Reklama Politechniki Świętokrzyskiej
Logo Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Psychologia

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Informacje o kierunku

Wydział

Wydział Nauk Społecznych

Stopień

licencjackie

Język

pl

Czas trwania

6 sem

Klasyfikacja ISCED

wkrótce

Opis kierunku

Kierunek Psychologia na UWM

Warsztat Pracy Psychologa

Poznaj warsztat pracy psychologa i rozwijaj umiejętności pracy z ludźmi na zajęciach treningowych, warsztatowych oraz podczas praktyk. Program studiów obejmuje 960 godzin praktyk! Zgłębiaj specyfikę pomocy innym, ucz się diagnozy psychologicznej oraz różnych form interwencji terapeutycznych. Program studiów jest zgodny z wymaganiami systemu EuroPsy, co umożliwia przygotowanie do zawodu na najwyższym europejskim poziomie oraz ubieganie się o prestiżowy, międzynarodowy certyfikat potwierdzający wysokie kompetencje profesjonalne.

Zakresy Kształcenia

Psychologia Kliniczna i Zdrowia

Psychologia Wychowawcza i Szkolna

Możliwości Zawodowe

Po Ukończeniu Psychologii Klinicznej i Zdrowia

Możesz pracować jako zawodowy psycholog w:

 • służbie zdrowia,
 • szpitalach ogólnych oraz psychiatrycznych,
 • poradniach zdrowia psychicznego,
 • firmach ubezpieczeniowych jako konsultant,
 • Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych przy orzecznictwie o utracie zdrowia i przydatności do pracy zawodowej.

Po Ukończeniu Psychologii Wychowawczej i Szkolnej

Możesz pracować jako nauczyciel psycholog w:

 • żłobkach, przedszkolach, szkołach,
 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
 • placówkach wychowawczych, świetlicach socjoterapeutycznych,
 • poradniach rodzinnych.

Kwalifikacje Nauczyciela Psychologa

Absolwent po ukończeniu zakresu psychologia wychowawcza i szkolna uzyskuje kwalifikacje nauczyciela psychologa zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 sierpnia 2019.

Certyfikat EuroPsy

Studia na kierunku psychologia na Wydziale Nauk Społecznych UWM otrzymały prestiżowy certyfikat Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Psychologicznych EFPA - certyfikat EuroPsy.

Nowy Kierunek Studiów

Od października 2020 roku na Wydziale Nauk Społecznych UWM uruchomiono nowy kierunek studiów - psychologia. Jest on realizowany jako stacjonarne 5-letnie jednolite studia magisterskie. Studenci mogą wybrać jeden z dwóch zakresów kształcenia: psychologię kliniczną i zdrowia lub psychologię wychowawczą i szkolną.

Program Studiów

Opracowany program studiów został oceniony przez Krajową Komisję Akredytacyjną Europejskiego Certyfikatu Psychologa EuroPsy, która potwierdziła zgodność programu z jednolitymi standardami europejskimi. Dzięki temu psychologia na UWM dołączyła do elitarnego grona polskich uczelni, którym przyznano certyfikat EuroPsy, potwierdzający najwyższe standardy kształcenia.

Certyfikat EuroPsy dla Absolwentów

Absolwent studiów psychologicznych może ubiegać się o indywidualny certyfikat EuroPsy, poświadczający kwalifikacje na europejskim poziomie. Aby otrzymać certyfikat, należy spełnić trzy warunki:

 1. Posiadać wykształcenie psychologiczne (w formacie 5 lat lub 3+2).
 2. Odbyć roczną praktykę pod superwizją.
 3. Podpisać kodeks etyczny psychologa.

Znaczenie Certyfikatu EuroPsy

Uzyskanie certyfikatu EuroPsy przez uczelnię potwierdza, że studia spełniają podstawowy warunek wykształcenia psychologicznego. Absolwenci nie muszą podejmować dodatkowych działań związanych z udokumentowaniem wykształcenia, co jest szczególnie ważne w kontekście liczby godzin praktyk. Program kierunku psychologia na UWM uwzględnia większą niż wymagana przez EuroPsy liczbę godzin praktyk.

Dyscypliny wchodzące w skład kierunku

Nazwa dyscyplinyUdział procentowyWiodąca
wkrótcewkrótcewkrótce

Wykres historycznych progów punktowych

Tabela historycznych progów punktowych

RokTura rekrutacjiPrógKandydaciLimit przyjęćPrzyjęci
20221366brak danych60106
20231367brak danych60102

Ten kierunek znajdziesz również na 22 uczelniach:

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Zobacz pozostałe (14)
Messenger Logo

Kliknij i napisz do nas

Instagram Logo

dostanesie

Discord Logo

dostanesie.pl

Facebook Logo

dostanesie.pl