Reklama Politechniki Świętokrzyskiej

Lista uczelni oferujących kierunek:

Farmacja

Opis kierunku

Kierunek Farmacja na Wydziale Chemii i Farmacji Uniwersytetu Opolskiego, utworzonym 1 września 2008 roku, kontynuuje 60-letnią tradycję wywodzącą się z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii. Absolwenci zdobywają szeroką wiedzę z zakresu chemii, matematyki, biologii, genetyki, botaniki, fizjologii, anatomii i biochemii. W trakcie studiów uczą się także chemii leków, technologii postaci leku, farmakologii, toksykologii, farmakognozji, farmakodynamiki, bromatologii, biofarmacji i biotechnologii farmaceutycznej. Obowiązkowe przedmioty obejmują język łaciński, język obcy, historię farmacji, etykę zawodową, kwalifikowaną pierwszą pomoc oraz przedmioty humanistyczne. Studenci odbywają miesięczne praktyki w aptekach ogólnodostępnych i szpitalnych po III i IV roku studiów, a po ukończeniu studiów realizują półroczny staż w aptekach. Kierunek ten umożliwia zrozumienie działania leków na organizm ludzki oraz ich badanie przy użyciu specjalistycznych metod chemicznych, biologicznych, farmaceutycznych, farmakologicznych i klinicznych. Duża część zajęć odbywa się w laboratoriach, co rozwija systematyczność i precyzję, niezbędne w pracy technologicznej lub analitycznej.

Absolwenci kierunku farmacja, dzięki wysoko specjalistycznej wiedzy oraz umiejętnościom zdobytym podczas studiów, są poszukiwanymi specjalistami na rynku pracy. Stanowią jeden z głównych filarów profilaktyki, terapii oraz farmakoterapii społeczeństwa. Absolwenci farmacji mają różnorodne możliwości rozwoju kariery zawodowej, w tym w przemyśle farmaceutycznym, aptekach ogólnodostępnych i szpitalnych, hurtowniach farmaceutycznych, wytwórniach i laboratoriach branży kosmetycznej i chemicznej, instytutach naukowo-badawczych oraz ośrodkach badawczo-rozwojowych, podmiotach odpowiedzialnych za wprowadzanie produktów leczniczych na rynek, jednostkach naukowo-badawczych związanych z badaniami nad lekiem, urzędach i instytucjach działających w dziedzinie farmacji i ochrony zdrowia, placówkach prowadzących badania kliniczne oraz monitorowanie niepożądanych działań produktów leczniczych, inspekcji farmaceutycznej oraz innych urzędach i instytucjach państwowych i samorządowych, a także placówkach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu nauk farmaceutycznych. Absolwenci są przygotowani do pracy w aptekach ogólnodostępnych i szpitalnych, instytucjach publicznych i prywatnych w systemie ochrony zdrowia, wytwórniach produktów leczniczych, suplementów diety, wyrobów medycznych, kosmetyków, instytucjach naukowo-badawczych w obszarze nauk medycznych i farmaceutycznych, instytucjach kształtujących gospodarkę lekową państwa oraz jednostkach kontrolno-pomiarowych zajmujących się kontrolą produktów leczniczych, wyrobów medycznych, suplementów diety i innych produktów. Mogą również kontynuować edukację w Szkole Doktorskiej oraz prowadzić badania naukowe. Uzyskanie dyplomu magistra farmacji umożliwia zatrudnienie w Polsce oraz krajach Unii Europejskiej bez potrzeby nostryfikacji dyplomu.

Uczelnie oferujące studiowanie kierunku Farmacja

Nazwa uczelniWydziałJęzyk prowadzenia zajęć
Gdański Uniwersytet MedycznyWydział Farmaceutycznypl
Gdański Uniwersytet MedycznyWydział Farmaceutycznyen
Pomorski Uniwersytet Medyczny w SzczecinieWydział Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnejpl
Śląski Uniwersytet Medyczny w KatowicachWydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcupl
Uniwersytet Jana Długosza w CzęstochowieWydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznychpl
Uniwersytet Jagielloński w KrakowieWydział Farmaceutycznypl
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w KielcachCollegium Medicumpl
Uniwersytet Medyczny w LublinieWydział Farmaceutycznypl
Uniwersytet Medyczny w ŁodziWydział Farmaceutycznypl
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w PoznaniuWydział Farmaceutycznypl
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we WrocławiuWydział Farmaceutycznypl
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w ToruniuWydział Farmaceutyczny W Bydgoszczypl
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w ToruniuWydział Farmaceutyczny W Bydgoszczypl
Uniwersytet OpolskiWydział Chemiipl
Warszawski Uniwersytet MedycznyWydział Farmaceutycznypl
Uniwersytet Medyczny w BiałymstokuWydział Lekarskipl
Messenger Logo

Kliknij i napisz do nas

Instagram Logo

dostanesie

Discord Logo

dostanesie.pl

Facebook Logo

dostanesie.pl