Reklama Politechniki Świętokrzyskiej
Logo Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Fizjoterapia

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Informacje o kierunku

Wydział

Instytut Nauk o Zdrowiu

Stopień

jednolite magisterskie

Język

pl

Czas trwania

10 sem

Klasyfikacja ISCED

wkrótce

Opis kierunku

Kierunki kształcenia w Katedrze Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej

W Katedrze Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej Instytutu Nauk o Zdrowiu oferowane są następujące kierunki:

 • Fizjoterapia: 5-letnie jednolite studia magisterskie (stacjonarne)
 • Dietetyka: studia pierwszego stopnia (stacjonarne)
 • Kosmetologia: studia pierwszego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

Historia kierunku fizjoterapia

Kierunek Fizjoterapia na Akademii Pomorskiej w Słupsku został utworzony w roku akademickim 2015/2016 jako studia pierwszego stopnia (stacjonarne). Od roku akademickiego 2018/2019 prowadzone są 5-letnie jednolite studia magisterskie. Od roku akademickiego 2019/2020 kierunek realizowany jest w Katedrze Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej.

Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do zawodu fizjoterapeuty, poprzez zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do kształtowania, podtrzymywania oraz przywracania sprawności osobom w różnym wieku. Studia te umożliwiają zdobycie umiejętności diagnostyki fizjoterapeutycznej, programowania, metodyki wykonywania zabiegów z zakresu kinezyterapii, fizykoterapii, masażu oraz terapii manualnej.

Umiejętności i kompetencje

Studenci zdobywają umiejętności w zakresie:

 • Wykonywania zabiegów fizykoterapii, kinezyterapii, masażu i terapii manualnej
 • Interpretacji wyników badań czynnościowych
 • Tworzenia i modyfikowania programów fizjoterapii
 • Kontrolowania efektów postępowania fizjoterapeutycznego
 • Dobierania wyrobów medycznych
 • Planowania własnej aktywności edukacyjnej
 • Komunikacji z pacjentem i zespołem interdyscyplinarnym

Kadra dydaktyczna i baza dydaktyczna

Kadrę dydaktyczną stanowią nauczyciele akademiccy z bogatym dorobkiem naukowym i doświadczeniem zawodowym. Uczelnia dysponuje nowoczesnym sprzętem multimedialnym, medycznym oraz aparaturą laboratoryjną i diagnostyczną.

Możliwości zatrudnienia

Absolwenci kierunku fizjoterapia mogą podjąć pracę w:

 • Publicznych i niepublicznych placówkach ochrony zdrowia
 • Szpitalach i sanatoriach uzdrowiskowych
 • Zakładach rehabilitacyjnych, opiekuńczych, pielęgnacyjnych
 • Domach pomocy społecznej
 • Hospicjach
 • Prywatnych i publicznych gabinetach
 • Klinikach rehabilitacyjnych
 • Ośrodkach sportowych i rekreacyjnych
 • Wellness&SPA, klubach fitness

Kontynuacja kształcenia

Absolwenci mogą kontynuować kształcenie na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich), studiach podyplomowych oraz licznych kursach dokształcających.

Dyscypliny wchodzące w skład kierunku

Nazwa dyscyplinyUdział procentowyWiodąca
wkrótcewkrótcewkrótce

Wykres historycznych progów punktowych

Tabela historycznych progów punktowych

RokTura rekrutacjiPrógKandydaciLimit przyjęćPrzyjęci
2023150brak danychbrak danychbrak danych

Ten kierunek znajdziesz również na 27 uczelniach:

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu

Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu

Gdański Uniwersytet Medyczny

Gdański Uniwersytet Medyczny

Zobacz pozostałe (19)
Messenger Logo

Kliknij i napisz do nas

Instagram Logo

dostanesie

Discord Logo

dostanesie.pl

Facebook Logo

dostanesie.pl