Reklama Politechniki Świętokrzyskiej
Logo Uniwersytet Śląski w Katowicach

Psychologia

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Informacje o kierunku

Wydział

Wydział Nauk Społecznych

Stopień

jednolite magisterskie

Język

pl

Czas trwania

10 sem

Klasyfikacja ISCED

wkrótce

Opis kierunku

Kierunek psychologia

Interesujesz się ludzkimi zachowaniami i chcesz zrozumieć ich przyczyny? Studia psychologiczne pozwolą Ci zgłębić psychiczne, biologiczne i społeczne uwarunkowania zachowań, a także mechanizmy, które je wyjaśniają.

Jaką wiedzę zdobędziesz?

 • Psychologia ogólna, społeczna, rozwoju człowieka oraz psychopatologia
 • Subdyscypliny psychologii stosowanej: psychologia śledcza i sądowa
 • Przedmioty uzupełniające: filozofia, biologiczne mechanizmy zachowania
 • Indywidualny wybór przedmiotów: nowe trendy w psychologii, inne dziedziny i dyscypliny

Połączenie teorii z praktyką

Studiując u nas, zdobędziesz solidne przygotowanie warsztatowe, umożliwiające planowanie i przeprowadzanie badań oraz diagnozy psychologicznej. Nauczysz się rozpoznawania zjawisk psychologicznych oraz niesienia pomocy i planowania interwencji psychologicznej. Program studiów jest zgodny ze standardami Europejskiego Certyfikatu Psychologa.

Ścieżki specjalizacyjne i praktyki

Po drugim roku wybierzesz dwie ścieżki psychologii stosowanej i weźmiesz udział w praktykach.

Możliwości zatrudnienia

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w:

 • Poradniach psychologiczno-pedagogicznych
 • Szkołach i przedszkolach
 • Szpitalach i poradniach zdrowia psychicznego
 • Ośrodkach interwencji kryzysowej
 • Sanatoriach, ośrodkach rehabilitacyjnych i hospicjach
 • Ośrodkach leczenia uzależnień
 • Zakładach karnych i aresztach śledczych
 • Ośrodkach szkolno-wychowawczych
 • Fundacjach i stowarzyszeniach
 • Agencjach reklamy i public relations
 • Firmach doradczych i szkoleniowych
 • Działach personalnych firm i korporacji
 • Ośrodkach badania opinii społecznej i badań marketingowych
 • Administracji państwowej i samorządowej
 • Własnej działalności gospodarczej
 • Ośrodkach badawczych i naukowych

Dyscypliny wchodzące w skład kierunku

Nazwa dyscyplinyUdział procentowyWiodąca
wkrótcewkrótcewkrótce

Wykres historycznych progów punktowych

Tabela historycznych progów punktowych

RokTura rekrutacjiPrógKandydaciLimit przyjęćPrzyjęci
2022169.6brak danych180175
2023171.85brak danych180161

Ten kierunek znajdziesz również na 22 uczelniach:

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Zobacz pozostałe (14)
Messenger Logo

Kliknij i napisz do nas

Instagram Logo

dostanesie

Discord Logo

dostanesie.pl

Facebook Logo

dostanesie.pl