Reklama Politechniki Świętokrzyskiej
Logo Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Psychologia

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Informacje o kierunku

Wydział

Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Stopień

licencjackie

Język

pl

Czas trwania

6 sem

Klasyfikacja ISCED

wkrótce

Opis kierunku

Kierunek psychologia

Celem kształcenia na kierunku psychologia jest zdobycie ogólnej wiedzy z zakresu psychologii oraz pogłębionej wiedzy szczegółowej z wybranych zagadnień psychologicznych. Absolwenci uczą się także wykorzystania tej wiedzy w pracy zawodowej, z zachowaniem zasad prawnych i etycznych.

Wiedza absolwenta

Absolwent posiada wiedzę i rozumie, na czym polega odmienność interpretacji zachowań człowieka z różnych perspektyw, takich jak:

 • ewolucjonistyczna
 • psychoanalityczna
 • behawioralna
 • poznawczo-społeczna
 • humanistyczna

Umiejętności absolwenta

Absolwent potrafi:

 • Szczegółowo analizować i interpretować różne procesy psychiczne i emocjonalne
 • Analizować i interpretować rolę czynników sprzyjających zachowaniom zdrowotnym, uzależnieniom oraz zapobiegającym potencjalnym zaburzeniom rozwoju i patologii
 • Zna wybrane metody i narzędzia diagnozy oraz interwencji psychologicznej
 • Rozumie i posiada wiedzę na temat nowoczesnej metodologii badań bazującej na zaawansowanej statystyce i aktualnej psychometrii
 • Posiada umiejętności w doborze narzędzi diagnostycznych oraz technik badawczych
 • Potrafi zastosować odpowiednie metody analizy statystycznej do interpretacji danych empirycznych
 • Ocenić wartość stosownych technik badawczych
 • Dobierać techniki i sposoby pomocy psychologicznej dla danych form dysfunkcyjnych
 • Dobierać odpowiednie techniki badawcze do diagnozy zaburzeń psychoneurologicznych, osobowości oraz innych funkcji psychicznych
 • Posiada kompetencje w zakresie pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej

Specjalizacje

Na kierunku dostępne są cztery specjalizacje:

 1. Psychologia kliniczna i psychoterapia
 2. Psychologia pracy i organizacji
 3. Psychologia sądowa i penitencjarna
 4. Psychologia wspomagania rozwoju

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu kierunku psychologia absolwent może podjąć pracę m.in. w:

 • Placówkach oświatowych, w tym w szkołach czy poradniach psychologiczno-pedagogicznych
 • Placówkach medycznych (np. szpitale, kliniki)
 • Firmach, w działach obejmujących doradztwo personalne i zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Placówkach systemu sprawiedliwości (np. zakłady penitencjarne)
 • Prowadzić diagnozę psychologiczną (np. ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne)

Rozwój zawodowy

Po studiach na kierunku psychologia można się dalej rozwijać na ścieżce psychoterapeutycznej (szkoły psychoterapii) i specjalizacji klinicznej oraz na ścieżce naukowej w Szkole Doktorskiej UKSW (studia trzeciego stopnia).

Dyscypliny wchodzące w skład kierunku

Nazwa dyscyplinyUdział procentowyWiodąca
wkrótcewkrótcewkrótce

Wykres historycznych progów punktowych

Tabela historycznych progów punktowych

RokTura rekrutacjiPrógKandydaciLimit przyjęćPrzyjęci
2014167.91102100brak danych
2015167.4872100brak danych
2016169980100brak danych
2017169.996380brak danych
2018170.895280brak danych
2019173.2124490brak danych
20211741574110brak danych
2022177.21656110brak danych
2023180.6brak danychbrak danychbrak danych

Ten kierunek znajdziesz również na 22 uczelniach:

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Zobacz pozostałe (14)
Messenger Logo

Kliknij i napisz do nas

Instagram Logo

dostanesie

Discord Logo

dostanesie.pl

Facebook Logo

dostanesie.pl