Buy Me A Coffee
Link do https://www.tiktok.com/@dostanesieLink do https://instagram.com/dostanesieLink do https://discord.gg/7RTy5Rtumr

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Logo Uniwersytet Pomorski w Słupsku

O uczelni

Państwowa szkoła wyższa w Polsce z siedzibą w Słupsku, kształcąca na kierunkach humanistycznych i ścisłych. Powstała w 1969 roku jako Wyższa Szkoła Nauczycielska, dla której bazą było Studium Nauczycielskie istniejące od 1957 roku. Jest jedyną publiczną i najstarszą uczelnią w Słupsku, na której studiuje blisko 3000 studentów.


Uczelnia kształci studentów na dwudziestu siedmiu podstawowych kierunkach oraz ponad stu specjalnościach, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Od kilkunastu lat Akademia Pomorska jest uczelnią interdyscyplinarną z przewagą kierunków humanistycznych. W jej ramach znajdują się 5 wydziały i jednostki ogólnouczelniane.


Aktualnie zatrudnionych jest ok. 400 pracowników naukowo-dydaktycznych. Pod względem uzyskanych stopni naukowych na uczelni pracuje: 118 profesorów,166 doktorów i 90 magistrów. Zajęcia prowadzone są również przez profesorów wizytujących z innych naukowych instytucji krajowych oraz zagranicznych. Uczelnia ponadto współpracuje z emerytowanymi profesorami, których autorytet wspiera zarówno proces dydaktyczny, jak i przede wszystkim wymianę międzynarodową.


Według Webometrycznego rankingu uniwersytetów świata ze stycznia 2013 roku, opracowanego przez hiszpańskie Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 70. miejsce w Polsce.


źródło: Wikipedia

Kierunki

Marzą Ci się studia na UP Słupsk? Mamy nadzieję, że informacje znalezione na naszej stronie utwierdzą Cię w przekonaniu, że czeka Cię świetlana przyszłość!

Progi, punkty rekrutacyjne, przeliczniki i kalkulator Uniwersytet Pomorski w Słupsku - wszystko w jednym miejscu

Dbamy o to, żebyś w łatwy sposób mogła/mógł sprawdzić progi punktowe. Wylicza je nasz kalkulator przeliczników na UP Słupsk. Nie obawiaj się o wiarygodność danych - przeliczniki są udostępniane przez uczelnie i pochodzą wyłącznie z oficjalnych źródeł. Upewnij się również, czy na wybrany przez Ciebie kierunek obowiązują egzaminy wstępne.

Wydziały na UP Słupsk

Harmonogram rekrutacji na Uniwersytet Pomorski w Słupsku

1. Podaj swoje wyniki z matury (min. 4):

    %

    Twoje wyniki:

    Podaj co najmniej 4 przedmioty