Reklama Politechniki Świętokrzyskiej
Logo Gdański Uniwersytet Medyczny

Fizjoterapia

Gdański Uniwersytet Medyczny

Informacje o kierunku

Wydział

Wydział Nauk O Zdrowiu Z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej

Stopień

jednolite magisterskie

Język

pl

Czas trwania

10 sem

Klasyfikacja ISCED

wkrótce

Opis kierunku

Kierunek Fizjoterapia na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Fizjoterapia to medyczny kierunek, który koncentruje się na leczeniu, łagodzeniu skutków chorób oraz przywracaniu sprawności fizycznej. Jest to niezależny zawód medyczny, który obejmuje także zapobieganie niepełnosprawności i promowanie zdrowego stylu życia przez całe życie.

Przygotowanie zawodowe absolwentów

Absolwenci kierunku Fizjoterapia zdobywają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do świadczenia usług zdrowotnych. Podczas studiów uczą się diagnostyki funkcjonalnej, planowania i wykonywania zabiegów fizjoterapeutycznych, a także działań fizjoprofilaktycznych. Dzięki wszechstronnemu kształceniu, fizjoterapeuci są przygotowani do koordynowania procesu powrotu pacjenta do zdrowia.

Program nauczania

Studenci kierunku Fizjoterapia zdobywają wiedzę z następujących obszarów:

  • Nauki podstawowe: anatomia, fizjologia, biochemia
  • Przedmioty kierunkowe: fizjoterapia ogólna, kinezjologia, kinezyterapia, fizykoterapia, masaż leczniczy, terapia manualna
  • Przedmioty kliniczne: fizjoterapia w ortopedii, neurologii, reumatologii, onkologii, chorobach wewnętrznych i innych specjalnościach medycznych

Studenci mają możliwość doskonalenia umiejętności na zajęciach fakultatywnych i klinicznych praktykach zawodowych, a także uczestniczenia w studenckich kołach naukowych, konferencjach i konkursach.

Cel studiów

Celem studiów na kierunku Fizjoterapia jest wykształcenie specjalistów dysponujących szeroką wiedzą teoretyczną i praktyczną. Ważnym elementem jest również kształtowanie wrażliwości etyczno-społecznej oraz rozwój osobisty i naukowy studentów.

Możliwości zatrudnienia

Absolwenci kierunku Fizjoterapia mają szerokie możliwości zatrudnienia, m.in. w:

  • Publicznych i niepublicznych placówkach ochrony zdrowia (szpitale, przychodnie specjalistyczne, gabinety fizjoterapeutyczne, uzdrowiska)
  • Ośrodkach gimnastyki korekcyjnej dla dzieci
  • Ośrodkach rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych
  • Zakładach pracy chronionej i warsztatach terapii zajęciowej
  • Placówkach prowadzących działalność w zakresie niepełnosprawności
  • Podmiotach gospodarczych prowadzących działalność prozdrowotną (fitness, wellness, spa)
  • Placówkach sportowych (kluby sportowe, przychodnie sportowo-lekarskie)

Wymiana międzynarodowa

Kierunek prowadzi wymianę studentów w ramach programu ERASMUS, co daje możliwość odbycia części studiów za granicą.

Dyscypliny wchodzące w skład kierunku

Nazwa dyscyplinyUdział procentowyWiodąca
wkrótcewkrótcewkrótce

Wykres historycznych progów punktowych

Tabela historycznych progów punktowych

RokTura rekrutacjiPrógKandydaciLimit przyjęćPrzyjęci
20151121brak danychbrak danychbrak danych
20161149brak danychbrak danychbrak danych
20171142brak danychbrak danychbrak danych
20181141brak danychbrak danychbrak danych
20191136brak danychbrak danychbrak danych
20201146brak danychbrak danychbrak danych
20211142brak danychbrak danychbrak danych
20221161brak danychbrak danychbrak danych
20231153brak danychbrak danychbrak danych

Ten kierunek znajdziesz również na 27 uczelniach:

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu

Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu

Gdański Uniwersytet Medyczny

Gdański Uniwersytet Medyczny

Zobacz pozostałe (19)
Messenger Logo

Kliknij i napisz do nas

Instagram Logo

dostanesie

Discord Logo

dostanesie.pl

Facebook Logo

dostanesie.pl