Reklama Politechniki Świętokrzyskiej
Logo Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Psychologia

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Informacje o kierunku

Wydział

Wydział Psychologii i Kognitywistyki

Stopień

licencjackie

Język

pl

Czas trwania

6 sem

Klasyfikacja ISCED

wkrótce

Opis kierunku

Studia na kierunku psychologia

Studia na kierunku psychologia są dedykowane osobom zainteresowanym psychiką i zachowaniem człowieka w różnych sytuacjach. W innowacyjny sposób kształcimy specjalistów, którzy potrafią wspierać ludzi w dynamicznie zmieniającym się świecie. Przygotowujemy absolwentów do udzielania wsparcia jednostkom i grupom społecznym. Rozwijamy wiedzę dotyczącą funkcjonowania i prawidłowego rozwoju jednostek, grup oraz instytucji społecznych, umiejętności diagnozowania i kierowania procesami z nimi związanymi, a także identyfikowania i niwelowania czynników zaburzających funkcjonowanie człowieka i grup.

Kompetencje zdobyte w trakcie studiów

Kompetencje zdobyte w trakcie studiów dają szerokie możliwości pracy jako psycholog z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w obszarze edukacji, profilaktyki i pomocy psychologicznej, a także w środowisku pracy zawodowej.

Specjalności

 • Animacja społeczności lokalnych
 • Doradztwo personalne
 • Organizacja środowiska uczenia się a specyficzne potrzeby edukacyjne
 • Psychologia kryminologiczna i kryminalistyczna
 • Psychologia zdrowia i choroby
 • Psychoterapia zaburzeń psychicznych
 • Seksuologia kliniczna

Wybrane przedmioty

 • Metodologia badań psychologicznych i statystyka
 • Podstawy pomocy psychologicznej
 • Procesy poznawcze
 • Psychologia różnic indywidualnych
 • Psychologia społeczna
 • Psychopatologia

Kompetencje absolwenta

 • Wiedza umożliwiająca analizę zdrowia i zaburzeń psychicznych, osobowości człowieka i jego rozwoju w cyklu życia.
 • Wiedza na temat możliwości stosowania psychologii w obszarze działań diagnostycznych i pomocowych, zwłaszcza w dziedzinach psychologii zdrowia, klinicznej, pracy i organizacji, społecznej i edukacji.
 • Umiejętności integrowania informacji pochodzących z różnych koncepcji psychologicznych na temat prawidłowego i zaburzonego funkcjonowania człowieka.
 • Umiejętności postępowania diagnostycznego, profilaktycznego i pomocowego dla osób z grup niskiego i wysokiego ryzyka problemów i zaburzeń psychicznych.
 • Kompetencje do podjęcia zadań z zakresu psychologicznej pomocy indywidualnej i grupowej.

Perspektywy zawodowe

 • Animator
 • Biegły sądowy
 • Doradca zawodowy
 • Interwent kryzysowy
 • Mediator
 • Naukowiec
 • Psycholog diagnosta
 • Psycholog kliniczny
 • Psycholog penitencjarny
 • Psycholog policyjny
 • Psycholog sportu
 • Psycholog transportu
 • Psycholog w systemie edukacji formalnej (psycholog szkolny)
 • Psychoterapeuta
 • Specjalista HR

Dyscypliny wchodzące w skład kierunku

Nazwa dyscyplinyUdział procentowyWiodąca
wkrótcewkrótcewkrótce

Wykres historycznych progów punktowych

Tabela historycznych progów punktowych

RokTura rekrutacjiPrógKandydaciLimit przyjęćPrzyjęci
2021176.1brak danychbrak danychbrak danych
2022177.9brak danychbrak danych170
2023177.3brak danychbrak danychbrak danych
2023177.3brak danychbrak danychbrak danych

Ten kierunek znajdziesz również na 22 uczelniach:

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Zobacz pozostałe (14)
Messenger Logo

Kliknij i napisz do nas

Instagram Logo

dostanesie

Discord Logo

dostanesie.pl

Facebook Logo

dostanesie.pl