Buy Me A Coffee
Link do https://www.tiktok.com/@dostanesieLink do https://instagram.com/dostanesieLink do https://discord.gg/7RTy5Rtumr

Gdański Uniwersytet Medyczny

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii GUMed i UG

Biotechnologia

Uczelnia: Gdański Uniwersytet Medyczny

Wydział: Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii GUMed i UG

Stopień: licencjackie

Język: pl

Czas trwania: 6 semestrów

Forma: stacjonarne

Tagi: przyrodnicze, biologiczne, techniczne, naukowe

Brak możliwości obliczenia wyniku

Nie posiadamy informacji o progach i rekrutacjach na ten kierunek