Reklama Politechniki Świętokrzyskiej
Logo Akademia Sztuki Wojennej

Prawo

Akademia Sztuki Wojennej

Informacje o kierunku

Wydział

Instytut Prawa

Stopień

jednolite magisterskie

Język

pl

Czas trwania

10 sem

Klasyfikacja ISCED

wkrótce

Opis kierunku

Adresaci kierunku

Studia prawnicze są skierowane do absolwentów szkół średnich, którzy są gotowi do systematycznej pracy, wykazują zdolności analityczne, umiejętność łączenia faktów, wyciągania wniosków oraz szybkiego i skutecznego podejmowania decyzji. Idealni kandydaci to osoby z pasją do prawa.

Cele kształcenia

Celem kształcenia na kierunku prawo jest kompleksowe przygotowanie studentów do zawodu prawnika, w tym zdawania egzaminów na aplikacje prawnicze. Absolwenci będą dysponować aktualną wiedzą teoretyczną i praktyczną, a także umiejętnościami i kompetencjami umożliwiającymi aspiracje do roli liderów oraz działanie w strukturach bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego.

Specjalności

Studenci zdobędą wiedzę teoretyczną i specjalistyczną praktyczną w szczególnie w obszarach takich jak: prawo wojskowe, prawo cyberprzestrzeni i nowych technologii, prawo lotnicze i kosmiczne oraz prawo bezpieczeństwa.

Kompetencje

Studenci będą przygotowani do egzaminów na aplikacje prawnicze i pracy w specjalistycznych obszarach prawa, zdobędą umiejętności interpretacji norm prawnych, rozwiązywania problemów prawnych oraz stosowania wiedzy prawniczej w praktyce. Będą gotowi do krytycznej oceny swojej wiedzy i umiejętności oraz do rozwiązywania dylematów zawodowych zgodnie z etyką zawodową.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci będą predysponowani do pracy w instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe oraz mogą wybrać ścieżkę kariery prawniczej, przystępując do państwowych egzaminów wstępnych na różne aplikacje prawnicze. Są także przygotowani do pracy w administracji rządowej, samorządowej i europejskiej.

Dyscypliny wchodzące w skład kierunku

Nazwa dyscyplinyUdział procentowyWiodąca
wkrótcewkrótcewkrótce

Wykres historycznych progów punktowych

Tabela historycznych progów punktowych

RokTura rekrutacjiPrógKandydaciLimit przyjęćPrzyjęci
2021158brak danych90brak danych
20231110brak danych9085

Ten kierunek znajdziesz również na 25 uczelniach:

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Akademia Sztuki Wojennej

Akademia Sztuki Wojennej

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Zobacz pozostałe (17)
Messenger Logo

Kliknij i napisz do nas

Instagram Logo

dostanesie

Discord Logo

dostanesie.pl

Facebook Logo

dostanesie.pl