Reklama Politechniki Świętokrzyskiej
Logo Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

Fizjoterapia

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

Informacje o kierunku

Wydział

Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie

Stopień

jednolite magisterskie

Język

pl

Czas trwania

10 sem

Klasyfikacja ISCED

wkrótce

Opis kierunku

Kierunek Fizjoterapia

Studia na kierunku Fizjoterapia przygotowują studentów do zdobycia wszechstronnej wiedzy i umiejętności z zakresu medycyny, psychologii, pedagogiki oraz praktycznych metod leczenia, takich jak kinezyterapia, masaż, fizykoterapia i fizjoterapia kliniczna. Program kształcenia obejmuje zarówno przedmioty medyczne (biologia medyczna, biochemia, kinezjologia), jak i społeczne (psychologia, pedagogika, etyka).

Idealny kandydat powinien być osobą chętną do pomocy innym, łatwo nawiązującą kontakty, odpowiedzialną, wrażliwą, życzliwą, cierpliwą, delikatną, a także wykazującą odporność emocjonalną.

Studenci biorą udział w zajęciach praktycznych w różnych placówkach, m.in. ośrodkach medycyny sportowej, poradniach fizjoterapeutycznych, uzdrowiskach, ośrodkach dla seniorów i szpitalach. Program zapewnia dostęp do nowoczesnego sprzętu i technik, co umożliwia zdobycie aktualnej wiedzy o metodach leczenia.

Po ukończeniu pięcioletnich studiów magisterskich absolwenci otrzymują tytuł magistra fizjoterapii, co uprawnia ich do przystąpienia do Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego. Zdanie tego egzaminu jest warunkiem koniecznym do uzyskania prawa wykonywania zawodu.

Dyscypliny wchodzące w skład kierunku

Nazwa dyscyplinyUdział procentowyWiodąca
wkrótcewkrótcewkrótce

Wykres historycznych progów punktowych

Tabela historycznych progów punktowych

RokTura rekrutacjiPrógKandydaciLimit przyjęćPrzyjęci
20221151brak danych12095
20231105.5brak danych12084

Ten kierunek znajdziesz również na 27 uczelniach:

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu

Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu

Gdański Uniwersytet Medyczny

Gdański Uniwersytet Medyczny

Zobacz pozostałe (19)
Messenger Logo

Kliknij i napisz do nas

Instagram Logo

dostanesie

Discord Logo

dostanesie.pl

Facebook Logo

dostanesie.pl