Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu

Wydział Nauk o Zdrowiu

Fizjoterapia

Uczelnia: Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu

Wydział: Wydział Nauk o Zdrowiu

Stopień: jednolite magisterskie

Język: pl

Czas trwania: 10 semestrów

Forma: stacjonarne

Brak możliwości obliczenia wyniku

Nie posiadamy informacji o progach i rekrutacjach na ten kierunek