Buy Me A Coffee
Link do https://www.tiktok.com/@dostanesieLink do https://instagram.com/dostanesieLink do https://discord.gg/7RTy5Rtumr

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Instytut Pedagogiki

Pedagogika

Uczelnia: Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Wydział: Instytut Pedagogiki

Stopień: jednolite magisterskie

Język: pl

Czas trwania: 10 semestrów

Forma: stacjonarne

Tagi: społeczne, pedagogiczne, psychologiczne, edukacyjne

Brak możliwości obliczenia wyniku

Nie posiadamy informacji o progach i rekrutacjach na ten kierunek