „Zintegrowany program podnoszenia kompetencji studentów i pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II”

Unikatowe zajęcia

Studenci mają do wyboru bogatą paletę unikatowych zajęć z zakresu:

 • Diagnostyki osobowości
 • Treningu prowadzenia szkoleń i rozwoju zawodowego
 • Emisji głosu
 • Psychologii internetu
 • Modeli resocjalizacji, readaptacji i rehabilitacji
 • Eyetracking w badaniach przekazów wizualnych
 • Psychodramy w szkoleniach rozwoju zawodowego
 • Neuromarketingu
 • Analizy efektywności procesu terapeutycznego
 • Klinicznego studium przypadków
 • Procedury mediacyjnej

Zajęcia z dodatkowymi certyfikatami

Zajęcia, w których udział umożliwia zdobycie dodatkowych certyfikatów:

 • Diagnostyka Neuropsychologiczna
 • Metoda Konfrontacji z Sobą
 • Skala Inteligencji Stanford-Binet 5
 • Test Plam Atramentowych (H. Rorschacha)
 • Test Kolorów (M. Lüschera)
 • Klasyczne i zaawansowane metody statystycznego opracowania danych empirycznych: IBM – Predictive Solutions (SPSS Technology) oraz AMOS (Analysis of Moment Structures), SEM (Structure Equation Models), NC (Neural Connection), Data Mining

Dyscypliny wchodzące w skład kierunku

Nazwa dyscyplinyUdział procentowyWiodąca
wkrótcewkrótcewkrótce

Wykres historycznych progów punktowych

Tabela historycznych progów punktowych

RokTura rekrutacjiPrógKandydaciLimit przyjęćPrzyjęci
2022157.61brak danych8089
2023154.06brak danych80brak danych

Ten kierunek znajdziesz również na 22 uczelniach:

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Zobacz pozostałe (14)
Messenger Logo

Kliknij i napisz do nas

Instagram Logo

dostanesie

Discord Logo

dostanesie.pl

Facebook Logo

dostanesie.pl