Reklama Politechniki Świętokrzyskiej
Logo Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Psychologia

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Informacje o kierunku

Wydział

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Stopień

jednolite magisterskie

Język

pl

Czas trwania

10 sem

Klasyfikacja ISCED

wkrótce

Opis kierunku

Kształcenie na kierunku psychologia

Kształcenie na kierunku Psychologia realizowane jest z poszanowaniem zasad humanizmu i tolerancji. Dzięki różnorodnym formom zajęć oraz kontaktowi z wysoko wyspecjalizowaną kadrą naukową, studenci rozwijają samodzielne myślenie i swobodną wymianę poglądów. Stały rozwój bazy dydaktycznej zapewnia naukę w warunkach odpowiadających europejskim standardom, co zwiększa satysfakcję ze studiowania.

Cele kształcenia

Jednolite studia magisterskie na kierunku Psychologia mają na celu profesjonalne przygotowanie studentów do pracy w zawodzie psychologa. Studenci zdobywają:

 • Wiedzę: dotyczącą natury ludzkiej, mechanizmów społecznych i zawodowych, rozwoju jednostki, zaburzeń zdrowia psychicznego i somatycznego oraz metod diagnozy psychologicznej.
 • Umiejętności: rozpoznawania mechanizmów i zaburzeń, planowania pracy, prowadzenia badań, rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych, nawiązywania kontaktu psychologicznego, stosowania metod diagnostycznych i analizowania wyników.
 • Kompetencje: osobiste i społeczne, umożliwiające aktywne działanie w różnych dziedzinach życia, gdzie wiedza psychologiczna jest niezbędna.

Specjalizacje

Po zdobyciu podstawowej wiedzy, umiejętności i kompetencji, student może wybrać specjalizację:

 • Psychologia działalności społecznej i zawodowej: umożliwia eksplorację aktywności społecznej i zawodowej człowieka.
 • Psychologia kliniczna: skupia się na funkcjonowaniu osób z zaburzeniami psychicznymi i somatycznymi.
 • Psychologia wspierania rozwoju w cyklu życia człowieka: dostarcza wiedzy o funkcjonowaniu człowieka na różnych etapach życia, od okresu prenatalnego po wiek senioralny.

Sylwetka absolwenta

 1. Psychologia działalności społecznej i zawodowej: absolwenci zdobywają wiedzę na temat działania człowieka w systemach społecznych i zawodowych. Posiadają umiejętności diagnozy psychologicznej, analizy wyników, zarządzania zasobami ludzkimi, rozwiązywania konfliktów oraz prowadzenia szkoleń.

 2. Psychologia kliniczna: absolwenci posiadają wiedzę o zdrowych i zaburzonych formach zachowania, umiejętności diagnozy zdrowia, promocji zdrowia, prewencji zaburzeń oraz prowadzenia terapii.

 3. Psychologia wspierania rozwoju w cyklu życia człowieka: absolwenci zdobywają wiedzę o funkcjonowaniu człowieka na różnych etapach życia, umiejętności diagnozy i wspierania rozwoju oraz stosowania terapii.

Możliwości zawodowe

Absolwenci kierunku Psychologia są przygotowani do pracy w różnych instytucjach, takich jak poradnie zdrowia psychicznego, szpitale, sądownictwo, policja, firmy szkoleniowe, media, reklama, agencje badań marketingowych oraz sektor prywatny.

 • Psychologia działalności społecznej i zawodowej: uczelnie, ośrodki badania opinii społecznej, firmy konsultingowe, ośrodki pomocy społecznej, agencje reklamowe, administracja publiczna.
 • Psychologia kliniczna: zespoły badawcze, szpitale, ośrodki psychoterapeutyczne, sądownictwo, wojskowość, policja.
 • Psychologia wspierania rozwoju w cyklu życia człowieka: ośrodki wczesnej interwencji, domy dziecka, ośrodki pomocy rodzinie, domy pomocy społecznej.

Dyscypliny wchodzące w skład kierunku

Nazwa dyscyplinyUdział procentowyWiodąca
wkrótcewkrótcewkrótce

Wykres historycznych progów punktowych

Tabela historycznych progów punktowych

RokTura rekrutacjiPrógKandydaciLimit przyjęćPrzyjęci
2021191.2brak danychbrak danychbrak danych
20221101.6brak danych9090
2023198brak danych120120

Ten kierunek znajdziesz również na 22 uczelniach:

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Zobacz pozostałe (14)
Messenger Logo

Kliknij i napisz do nas

Instagram Logo

dostanesie

Discord Logo

dostanesie.pl

Facebook Logo

dostanesie.pl