Akademia Pomorska

Instytut Prawa i Administracji

Administracja

Uczelnia: Akademia Pomorska

Wydział: Instytut Prawa i Administracji

Stopień: licencjackie

Język: pl

Czas trwania: 6 semestrów

Forma: stacjonarne

Brak możliwości obliczenia wyniku

Nie posiadamy informacji o progach i rekrutacjach na ten kierunek