Reklama Politechniki Świętokrzyskiej
Logo Uniwersytet Łódzki

Prawo

Uniwersytet Łódzki

Informacje o kierunku

Wydział

Wydział Prawa i Administracji

Stopień

jednolite magisterskie

Język

pl

Czas trwania

10 sem

Klasyfikacja ISCED

wkrótce

Opis kierunku

Studia na kierunku prawo mają na celu dostarczenie nowoczesnej i komplekszej edukacji dla przyszłych specjalistów, którzy będą przygotowani do podjęcia różnorodnych aplikacji niezbędnych do pracy w zawodach prawniczych. Absolwenci będą wyposażeni w dogłębną wiedzę prawniczą, umożliwiającą pracę w instytucjach lub organizacjach takich jak jednostki administracji publicznej, przedsiębiorstwa, firmy doradcze, organizacje pozarządowe, międzynarodowe oraz organy Unii Europejskiej. Program studiów jest zgodny z Europejskim Systemem Transferu Punktów (ECTS), co zapewnia elastyczne zarządzanie obciążeniami edukacyjnymi i pełną uznawalność osiągnięć edukacyjnych.

Program studiów obejmuje szeroki zakres dyscyplin prawnych i nauk społecznych, w tym filozofię, nauki socjologiczne, ekonomię i finanse. Zajęcia są ściśle powiązane z bieżącymi badaniami naukowymi, a oferta dydaktyczna jest regularnie aktualizowana, aby odzwierciedlać najnowsze trendy i zmiany w prawie. Program kształcenia jest zaprojektowany tak, aby rozwijać kompetencje zgodnie z wymaganiami rynku pracy.

Po trzecim roku studiów studenci mają możliwość wyboru jednej z czterech specjalizacji:

  • Karnoprawna
  • Cywilnoprawna
  • Publicznoprawna (profil ogólny lub finansowy)
  • Gospodarcza i europejska

Główne przedmioty obejmują m.in. Wstęp do prawoznawstwa, logiczne podstawy prawoznawstwa, historię państwa i prawa polskiego, powszechną historię państwa i prawa, prawo rzymskie, prawa i wolności człowieka i obywatela, doktryny polityczne, ekonomię, łacinę dla prawników, socjologię lub filozofię. W kolejnych latach studiów program rozszerza się o przedmioty takie jak prawo konstytucyjne, prawo administracyjne, prawo cywilne, prawo karne, prawo międzynarodowe publiczne, podstawy prawa UE, informatyka prawnicza, prawo finansowe, prawo podatkowe, prawo pracy, postępowanie karne, postępowanie administracyjne, argumentacja prawnicza, prawo gospodarcze i handlowe, prawo gospodarcze publiczne, postępowanie cywilne, teoria i filozofia prawa, prawo ubezpieczeń społecznych, prawo własności intelektualnej, etyka zawodów prawniczych.

Absolwenci kierunku prawo są przygotowani do podjęcia różnorodnych aplikacji prawniczych i pracy w szerokim spektrum instytucji oraz organizacji. Charakteryzują się umiejętnością skutecznego analizowania zjawisk społecznych, integracji wiedzy teoretycznej z praktyką oraz efektywnej komunikacji w środowisku prawniczym. Podczas studiów mają możliwość rozwijania umiejętności praktycznych i pogłębiania wiedzy, między innymi poprzez udział w organizacjach studenckich i Klinice Prawa. Absolwenci mają otwarte drogi do aplikacji ogólnej, adwokackiej, radcowskiej, notarialnej, pracy w administracji publicznej, przedsiębiorstwach, organizacjach pozarządowych oraz międzynarodowych.

Dyscypliny wchodzące w skład kierunku

Nazwa dyscyplinyUdział procentowyWiodąca
wkrótcewkrótcewkrótce

Wykres historycznych progów punktowych

Tabela historycznych progów punktowych

RokTura rekrutacjiPrógKandydaciLimit przyjęćPrzyjęci
20211450brak danychbrak danychbrak danych
20221555brak danychbrak danych232
20231537brak danych250261

Ten kierunek znajdziesz również na 25 uczelniach:

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Akademia Sztuki Wojennej

Akademia Sztuki Wojennej

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Zobacz pozostałe (17)
Messenger Logo

Kliknij i napisz do nas

Instagram Logo

dostanesie

Discord Logo

dostanesie.pl

Facebook Logo

dostanesie.pl