Reklama Politechniki Świętokrzyskiej
Logo Uniwersytet Śląski w Katowicach

Prawo

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Informacje o kierunku

Wydział

Wydział Prawa i Administracji

Stopień

jednolite magisterskie

Język

pl

Czas trwania

10 sem

Klasyfikacja ISCED

wkrótce

Opis kierunku

Studia prawnicze na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

Studia prawnicze to jeden z najbardziej prestiżowych kierunków oferowanych przez Uniwersytet Śląski w Katowicach. Program studiów zapewnia wysoki poziom wiedzy teoretycznej oraz praktyczne umiejętności, umożliwiając absolwentom różne ścieżki kariery, takie jak kontynuacja nauki na studiach doktoranckich, zdobywanie uprawnień zawodowych czy rozpoczęcie pracy w instytucjach publicznych i prywatnych. Studia te są również świetnym punktem wyjścia dla osób planujących prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Zakres wiedzy i umiejętności

W trakcie studiów studenci zdobywają wiedzę z zakresu:

 • Podstawowych dziedzin prawa polskiego
 • Prawa Unii Europejskiej
 • Fundamentalnych aktów prawa międzynarodowego

Proces kształcenia obejmuje również przedmioty dogmatyczne, które uczą studentów rozumienia tekstów prawnych i ich interpretacji. Studenci rozwijają umiejętności krytycznego myślenia oraz samodzielnego korzystania z piśmiennictwa i orzecznictwa.

Możliwości rozwoju

Studenci mają szansę na:

 • Angażowanie się w działalność kół naukowych
 • Pracę w Studenckiej Poradni Prawnej
 • Udział w obowiązkowych praktykach

Połączenie teorii z praktyką

Studia prawnicze na WPiA łączą teorię z praktyką poprzez:

 • Spotkania studyjne w sądach i prokuraturze
 • Warsztaty prowadzone przez przedstawicieli zawodów prawniczych

Przedmioty na kierunku prawo

Przedmioty można podzielić na dwa typy:

 1. Moduły ogólne: filozofia, historia ustroju Polski, historia prawa, prawo rzymskie, historia doktryn prawnych, nauka o polityce
 2. Przedmioty dogmatyczne: prawo karne, prawo cywilne, prawo administracyjne, prawo podatkowe, prawo handlowe, kryminalistyka

Dodatkowo, studenci mają do wyboru moduły fakultatywne: wykłady monograficzne, konwersatoria, przedmioty interdyscyplinarne, warsztaty.

Lektorat

Studenci mogą uczyć się następujących języków:

 • Angielski
 • Niemiecki
 • Francuski
 • Rosyjski
 • Hiszpański

Dalsze możliwości

Absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na studia podyplomowe i doktoranckie. Dzięki odpowiednio zorganizowanemu procesowi dydaktycznemu, absolwenci potrafią:

 • Interpretować normy prawne
 • Budować argumentację
 • Formułować oceny dotyczące stanu prawnego

Absolwenci uzyskują biegłość na poziomie B2 w wybranym języku obcym oraz znajomość terminologii prawniczej.

Wybitni absolwenci

Wśród absolwentów znajdują się wybitni przedstawiciele zawodów prawniczych, pracownicy międzynarodowych korporacji oraz urzędnicy unijni. W 2021 roku dr hab. Maciej Szpunar, prof. UŚ, został ponownie wybrany na stanowisko pierwszego rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w Luksemburgu.

Dyscypliny wchodzące w skład kierunku

Nazwa dyscyplinyUdział procentowyWiodąca
wkrótcewkrótcewkrótce

Wykres historycznych progów punktowych

Tabela historycznych progów punktowych

RokTura rekrutacjiPrógKandydaciLimit przyjęćPrzyjęci
20221210brak danych250260
20231206brak danych250260

Ten kierunek znajdziesz również na 25 uczelniach:

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Akademia Sztuki Wojennej

Akademia Sztuki Wojennej

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Zobacz pozostałe (17)
Messenger Logo

Kliknij i napisz do nas

Instagram Logo

dostanesie

Discord Logo

dostanesie.pl

Facebook Logo

dostanesie.pl