Reklama Politechniki Świętokrzyskiej
Logo Uniwersytet Opolski

Psychologia

Uniwersytet Opolski

Informacje o kierunku

Wydział

Wydział Nauk Społecznych

Stopień

jednolite magisterskie

Język

pl

Czas trwania

10 sem

Klasyfikacja ISCED

wkrótce

Opis kierunku

Instytut Psychologii Uniwersytetu Opolskiego

Instytut Psychologii Uniwersytetu Opolskiego oferuje płatne studia niestacjonarne na kierunku psychologia. Program studiów niestacjonarnych jest równoważny z programem studiów stacjonarnych, a zajęcia odbywają się w weekendy. Absolwenci tych studiów mają te same uprawnienia co absolwenci studiów dziennych.

Przygotowanie teoretyczne i praktyczne

Absolwenci kierunku psychologia zdobywają wszechstronne przygotowanie teoretyczne i praktyczne, obejmujące zarówno psychologię teoretyczną, jak i stosowaną. Wiedza teoretyczna jest łączona z praktycznym zastosowaniem w diagnozie psychologicznej, poradnictwie i rozwiązywaniu problemów społecznych.

Dodatkowe możliwości

Studenci mają możliwość uczestniczenia w zajęciach fakultatywnych, wyjazdach szkoleniowo-dydaktycznych oraz pisania i obrony pracy dyplomowej w języku angielskim. Instytut dysponuje laboratorium psychologicznym z nowoczesnym sprzętem, takim jak oprogramowanie do śledzenia wzroku.

Działalność studencka

Studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania naukowe w ramach organizacji studenckich i Kół Naukowych. Współpracują z fundacjami, organizują konferencje naukowe i wydarzenia kulturalne, co zwiększa ich kompetencje i doświadczenie.

Przedmioty wykładane

W trakcie studiów studenci uczą się m.in. o:

 • Psychologii procesów poznawczych
 • Psychologii osobowości
 • Psychometrii
 • Diagnozie psychologicznej
 • Podstawach pomocy psychologicznej
 • Komunikacji interpersonalnej
 • Etyce i prawnych aspektach zawodu psychologa

Moduły kształcenia

Moduł pracy i biznesu

Studenci wybierający ten moduł przygotowują się do pracy w środowisku organizacyjnym, doradztwie zawodowym i poradnictwie. Uczą się zarządzania zasobami ludzkimi, diagnozy procesów organizacyjnych i prowadzenia warsztatów.

Przykładowe przedmioty:

 • Projektowanie i ewaluacja szkoleń
 • Rekrutacja i selekcja
 • Motywacja i satysfakcja z pracy

Moduł zdrowia i pomocy psychologicznej

Ten moduł przygotowuje studentów do pracy z pacjentami, profilaktyki, diagnostyki i terapii zaburzeń psychicznych. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu psychologii zdrowia i prowadzenia wywiadu z pacjentem.

Przykładowe przedmioty:

 • Psychopatologia z elementami neuropsychologii
 • Psychologia sportu
 • Diagnoza psychologiczna rodziny

Moduł nauczyciel psycholog

Moduł ten przygotowuje studentów do pracy jako psycholog szkolny, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Studenci uczą się pedagogiki, psychologii wychowawczej i metodyki nauczania.

Przykładowe przedmioty:

 • Metodyka pracy nauczyciela psychologa
 • Psychologia wychowawcza i edukacji

Możliwości zatrudnienia

Absolwenci psychologii są przygotowani do pracy w różnych sektorach, takich jak:

 • Placówki ochrony zdrowia
 • Placówki oświatowe
 • Ośrodki interwencji kryzysowej
 • Firmy szkoleniowe i doradcze
 • Media i agencje reklamowe

Są również gotowi do podjęcia dalszych studiów i szkoleń specjalizacyjnych, a także do pracy badawczej i rozwiązywania problemów życia społecznego.

Dyscypliny wchodzące w skład kierunku

Nazwa dyscyplinyUdział procentowyWiodąca
wkrótcewkrótcewkrótce

Wykres historycznych progów punktowych

Tabela historycznych progów punktowych

RokTura rekrutacjiPrógKandydaciLimit przyjęćPrzyjęci
2021171.25brak danychbrak danychbrak danych
2022173.25brak danychbrak danych87
2023171.5brak danychbrak danychbrak danych

Ten kierunek znajdziesz również na 22 uczelniach:

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Zobacz pozostałe (14)
Messenger Logo

Kliknij i napisz do nas

Instagram Logo

dostanesie

Discord Logo

dostanesie.pl

Facebook Logo

dostanesie.pl