Reklama Politechniki Świętokrzyskiej

Lista uczelni oferujących kierunek:

Inżynieria i Gospodarka Wodna

Opis kierunku

Kierunek Inżynieria i Gospodarka Wodna kształci specjalistów w dziedzinie zaopatrzenia w wodę dla sektorów mieszkaniowego, przemysłowego i rolniczego oraz ochrony przed powodzią i łagodzenia skutków suszy. Program studiów obejmuje hydrologię, chemię wody i gleby, hydraulikę, hydrodynamikę, mechanikę gruntów, inżynierię wodno-melioracyjną, budownictwo wodne, ochronę przeciwpowodziową, ekologię wód, systemy wodociągowe i kanalizacyjne oraz zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi. Studenci zdobywają kompetencje do efektywnego zarządzania zasobami wodnymi, uwzględniając aspekty ochrony środowiska i potrzeby społeczności. Absolwenci znajdują zatrudnienie w zarządach wodnych, firmach budownictwa wodnego, sektorze komunalnym, biurach projektowych, doradztwie, administracji lokalnej, energetyce wodnej oraz przemyśle w dziale ochrony środowiska. Studia przygotowują specjalistów z wiedzą przyrodniczą i techniczną, umożliwiającą rozwiązywanie typowych zadań projektowych, wykonawczych i kierowniczych w różnych warunkach hydrologicznych, hydraulicznych, geotechnicznych i ekologicznych.

Kierunek Inżynieria i Gospodarka Wodna oferuje szerokie możliwości zatrudnienia dla absolwentów. Mogą oni znaleźć pracę w przedsiębiorstwach realizujących roboty wykonawcze, biurach projektowych, jednostkach administracji państwowej związanych z gospodarką wodną oraz jednostkach samorządowych zajmujących się infrastrukturą i gospodarką komunalną. Absolwenci studiów I stopnia są przygotowani do rozwiązywania zadań projektowych, wykonawczych i kierowniczych w specyficznych warunkach hydrologicznych, hydraulicznych, geotechnicznych i ekologicznych. Posiadają umiejętność interpretacji warunków pracy obiektów wodnych oraz ich wpływu na ekosystemy wodne. Są również gotowi do realizacji inwestycji w zakresie regulacji rzek, budownictwa wodnego, melioracji wodnych, wodociągów i kanalizacji, a także eksploatacji obiektów ochrony przeciwpowodziowej, wykorzystując nowoczesne techniki komputerowe i narzędzia inżynierskie oraz do kierowania zespołami pracowniczymi. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w biurach projektowych, przedsiębiorstwach i zakładach wykonawczych, firmach konsultingowych, instytucjach nadzorujących i eksploatujących urządzenia wodne oraz w administracji rządowej i samorządowej. Mogą również prowadzić własną firmę wykonawczą, biuro projektowe lub doradztwo techniczne w swojej branży. Inwestycje infrastrukturalne w obszarze gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, ekologicznej infrastruktury energetycznej oraz ochrony środowiska stwarzają szerokie możliwości zatrudnienia w Polsce i Europie.

Uczelnie oferujące studiowanie kierunku Inżynieria i Gospodarka Wodna

Nazwa uczelniWydziałJęzyk prowadzenia zajęć
Politechnika Krakowska im. Tadeusza KościuszkiWydział Inżynierii Środowiska i Energetykipl
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w WarszawieWydział Budownictwa i Inżynierii Środowiskapl
Uniwersytet Przyrodniczy w PoznaniuWydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznejpl
Uniwersytet Przyrodniczy we WrocławiuWydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezjipl
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w KrakowieWydział Inżynierii Środowiska i Geodezjipl
Messenger Logo

Kliknij i napisz do nas

Instagram Logo

dostanesie

Discord Logo

dostanesie.pl

Facebook Logo

dostanesie.pl