Reklama Politechniki Świętokrzyskiej
Logo Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Psychologia

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Informacje o kierunku

Wydział

Instytut Psychologii

Stopień

jednolite magisterskie

Język

pl

Czas trwania

10 sem

Klasyfikacja ISCED

wkrótce

Opis kierunku

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów jednolitych magisterskich na kierunku psychologia:

  • Posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu terminologii, teorii i metodologii psychologii, co umożliwia pracę zarówno jako praktyk, jak i badacz. Wiedza ta obejmuje obszary takie jak: psychologia rozwojowa, poznawcza, emocji i motywacji, różnic indywidualnych, kliniczna, zdrowia, społeczna, a także metodologia badań psychologicznych, psychometria, komunikacja interpersonalna, pomoc psychologiczna, psychoterapia i psychoprofilaktyka.

  • Dysponuje umiejętnościami w zakresie stosowania metod diagnostyki psychologicznej w różnych obszarach pracy psychologa. Potrafi prowadzić badania naukowe, udzielać pomocy psychologicznej oraz prowadzić działania profilaktyczne w obszarze zdrowia psychicznego. Posiada zdolności do pracy w zespole, kierowania zespołem, prowadzenia negocjacji i mediacji oraz szkoleń i treningów pracowniczych.

  • Wyróżnia się kompetencjami społecznymi takimi jak etyczna postawa zawodowa, świadomość znaczenia współpracy z innymi specjalistami oraz dbałość o rozwój zawodowy i zdrowie psychiczne. Student realizuje specjalność w zakresie psychologii edukacyjnej lub psychologii klinicznej.

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Absolwent kierunku psychologia:

  • Posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje do wykonywania zawodu psychologa. Dysponuje pogłębioną wiedzą z zakresu metodologii nauk społecznych, potrafi projektować i prowadzić badania psychologiczne, zna standardy etyczne i wykazuje się wrażliwością etyczną. Posiada także ogólną wiedzę z zakresu filozofii, nauk społecznych i nauk medycznych.

  • Posiada praktyczne umiejętności niezbędne do udzielania wsparcia i pomocy psychologicznej jednostkom, grupom i społecznościom. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwalają na podjęcie dalszych szkoleń praktycznych (m.in. z psychoterapii, psychologii klinicznej, neuropsychologii, interwencji kryzysowej) i zdobycie dodatkowych uprawnień zawodowych (m.in. psychologa nauczyciela, psychoterapeuty, psychologa klinicznego). Absolwent jest dobrze przygotowany do rozpoczęcia studiów trzeciego stopnia w szkole doktorskiej oraz ma uprawnienia do zakupu i stosowania testów psychologicznych dostępnych magistrom psychologii.

  • Otrzymuje tytuł zawodowy magistra.

Dostęp do dalszych studiów

Absolwent ma możliwość podjęcia studiów trzeciego stopnia i/lub studiów podyplomowych.

Dyscypliny wchodzące w skład kierunku

Nazwa dyscyplinyUdział procentowyWiodąca
wkrótcewkrótcewkrótce

Wykres historycznych progów punktowych

Tabela historycznych progów punktowych

RokTura rekrutacjiPrógKandydaciLimit przyjęćPrzyjęci
20211318brak danychbrak danychbrak danych
20221321brak danychbrak danychbrak danych
20231338brak danychbrak danychbrak danych

Ten kierunek znajdziesz również na 22 uczelniach:

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Zobacz pozostałe (14)
Messenger Logo

Kliknij i napisz do nas

Instagram Logo

dostanesie

Discord Logo

dostanesie.pl

Facebook Logo

dostanesie.pl