Reklama Politechniki Świętokrzyskiej
Logo Uniwersytet Szczeciński

Psychologia

Uniwersytet Szczeciński

Informacje o kierunku

Wydział

Wydział Nauk Społecznych

Stopień

jednolite magisterskie

Język

pl

Czas trwania

10 sem

Klasyfikacja ISCED

wkrótce

Opis kierunku

Psychologia to kierunek pozwalający poznać złożoność człowieka

Psychologia to kierunek umożliwiający zrozumienie złożoności ludzkiej natury oraz przyjmowanie różnych perspektyw w analizie ludzkiego zachowania. Studia te są idealne dla osób zainteresowanych procesami umysłowymi, motywacjami zachowań i technikami radzenia sobie z zaburzeniami psychicznymi.

Kształcenie kierunkowe

Program obejmuje naukę w zakresie:

 • procesów poznawczych,
 • emocji i motywacji,
 • osobowości,
 • psychologii różnic indywidualnych,
 • psychologii społecznej,
 • psychologii rozwoju człowieka w cyklu życia,
 • psychometrii,
 • diagnozy psychologicznej,
 • pomocy psychologicznej,
 • psychopatologii.

Ostatnie dwa lata studiów są skoncentrowane głównie na zajęciach specjalizacyjnych o charakterze praktycznym.

Umiejętności uzyskiwane w trakcie studiów

Podczas studiów nauczysz się:

 • psychologicznych mechanizmów warunkujących cechy osobowości, inteligencji i temperamentu,
 • podstaw diagnostyki psychologicznej,
 • korzystania z narzędzi diagnostycznych,
 • prowadzenia rozmów i wywiadów oraz interwencji w sytuacjach trudnych,
 • wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu podstaw psychiatrii do analizy złożonych problemów medycznych,
 • obserwacji i analizy zachowań występujących w zaburzeniach i chorobach psychicznych.

Nasi absolwenci pracują w

 • szkolnictwie, szpitalach, więziennictwie,
 • firmach zajmujących się doradztwem zawodowym lub marketingiem,
 • działach PR i rekrutacyjnych.

Dyscypliny wchodzące w skład kierunku

Nazwa dyscyplinyUdział procentowyWiodąca
wkrótcewkrótcewkrótce

Wykres historycznych progów punktowych

Tabela historycznych progów punktowych

RokTura rekrutacjiPrógKandydaciLimit przyjęćPrzyjęci
2021157.1brak danychbrak danychbrak danych
2022158.6brak danych123123
2023160.6140120brak danych
2023160.6140120brak danych

Ten kierunek znajdziesz również na 22 uczelniach:

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Zobacz pozostałe (14)
Messenger Logo

Kliknij i napisz do nas

Instagram Logo

dostanesie

Discord Logo

dostanesie.pl

Facebook Logo

dostanesie.pl