Przejdź do treści
Strona główna » Zmiany w zasadach rekrutacji na Uniwersytet Łódzki 2022

Zmiany w zasadach rekrutacji na Uniwersytet Łódzki 2022

  • przez
budynek Uniwersytetu Łódzkiego

Przedstawiamy krótki spis zmian w zasadach rekrutacji na Uniwersytet Łódzki w roku 2022 względem roku 2021. Zmiany te mogą mieć delikatny wpływ na wysokość progów oraz na profil kandydatów, którzy zapiszą się na dane kierunki. Dla większości kierunków zmiany są niewielkie, ale w niektórych przypadkach mogą mieć kluczowe znaczenie studenckiego „być lub nie być” (na studiach oczywiście).

W naszym kalkulatorze zaktualizowaliśmy przeliczniki tak, aby odpowiadały nowym zasadom rekrutacji. Polecamy sprawdzić punkty oraz progi tu: https://dostanesie.pl/uczelnia/u%C5%82

Nowy kierunek?

Uniwersytet Łódzki w 2022 roku proponuje nowy kierunek Wychowanie fizyczne i zdrowotne, który może zostać otwarty jako kierunek zastępujący Pedagogikę sportu.

Wydział ekonomiczno-socjalny

Na wydziale ekonomiczno-socjalnym prowadzonym przez Uniwersytet Łódzki główną zmianą w 2022 roku względem roku ubiegłego jest konieczność zdawania języka angielskiego na kierunek Ekonomia.

Pozostałe kierunki na tym wydziale pozostają bez zmian.

Wydział filologiczny

Na wydziale filologicznym prowadzonym przez Uniwersytet Łódzki zmiany w 2022 roku dotyczą trzech kierunków studiów.

Pierwszym z nich jest Dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji. Obecnie do wyboru jako drugi, trzeci lub czwarty przedmiot jest między innymi WOS a nie można już wybrać geografii.

Druga zmiana dotyczy kierunku Filologia Włoska, gdzie jako przedmiot trzeci lub czwarty do wyboru w bieżącym roku jest dodatkowo (względem 2021) matematyka.

Ostatnia zmiana dotyczy kierunku Lingwistyka dla Biznesu, gdzie jako drugi przedmiot mamy do wyboru również język polski.

Wydział filozoficzno-historyczny

Zmiany na tym wydziale dotyczą jedynie jednego kierunku jakim jest Okcydentalistyka. Przy okazji polecamy zapoznać się z opisem tego egzotycznie brzmiącego kierunku: https://filozof.uni.lodz.pl/studenci/okcydentalistyka/opis-kierunku/. Jako pierwszy przedmiot do wyboru mamy dodatkowo: geografię, filozofię oraz historię sztuki. Z kolei trzeci i czwarty wybór został wzbogacony o geografię.

Wydział nauk geograficznych

Ponownie zmiana dotycząca tylko jednego kierunku – Geografii. Tu jednak zmiana ogranicza wybór drugiego, trzeciego i czwartego przedmiotu i nie można już wybrać fizyki ani chemii.

Wydział zarządzania

Wydział zarządzania to ostatni wydział na naszej (alfabetycznie ułożonej 🙂 ) liście. Zmiana dotyczy Jedynie jednego z dwóch kierunków prowadzonych na tym wydziale w języku angielskim – Business management. Tu jako drugi przedmiot do wyboru dochodzi fizyka.

Źródła

Więcej informacji można znaleźć na stronie Uniwersytetu Łódzkiego w dokumentach dotyczących rekrutacji w latach:

Zdjęcie nagłówkowe: https://www.uni.lodz.pl/aktualnosc/szczegoly/uniwersytet-lodzki-przyjal-nowy-statut

Zostaw komentarzCancel reply