Reklama Politechniki Świętokrzyskiej
Logo Uniwersytet Łódzki

Psychologia

Uniwersytet Łódzki

Informacje o kierunku

Wydział

Wydział Nauk O Wychowaniu

Stopień

licencjackie

Język

pl

Czas trwania

6 sem

Klasyfikacja ISCED

wkrótce

Opis kierunku

Kierunek Psychologia

Jednolite studia magisterskie na kierunku Psychologia mają na celu przekazanie studentom obszernej wiedzy teoretycznej z głównych obszarów psychologii oraz co najmniej jednej wybranej przez studenta dziedziny. Program studiów skupia się na rozwijaniu umiejętności praktycznego zastosowania teorii i metodologii badań w psychologii, planowaniu i przeprowadzaniu badań empirycznych, tworzeniu narzędzi diagnostycznych oraz analizie danych badawczych. Dodatkowo, podkreśla się znaczenie kształtowania etycznych postaw zawodowych i promowania ciągłego rozwoju zawodowego.

Absolwenci mają możliwość kontynuowania nauki na studiach podyplomowych i doktoranckich.

Specjalności

  • Psychologia rodziny i bliskich związków: Program koncentruje się na poznawaniu współczesnych modeli rodziny i relacji międzyludzkich, ich zmianach oraz wyzwaniach, biorąc pod uwagę różnorodne perspektywy naukowe i terapeutyczne.
  • Psychologia zdrowia i kliniczna: Oferta obejmuje wiedzę o zdrowiu i chorobie, zaburzeniach psychicznych, promocji zdrowia i profilaktyce, a także technikach wsparcia psychologicznego stosowanych w problemach zdrowotnych.
  • Psychologia biznesu i kariery: Kierunek ten przygotowuje do zrozumienia procesów w organizacjach, zarządzania zasobami ludzkimi, rozwoju zawodowego oraz diagnozowania i rozwiązywania problemów organizacyjnych.

Główne przedmioty

  • Psychologia osobowości i różnic indywidualnych
  • Psychologia społeczna
  • Psychologia stresu
  • Psychologia zdrowia
  • Psychopatologia i psychologia kliniczna
  • Psychologia rozwoju człowieka

Sylwetka absolwenta

Absolwent Psychologii posiada kompleksową wiedzę i umiejętności w zakresie diagnozowania, badania oraz interwencji psychologicznej. Jest dobrze przygotowany do pracy badawczej i diagnostycznej dzięki solidnym podstawom metodologicznym, teoretycznym i aplikacyjnym. Zna i rozumie ludzkie zachowania z perspektywy wybranej specjalności, potrafiąc stosować odpowiednie narzędzia i metody w praktyce.

Dyscypliny wchodzące w skład kierunku

Nazwa dyscyplinyUdział procentowyWiodąca
wkrótcewkrótcewkrótce

Wykres historycznych progów punktowych

Tabela historycznych progów punktowych

RokTura rekrutacjiPrógKandydaciLimit przyjęćPrzyjęci
20211630brak danychbrak danychbrak danych
20221671.5brak danychbrak danych136
20231671.25brak danych100149

Ten kierunek znajdziesz również na 22 uczelniach:

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Zobacz pozostałe (14)
Messenger Logo

Kliknij i napisz do nas

Instagram Logo

dostanesie

Discord Logo

dostanesie.pl

Facebook Logo

dostanesie.pl