Reklama Politechniki Świętokrzyskiej
Logo Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Fizjoterapia

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Informacje o kierunku

Wydział

Wydział Nauk O Zdrowiu

Stopień

jednolite magisterskie

Język

pl

Czas trwania

10 sem

Klasyfikacja ISCED

wkrótce

Opis kierunku

Kierunek fizjoterapia na UJ

Zapotrzebowanie na fizjoterapię rośnie nieustannie z powodu postępu cywilizacyjnego oraz wzrostu liczby chorób degeneracyjnych i zwyrodnieniowych. Kierunek fizjoterapia na Uniwersytecie Jagiellońskim łączy edukację z zakresu nauk o zdrowiu, nauk medycznych oraz nauk o kulturze fizycznej. Przygotowuje również do pracy z ludźmi w poczuciu odpowiedzialności i tolerancji wobec zachowań wynikających z choroby, niepełnosprawności oraz różnorodnych uwarunkowań religijnych, społecznych i kulturowych. Studia te kładą nacisk zarówno na przygotowanie teoretyczne, jak i praktyczne.

Wydział Nauk o Zdrowiu

Wydział Nauk o Zdrowiu jest jedną z najlepszych jednostek w kraju, kształcących profesjonalną kadrę w zakresie ochrony zdrowia. Jest częścią Collegium Medicum UJ, które jest najstarszą i jedną z największych jednostek medycznych w Polsce. Wysoki poziom kształcenia na Wydziale został potwierdzony nadaniem kategorii naukowej A przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz uzyskaniem tytułu najlepszej uczelni w grupie kierunków Ochrony Zdrowia w Rankingu Szkół Wyższych "Perspektywy" w latach 2014-2018.

Badania i programy

Wydział koncentruje się na badaniu ludzkiego ciała oraz zastosowaniu zdobytej wiedzy w celu ochrony zdrowia, jego poprawy oraz ratowania życia. Prowadzi badania m.in. w zakresie kardiologii prewencyjnej oraz tworzy programy mające na celu zmianę zwyczajów żywieniowych. Studenci korzystają z nowoczesnej bazy kształcenia, a ponad 50% zajęć odbywa się w małych grupach w renomowanych jednostkach klinicznych. Mają również możliwość prowadzenia prac dyplomowych w porozumieniu z potencjalnymi pracodawcami oraz współtworzenia i wdrażania innowacyjnych projektów.

Instytut Fizjoterapii

Kierunek fizjoterapia prowadzony jest w Instytucie Fizjoterapii. Zajęcia odbywają się zarówno z wykorzystaniem własnej bazy, jak i bazy klinicznej. Studenci mają dostęp do pracowni fizykoterapii, masażu, kinezyterapii, izokinetyki, fizjologii wysiłku, biomechaniki, fizjologii medycznej oraz rehabilitacji w chorobach wewnętrznych. Współpracują również z oddziałami klinicznymi Szpitala Uniwersyteckiego oraz szpitalami specjalistycznymi w Krakowie.

Możliwości zawodowe

Absolwenci fizjoterapii mogą przystąpić do Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego. Po uzyskaniu pozytywnej oceny są przygotowani do samodzielnego wykonywania zawodu fizjoterapeuty, w zakresie diagnostyki funkcjonalnej pacjenta; kwalifikowania, planowania i prowadzenia fizykoterapii, kinezyterapii i masażu; prowadzenia działalności fizjoprofilaktycznej, polegającej na popularyzowaniu zachowań prozdrowotnych oraz kształtowaniu i podtrzymywaniu sprawności i wydolności osób w różnym wieku w celu zapobiegania niepełnosprawności.

Możliwości zatrudnienia

Ukończenie studiów na kierunku fizjoterapia daje możliwość zatrudnienia w:

  • Publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej
  • Ośrodkach dla osób z niepełnosprawnościami
  • Ośrodkach sportowo-rekreacyjnych
  • Placówkach szkolno-wychowawczych
  • Gabinetach odnowy biologicznej, spa
  • Prowadzenia indywidualnej praktyki fizjoterapeutycznej

Absolwenci są również gotowi do podjęcia specjalizacji w zakresie fizjoterapii lub studiów trzeciego stopnia oraz prowadzenia prac naukowo-badawczych w zakresie fizjoterapii. W trakcie studiów studenci otrzymują wsparcie w planowaniu i wyborze ścieżki kariery zawodowej.

Możliwości dalszej edukacji

  • Szkoła Doktorska, np. Szkoła Doktorska Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
  • Studia podyplomowe, np. studia podyplomowe na Wydziale Nauk o Zdrowiu
  • Studia II stopnia

Dyscypliny wchodzące w skład kierunku

Nazwa dyscyplinyUdział procentowyWiodąca
wkrótcewkrótcewkrótce

Wykres historycznych progów punktowych

Tabela historycznych progów punktowych

RokTura rekrutacjiPrógKandydaciLimit przyjęćPrzyjęci
201916250580brak danych
202017060280brak danych
20211929998073
202219079410087
2023192987100104

Ten kierunek znajdziesz również na 27 uczelniach:

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu

Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu

Gdański Uniwersytet Medyczny

Gdański Uniwersytet Medyczny

Zobacz pozostałe (19)
Messenger Logo

Kliknij i napisz do nas

Instagram Logo

dostanesie

Discord Logo

dostanesie.pl

Facebook Logo

dostanesie.pl