Reklama Politechniki Świętokrzyskiej
Logo Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Prawo

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Informacje o kierunku

Wydział

Instytut Prawa i Administracji

Stopień

jednolite magisterskie

Język

pl

Czas trwania

10 sem

Klasyfikacja ISCED

wkrótce

Opis kierunku

Studia prawnicze jako kuźnia przyszłych prawników

Studia prawnicze to kuźnia przyszłych prawników: sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, komorników. To kierunek, który oferuje absolwentom nie tylko doskonałą wiedzę teoretyczną z różnych dziedzin prawa, ale także praktyczne umiejętności w zakresie tworzenia, obowiązywania, interpretacji i stosowania prawa.

Możliwości zawodowe po ukończeniu studiów prawniczych

Ukończenie studiów prawniczych otwiera przed absolwentami szerokie możliwości znalezienia interesującej, dobrze płatnej i prestiżowej pracy. Dla wielu osób to początek kariery prawniczej, której droga wiedzie przez aplikacje. Dla innych ukończenie prawa stanowi przygotowanie do pełnienia funkcji w instytucjach oraz organizacjach publicznych i prywatnych, które wymagają wiedzy prawniczej. Absolwenci tego kierunku mogą pracować w:

  • urzędach administracji rządowej i samorządowej
  • służbach mundurowych
  • instytucjach europejskich
  • działach prawnych firm prywatnych i państwowych
  • fundacjach, stowarzyszeniach, bankach czy firmach ubezpieczeniowych

Rola negocjatora i mediatora

Absolwent prawa ma również możliwość występowania w roli negocjatora albo mediatora w sytuacjach, w których prawo wskazuje mediację jako zalecany sposób rozstrzygania sporów prawnych. Może także pracować w sądzie jako asystent sędziego.

Przygotowanie do zawodów prawniczych

Na kierunku prawo wdrażamy do wykonywania wielu zawodów prawniczych. Skupiamy się szczególnie na przygotowaniu przyszłych absolwentów do egzaminów na aplikację sędziowską, prokuratorską, adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą.

Interaktywne metody nauczania

Naszą zaletą jest łączenie wiedzy teoretycznej z nauczaniem praktycznym. Zajęcia prowadzimy interaktywnie, w formie symulacji rozpraw sądowych, warsztatów mediacyjnych i krasomówczych, a także poza murami uczelni, np. w sądach czy areszcie śledczym.

Prestiżowe certyfikaty

Kierunek prawo otrzymał prestiżowy Certyfikat akredytacyjny „Studia z Przyszłością 2020”. Jest on przyznawany przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego dla niezwykle wartościowych kierunków, których nowoczesny program jest przystosowany do potrzeb rynku pracy oraz gwarantuje wysoką jakość kształcenia studentów. Na trzysta złożonych przez uczelnie wyższe wniosków, Certyfikat otrzymało siedemdziesiąt kierunków studiów. Ponadto, kierunek prawo został wyróżniony także Certyfikatem nadzwyczajnym za najwyższą liczbę punktów rankingowych.

Dyscypliny wchodzące w skład kierunku

Nazwa dyscyplinyUdział procentowyWiodąca
wkrótcewkrótcewkrótce

Wykres historycznych progów punktowych

Tabela historycznych progów punktowych

RokTura rekrutacjiPrógKandydaciLimit przyjęćPrzyjęci
2023182brak danychbrak danychbrak danych

Ten kierunek znajdziesz również na 25 uczelniach:

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Akademia Sztuki Wojennej

Akademia Sztuki Wojennej

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Zobacz pozostałe (17)
Messenger Logo

Kliknij i napisz do nas

Instagram Logo

dostanesie

Discord Logo

dostanesie.pl

Facebook Logo

dostanesie.pl